REKLAMA
pt. 2 kwietnia 2021, 17:33

PLMVS – najczęściej pojawiające się pytania

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie dotyczące systemu PLMVS Zespół Fundacji KOWAL przygotował zbiór odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić poszczególne zagadnienia.

Terminy szczepień do 22 grudnia obsługiwane będą jeszcze w dotychczasowym systemie rejestracji (fot. Shutterstock)
Bardzo dużą ilość błędów technicznych niedotyczących systemu PLMVS, stanowi zacięcie się skanera lub jego awaria, co w konsekwencji może spowodować wygenerowanie alertów związanych ze zduplikowaniem transakcji (fot. Shutterstock).

Alerty i Komunikaty w systemie PLMVS

Przypominamy, że otrzymywane wyjaśniania Alertów pochodzące z posiadanego oprogramowania są opisem wykonanym przez dostawcę danego oprogramowania, który powinien przedstawić Państwu ich znaczenie i dalszy tok postepowania z nimi.

W przypadku każdego Alertu czy Komunikatu zastosowanie ma Przewodnik Zarządzanie alertami  generowanymi  przez  system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów  leczniczych  podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku. Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Po pojawieniu się Alertu w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność danych które go wygenerowały, tzn. czy dane odczytane z kodu 2D w oprogramowaniu są w pełni zgodne z tymi z opakowania danego leku. Wyjaśnienie Alertu może wskazać, która cześć danych nie jest prawidłowa, przykładowo Alert Nieznany Numer Seryjny świadczy o błędzie w Numerze Seryjnym (SN) i należy sprawdzić czy zeskanowany SN w oprogramowaniu jest taki sam, jak ten znajdujący się na opakowaniu danego leku.

Jeśli zauważycie Państwo rozbieżność pomiędzy tymi danymi może ona być spowodowana między innymi:

  • Różnicą w wielkości liter przez włączony klawisz Caps Lock;
  • Zamianą litery Z z literą Y (i vice versa) przez zamianę typu klawiatury QWERTY na QWERTZ;
  • Wydłużeniem lub skróceniem części danych;
  • Zamianą Partii/Serii (Batch) z Numerem Seryjnym (SN),

prosimy wówczas o poprawienie danego błędu w oprogramowaniu i powtórzenie weryfikacji danego opakowania. Sugerujemy bezpośredni kontakt z dostawcą Państwa oprogramowania i wskazanie zidentyfikowanego problemu.

Jeśli jednak nie dochodzi do różnicy w danych, wówczas sugerujemy zgłoszenie danego Alertu do Fundacji KOWAL, za pomocą Platformy Komunikacyjnej jako Zgłaszam Alert jako Użytkownik Systemu.

Fundacja skontaktuje się z właściwym Podmiotem Odpowiedzialnym w celu wyjaśniania Alertu, a zgodnie z Przewodnikiem Użytkownik odkłada opakowanie produktu leczniczego do czasu otrzymania informacji zwrotnej od PLMVO.

 W przypadku pojawienia się Komunikatu Użytkownik zablokowany, prosimy o kontakt z Fundacją, podając numer ID z Rejestrów Medycznych lub LOGIN do systemu PLMVS.

 Nieznany Kod Produktu to Komunikat w przypadku którego prosimy o sprawdzenie czy dany lek podlega obowiązkowi weryfikacji, czy spełnia poniższe wytyczne:

  1. nie jest lekiem OTC wydawanym bez recepty (za wyjątkiem Omeprazol Kapsułka dojelitowa, twarda 20 i 40 mg);
  2. nie pochodzi z importu docelowego lub interwencyjnego za zgodą Ministra Zdrowia, które są wyłączone z obowiązku weryfikacji (zgodnie z punktem 9 Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji autentyczności leków!);
  3. nie znajduje się tzw. Białej Liście (Załącznik I z Rozporządzenia) i nie powinien w ogóle zawierać zabezpieczeń w postaci kodu 2D. W tej kategorii najczęściej spotkamy Ekstrakty alergenów o kodzie ATC zaczynającym się od V01AA, który można sprawdzić na stronie Rejestru Produktów Leczniczych.

 Zmiana hasła oraz odblokowanie konta

Hasło do systemu PLMVS, w celach bezpieczeństwa wymaga zmiany co najmniej raz w roku. Przed datą wygaśnięcia hasła, otrzymają Państwo powiadomienie na adres e-mail wskazany w Rejestrach Medycznych lub zgłoszony do Fundacji KOWAL. Zmiana hasła może nastąpić również z innych powodów np. gdy zostanie ono zapomniane.

Zmianę hasła w systemie PLMVS można wykonać samodzielnie w kilku prostych krokach.

Poniżej opisane zostały dwa przypadki :

  1. gdy pamiętamy obecne hasło oraz
  2. kiedy chcemy wymusić zmianę na nowe hasło. W obu przypadkach potrzebny będzie zainstalowany Certyfikat PLMVS, który umożliwia Państwu skorzystanie z Graficznego Interfejsu Użytkownika.

Hasło do systemu PLMVS powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej dużej oraz małej litery, cyfry oraz znaku specjalnego (tj. każdy znak inny od liter/cyfr np. ! bądź $).

Przykład 1 – gdy pamiętamy obecne hasło.

Pierwszym krokiem zmiany hasła jest zalogowanie się na stronę Graficznego Interfejsu Użytkownika KOWAL. Po przekierowaniu na stronę powitalną, należy wybrać z widocznej na środku strony zakładkę „Administracja” w której jedną z opcji jest „Zmień hasło”. Ostatnim etapem jest wpisanie obecnego hasła w oknie „Stare hasło” oraz nowego w oknach „Wpisz hasło” oraz „Powtórz hasło”. Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je na najnowsze w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, na każdym komputerze weryfikującym produkty.

Przykład 2 – wymuszenie zmiany hasła.

W sytuacji kiedy nie pamiętamy obecnego hasła. Można skorzystać z opcji „Wymuszenie zmiany hasła” dostępnej na ekranie logowania do Graficznego Interfejsu Użytkownika KOWAL. Po wpisaniu naszego loginu, przykładowo ABCD/XXXXXXX, należy wybrać opcję „Wymuszenie zmiany hasła”. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie resetu hasła. Po zatwierdzeniu, na przypisany w systemie PLMVS adres email otrzymają Państwo wiadomość z linkiem oraz instrukcją utworzenia nowego hasła. Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je, na najnowsze w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, na każdym komputerze weryfikującym produkty.

W przypadku komunikatu o zablokowanym koncie, prosimy o kontakt poprzez Platformę Zgłoszeniową KOWAL. W zgłoszeniu prosimy o krótki opis zdarzenia, ID z rejestru CSIOZ (lub login PLMVS) oraz dane kontaktowe. Nasi specjaliści niezwłocznie zajmą się Państwa zgłoszeniem. Otrzymają Państwo wiadomość zwrotną o odblokowaniu konta. Zachęcamy do utworzenia dedykowanego konta na naszej Platformie Zgłoszeniowej celem usprawnienia komunikacji z Fundacją KOWAL.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co zrobić jak pacjent już zużył lek a pracownik nie zauważył alertu lub nie poinformował o nim. zauważono go dopiero wchodząc w okienko NMVS