REKLAMA
pt. 2 kwietnia 2021, 17:33

PLMVS – najczęściej pojawiające się pytania

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie dotyczące systemu PLMVS Zespół Fundacji KOWAL przygotował zbiór odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić poszczególne zagadnienia.

CeZ prosi o weryfikację i aktualizację oprogramowania we własnym zakresie (fot. Shutterstock)
Bardzo dużą ilość błędów technicznych niedotyczących systemu PLMVS, stanowi zacięcie się skanera lub jego awaria, co w konsekwencji może spowodować wygenerowanie alertów związanych ze zduplikowaniem transakcji (fot. Shutterstock).

Alerty i Komunikaty w systemie PLMVS

Przypominamy, że otrzymywane wyjaśniania Alertów pochodzące z posiadanego oprogramowania są opisem wykonanym przez dostawcę danego oprogramowania, który powinien przedstawić Państwu ich znaczenie i dalszy tok postepowania z nimi.

W przypadku każdego Alertu czy Komunikatu zastosowanie ma Przewodnik Zarządzanie alertami  generowanymi  przez  system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów  leczniczych  podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku. Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Po pojawieniu się Alertu w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność danych które go wygenerowały, tzn. czy dane odczytane z kodu 2D w oprogramowaniu są w pełni zgodne z tymi z opakowania danego leku. Wyjaśnienie Alertu może wskazać, która cześć danych nie jest prawidłowa, przykładowo Alert Nieznany Numer Seryjny świadczy o błędzie w Numerze Seryjnym (SN) i należy sprawdzić czy zeskanowany SN w oprogramowaniu jest taki sam, jak ten znajdujący się na opakowaniu danego leku.

Jeśli zauważycie Państwo rozbieżność pomiędzy tymi danymi może ona być spowodowana między innymi:

 • Różnicą w wielkości liter przez włączony klawisz Caps Lock;
 • Zamianą litery Z z literą Y (i vice versa) przez zamianę typu klawiatury QWERTY na QWERTZ;
 • Wydłużeniem lub skróceniem części danych;
 • Zamianą Partii/Serii (Batch) z Numerem Seryjnym (SN),

prosimy wówczas o poprawienie danego błędu w oprogramowaniu i powtórzenie weryfikacji danego opakowania. Sugerujemy bezpośredni kontakt z dostawcą Państwa oprogramowania i wskazanie zidentyfikowanego problemu.

Jeśli jednak nie dochodzi do różnicy w danych, wówczas sugerujemy zgłoszenie danego Alertu do Fundacji KOWAL, za pomocą Platformy Komunikacyjnej jako Zgłaszam Alert jako Użytkownik Systemu.

Fundacja skontaktuje się z właściwym Podmiotem Odpowiedzialnym w celu wyjaśniania Alertu, a zgodnie z Przewodnikiem Użytkownik odkłada opakowanie produktu leczniczego do czasu otrzymania informacji zwrotnej od PLMVO.

 W przypadku pojawienia się Komunikatu Użytkownik zablokowany, prosimy o kontakt z Fundacją, podając numer ID z Rejestrów Medycznych lub LOGIN do systemu PLMVS.

 Nieznany Kod Produktu to Komunikat w przypadku którego prosimy o sprawdzenie czy dany lek podlega obowiązkowi weryfikacji, czy spełnia poniższe wytyczne:

 1. nie jest lekiem OTC wydawanym bez recepty (za wyjątkiem Omeprazol Kapsułka dojelitowa, twarda 20 i 40 mg);
 2. nie pochodzi z importu docelowego lub interwencyjnego za zgodą Ministra Zdrowia, które są wyłączone z obowiązku weryfikacji (zgodnie z punktem 9 Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji autentyczności leków!);
 3. nie znajduje się tzw. Białej Liście (Załącznik I z Rozporządzenia) i nie powinien w ogóle zawierać zabezpieczeń w postaci kodu 2D. W tej kategorii najczęściej spotkamy Ekstrakty alergenów o kodzie ATC zaczynającym się od V01AA, który można sprawdzić na stronie Rejestru Produktów Leczniczych.

 Zmiana hasła oraz odblokowanie konta

Hasło do systemu PLMVS, w celach bezpieczeństwa wymaga zmiany co najmniej raz w roku. Przed datą wygaśnięcia hasła, otrzymają Państwo powiadomienie na adres e-mail wskazany w Rejestrach Medycznych lub zgłoszony do Fundacji KOWAL. Zmiana hasła może nastąpić również z innych powodów np. gdy zostanie ono zapomniane.

Zmianę hasła w systemie PLMVS można wykonać samodzielnie w kilku prostych krokach.

Poniżej opisane zostały dwa przypadki :

 1. gdy pamiętamy obecne hasło oraz
 2. kiedy chcemy wymusić zmianę na nowe hasło. W obu przypadkach potrzebny będzie zainstalowany Certyfikat PLMVS, który umożliwia Państwu skorzystanie z Graficznego Interfejsu Użytkownika.

Hasło do systemu PLMVS powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej dużej oraz małej litery, cyfry oraz znaku specjalnego (tj. każdy znak inny od liter/cyfr np. ! bądź $).

Przykład 1 – gdy pamiętamy obecne hasło.

Pierwszym krokiem zmiany hasła jest zalogowanie się na stronę Graficznego Interfejsu Użytkownika KOWAL. Po przekierowaniu na stronę powitalną, należy wybrać z widocznej na środku strony zakładkę „Administracja” w której jedną z opcji jest „Zmień hasło”. Ostatnim etapem jest wpisanie obecnego hasła w oknie „Stare hasło” oraz nowego w oknach „Wpisz hasło” oraz „Powtórz hasło”. Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je na najnowsze w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, na każdym komputerze weryfikującym produkty.

Przykład 2 – wymuszenie zmiany hasła.

W sytuacji kiedy nie pamiętamy obecnego hasła. Można skorzystać z opcji „Wymuszenie zmiany hasła” dostępnej na ekranie logowania do Graficznego Interfejsu Użytkownika KOWAL. Po wpisaniu naszego loginu, przykładowo ABCD/XXXXXXX, należy wybrać opcję „Wymuszenie zmiany hasła”. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie resetu hasła. Po zatwierdzeniu, na przypisany w systemie PLMVS adres email otrzymają Państwo wiadomość z linkiem oraz instrukcją utworzenia nowego hasła. Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je, na najnowsze w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, na każdym komputerze weryfikującym produkty.

W przypadku komunikatu o zablokowanym koncie, prosimy o kontakt poprzez Platformę Zgłoszeniową KOWAL. W zgłoszeniu prosimy o krótki opis zdarzenia, ID z rejestru CSIOZ (lub login PLMVS) oraz dane kontaktowe. Nasi specjaliści niezwłocznie zajmą się Państwa zgłoszeniem. Otrzymają Państwo wiadomość zwrotną o odblokowaniu konta. Zachęcamy do utworzenia dedykowanego konta na naszej Platformie Zgłoszeniowej celem usprawnienia komunikacji z Fundacją KOWAL.

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co zrobić jak pacjent już zużył lek a pracownik nie zauważył alertu lub nie poinformował o nim. zauważono go dopiero wchodząc w okienko NMVS