REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjenci panikują, aptekarze uspokajają

19 lutego 2019 12:28

„Mój Antek tydzień temu miał przepisany syrop Pulneo, który dziś jest wstrzymany w aptekach” – mówi wystraszona pani Agnieszka. „Jeśli już ktoś zażywał te środki i nic się nie wydarzyło, to nie trzeba nic robić” – zapewnia kierownik apteki w Kolonowskiem.

Jakiekolwiek decyzje dotyczące ich dalszych losów zostaną podjęte najwcześniej w połowie maja (fot. Shutterstock)
Jakiekolwiek decyzje dotyczące ich dalszych losów zostaną podjęte najwcześniej w połowie maja (fot. Shutterstock)

We wtorek 12 lutego Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał sprzedaż produktów zawierających fenspiryd (czytaj więcej: WAŻNE: Wstrzymane wszystkie leki z fenspirydem! Ryzyko jest zbyt duże?). Sytuacja ta zaniepokoiła rodziców, którzy zgłosili się do redakcji Strzelca Opolskiego.

– Mój Antek tydzień temu miał przepisany syrop pulneo, który dziś jest wstrzymany w aptekach. Lekarze przepisują leki, a potem czytam w internecie że są wycofywane. W tamtym roku oddałam do apteki krople do nosa mucofluid, a dziś dzwoniłam z powodu pulneo. Sterydy wziewne co przez pierwsze dwa lata non stop Antek brał – też wycofali. Leki nie są tanie, bo za każdym razem 100 złotych w aptece zostaje. Nie wiadomo, czym leczyć – mówi wystraszona pani Agnieszka

REKLAMA

Farmaceuci uspokajają

Farmaceuci po otrzymaniu informacji zdjęli leki zawierające fenspiryd z półek. Na razie stoją one w magazynach. Leki te wstrzymano, dlatego apteki nie odsyłają ich do hurtowi. Według Prezesa URPL jakiekolwiek decyzje dotyczące ich dalszych losów zostaną podjęte najwcześniej w połowie maja (czytaj więcej: Leki z fenspirydem będą wstrzymane przynajmniej do połowy maja…).

REKLAMA

– Lek nie znika z rynku, nie wraca do producenta celem zniszczenia itp. – tłumaczy Artur Muszyński, kierownik apteki w Kolonowskiem. – Jest to robione na wszelki wypadek do wyjaśnienia, co jest nie tak z tym lekiem.

Jak mówi farmaceuta, informacja o wycofaniu leku jest bardzo ogólnikowa. Nie wiadomo, czy pojawiły się konkretne przypadki chorób po zażyciu leków z fenspirydem. Jego zdaniem w obecnej sytuacji nie ma powodów do paniki.

– Jeśli już ktoś zażywał te środki i nic się nie wydarzyło, to nie trzeba nic robić. W obecnej sytuacji nie wiadomo nawet co badać, które parametry sprawdzić. Jeśli ktoś ma ten lek, to nie powinien go już stosować. Nie ma sensu obecnie przynosić leku do apteki, bo my nie mamy podstaw do przyjęcia go jako zwrotu – informuje Artur Muszyński.

Lekarze tłumaczą

Lekarze korzystają z dostępnej bazy leków i nie potrafią przewidzieć, dojdzie do wstrzymania danego leku w sprzedaży….

REKLAMA

– W momencie kiedy lekarz wypisuje ten lek, nie wie, że coś z nim może być nie tak. Jeśli nie ma się żadnych niepokojących objawów, nie trzeba się zgłaszać do lekarza. Jeśli jest się w trakcie terapii należy ją przerwać. Absolutnie nie ma powodów do paniki! Niewykluczone, że leki te wrócą po rozwianiu wątpliwości, które się pojawiły – mówi lekarka rodzinna z przychodni w Kolonowskiem, dr Urszula Walter – Werra.

Źródło: ŁW/Strzelec Opolski

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

w sumie nie ma co się dziwić rodzicom, ze tak reagują....tym bardziej, ze wszystko jest jeszcze medialnie podkręcane
Media bardzo podsycają społeczeństwo. Rodzice nie wiedza , kogo słuchać , a przecież chodzi o ich najwyższe dobro

Powiązane artykuły

Producenci zalecają wstrzymanie się od stosowania fenspirydu Producenci zalecają wstrzymanie się od stosowania fenspirydu

Firmy Polfarmex oraz Servier zalecają zaprzestać stosowania wstrzymanych w obrocie leków z fenspiryd...

PILNE: To już koniec fenspirydu? EMA zaleca całkowite wycofanie leku… PILNE: To już koniec fenspirydu? EMA zaleca całkowite wycofanie leku…

Wszystko wskazuje, że to koniec błyskawicznej kariery jednego z najpopularniejszych leków na kaszel ...

WAŻNE: Wstrzymane wszystkie leki z fenspirydem! Ryzyko jest zbyt duże? WAŻNE: Wstrzymane wszystkie leki z fenspirydem! Ryzyko jest zbyt duże?

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie wszystkie preparaty zawierające fenspiryd - od t...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz