REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Oto nazwiska prezesów wszystkich okręgowych izb aptekarskich

10 grudnia 2019 08:02

W miniony weekend odbyły się ostatnie zjazdy wyborcze delegatów okręgowych izb aptekarskich. Tym samym poznaliśmy nazwiska 20 prezesów ORA, którzy wejdą w skład nowej Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pod koniec stycznia zostanie wybrany prezes i pozostali członkowie NRA.

Wybrani podczas zjazdów prezesi okręgowych rad aptekarskich wejdą w szeregi przyszłej Naczelnej Rady Aptekarskiej (fot. MGR.FARM)
Wybrani podczas zjazdów prezesi okręgowych rad aptekarskich wejdą w szeregi przyszłej Naczelnej Rady Aptekarskiej (fot. MGR.FARM)

Zakończono wybory w 20 okręgowych izbach aptekarskich. W 10 z nich doszło do zmiany na stanowisku prezesa okręgowej rady aptekarskiej. Oto nazwiska wszystkich z nich:

 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
 • mgr farm. Michał Byliniak – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie
 • mgr farm. Magdalena Baścik- Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Marcin Bochniarz – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Robert Gocał – Prezes Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • dr n. farm. Mikołaj Konstanty – Prezes Śląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Tomasz Sawicki – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
 • mgr farm. Przemysław Orlikowski – Prezes Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Michał Pietrzykowski – Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz – Prezes Kaliskiej Okręgowa Rady Aptekarskiej
 • dr hab. n. farm. Tomasz Baj – Prezes Lubelskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr. farm Daria Wielogórska – Rutka – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze
 • mgr farm. Paweł Stelmach – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
 • mgr farm. Magdalena Stankiewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie
 • mgr farm. Marek Tomków- Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Małgorzata Pietrzak – Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Justyna Korzelska – Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie
 • mgr farm. Alina Górecka – Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • mgr farm. Wojciech Chmielak – Prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Teraz czas na Krajowy Zjazd Aptekarzy

Już za niespełna dwa miesiące odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który potrwa aż trzy dni – od 24 do 26 stycznia. W jego trakcie delegaci, farmaceuci z całej Polski wybiorą władze Naczelnej Izby Aptekarskiej na kolejne 4 lata. NIA przygotowała specjalną zakładkę na swojej stronie, gdzie można znaleźć materiały zjazdowe (czytaj więcej: Przygotowania do VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy).

REKLAMA

Krajowy Zjazd Aptekarzy to najwyższy organ władzy samorządu aptekarskiego. Odbywa się raz na cztery lata i jest czasem podsumowania dotychczasowych prac Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz wyboru jej organów na kolejną kadencję. W sumie w VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy weźmie udział 371 delegatów, reprezentujących 20 okręgowych izb aptekarskich.

REKLAMA

Liczba delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarski z każdej izby zależy od liczby należącej do niej farmaceutów. Zatem najwięcej delegatów na KZA pojawi się z największych izb. Liczba delegatów została określona uchwałą nr VII/15/2019 z dnia 22 października 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stwierdzenia liczby delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Wynoszą one:

 1. OIA w Białymstoku – 11 delegatów
 2. OIA w Bielsku-Białej – 8 delegatów
 3. OIA w Bydgoszczy – 17 delegatów
 4. OIA w Częstochowie – 6 delegatów
 5. OIA w Gdańsku – 27 delegatów
 6. OIA w Kaliszu – 5 delegatów
 7. OIA w Katowicach – 33 delegatów
 8. OIA w Kielcach – 9 delegatów
 9. OIA w Koszalinie – 6 delegatów
 10. OIA w Krakowie – 36 delegatów
 11. OIA w Lublinie – 21 delegatów
 12. OIA w Łodzi – 28 delegatów
 13. OIA w Olsztynie – 7 delegatów
 14. OIA w Opolu – 6 delegatów
 15. OIA w Poznaniu – 31 delegatów
 16. OIA w Rzeszowie – 14 delegatów
 17. OIA w Szczecinie – 8 delegatów
 18. OIA w Warszawie – 60 delegatów
 19. OIA we Wrocławiu – 31 delegatów
 20. OIA w Zielonej Górze – 7 delegatów

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wyborczy Zjazd Izby – krótka instrukcja użytkownika Wyborczy Zjazd Izby – krótka instrukcja użytkownika

Będąc od prawie 4. lat członkiem Kaliskiej Okręgowej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej i widząc w bra...

PharmaNET o „samorządowej oligarchii” i wyborach do izb aptekarskich PharmaNET o „samorządowej oligarchii” i wyborach do izb aptekarskich

"Odpowiadając na liczne postulaty farmaceutów, pracodawcy będą stwarzać możliwość udziału w wyborach...

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej po wyborach bez zmian W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej po wyborach bez zmian

Przez kolejne 4 lata prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej pozostanie mgr farm. Alina ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz