REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pilotażowy projekt szczepień w aptekach zwiększył wyszczepialność o 32%!

25 kwietnia 2019 10:33

Portugalscy farmaceuci mają możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach już od 10 lat. Takie szczepienie jest możliwe po wcześniejszym badaniu lekarskim. Niedawno przeprowadzono sześciotygodniowy pilotaż szczepień przeciwko grypie na nowych zasadach. Okazało się, że przyniósł zaskakujące efekty. Liczba zaszczepionych wzrosła o 32%.

Plakat promujące szczepienia przeciwko grypie w portugalskich aptekach (fot. vaccinestoday.eu)
Plakat promujący szczepienia przeciwko grypie w portugalskich aptekach (fot. vaccinestoday.eu)

Farmaceuci w Portugalii szczepią swoich pacjentów już od 10 lat. Osoba chcąca zaszczepić się w aptece, musi jednak najpierw udać się do lekarza, który przeprowadzi badanie pod kątem przeciwwskazań do szczepienia. Następnie po otrzymaniu recepty, pacjent udaje się do apteki gdzie podawana jest mu szczepionka. Niedawno w północnych dzielnicach Lizbony przeprowadzono kilkutygodniowy pilotaż zmodyfikowanej procedury szczepień w aptekach. Jej celem było ułatwienia dostępu pacjentom do tej usługi i zwiększenie wyszczepialności. Cel osiągnięto z nadwyżką.

Pilotaż trwał od 15 października do 31 grudnia 2018. Skierowano go do osób po 65 roku życia. Mogły one zaszczepić się w lokalnych aptekach przeciwko grypie. Takie szczepienie było bezpłatne, a do jego wykonania nie była potrzeba recepta lekarska. Pilotaż był połączony ze specjalną kampanią promocyjną, która obejmowała filmy, plakaty i billboardy na ulicach Lizbony. Cała inicjatywa była wspierana też przez Ministerstwo Zdrowia i Portugal’s National Association of Pharmacies.

REKLAMA

 

REKLAMA

W wyniku przeprowadzonego pilotażu liczba zaszczepionych przeciwko grypie wzrosła o 31,8 proc. Podobne usługi świadczą także farmaceuci w innych krajach Unii Europejskiej. Brytyjskie apteki ogólnodostępne, w sezonie grypowym 2018/2019 potwierdziły, że wykonały ponad 1,27 mln immunizacji szczepionką przeciwko grypie sezonowej. To o 70 tys. więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych, które przedstawił Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC) (czytaj więcej: Brytyjscy farmaceuci chętnie wykonują szczepienia w aptekach).

Pomysł szczepień ochronnych w aptekach poparło także niedawno niemieckie Ministerstwo Zdrowia (czytaj więcej: Szczepienia w aptekach – Niemcy są na tak). W Polsce niestety tego typu usługa nie jest jeszcze dostępna, a próby rozpoczęcia dyskusji na ten temat kończą się protestami lekarzy i pielęgniarek (czytaj więcej: Pielęgniarki: Nie ma zgody na szczepienia w aptekach!).

Źródło: ŁW/vaccinestoday.eu

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Muszą mieć duży deficyt pielęgniarek, skoro ich obowiązki przejęli farmaceuci...
To akurat i u nas wejdzie niedługo bez problemów. Lobby szczepionkowe na świecie popierają najbogatsi e skimosi (kontrola populacji). Coraz więcej zwykłych ludzi się przed tym broni, coraz mniej chętnych do wykonywania szczepień więc trzeba zwiększać grupy uprawnionych. Nie żebym był przeciw ale ograniczyć ilość do niezbędnego, potrzebnego minimum i zaczynać najwcześniej po 6 miesiącu życia kiedy powstanie bariera krew-mózg. Lepiej żeby farmaceuty w to nie mieszali ( nawet tylko p/grypie ) bo zaraz zyska przydomek - prawa ręka dr m engele itp. Jak jest dobrze to jest dobrze a w razie powikłań kto jest winny ? Wiadomo.
Żebym była dobrze zrozumiana - popieram szczepienia i synka szczepię na wszystko co obowiązkowe a także na zalecane, ale nie podoba mi się spychologia obowiązków i naciąganie uprawnień.

Powiązane artykuły

Szczepienie bez zastrzyku? Donosowa szczepionka przeciwko grypie już w Polsce Szczepienie bez zastrzyku? Donosowa szczepionka przeciwko grypie już w Polsce

Jak informuje Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy w polskich aptekach dostępna jest już donosowa s...

VIDEO: Jak wygląda praca francuskiego farmaceuty? VIDEO: Jak wygląda praca francuskiego farmaceuty?

Gilles Bonnefornd pracuje jako farmaceuta w Montelimar we Francji od ponad 25 lat. Jest jednym ze św...

Zamieszanie wokół szczepionki Gardasil 9 Zamieszanie wokół szczepionki Gardasil 9

Jak donosi GdziePoLek, pacjenci, którzy chcą dokończyć cykl szczepień przeciwko wirusowi HPV, mają s...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz