REKLAMA
pt. 14 kwietnia 2023, 09:33

Posłowie odrzucili petycję w sprawie uszczelnienia „Apteki dla Aptekarza”

W czwartek 13 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Petycji. Podczas jej obrad rozpatrywano petycję ws. zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie doprecyzowania „Apteki dla Aptekarza”. Jej autorem jest założyciel Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek – Marcin Wiśniewski. Podczas posiedzenia komisji głos zabierał jednak przedstawiciel aptek sieciowych, który był petycji przeciwny…

Do odrzucenia petycji ZAPPA przekonywał posłów prezes ZPA PharmaNET - Marcin Piskorski (fot.screen)
Do odrzucenia petycji ZAPPA przekonywał posłów prezes ZPA PharmaNET - Marcin Piskorski (fot.screen)

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji rozpatrywano petycję, której autorem jest Marcin Wiśniewski ze Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Tematem wniosku była kwestia zasad prowadzenia aptek, a dokładniej udzielania i cofania zezwoleń na ich prowadzenie w taki sposób, aby odzwierciedlały one intencje przyświecające AdA (czytaj również: Sejm zajmie się uszczelnieniem „apteki dla aptekarza”). Przedstawiającym petycję był poseł Grzegorz Wojciechowski.

– Zgłaszający petycję wskazuje, że przepisy tej ustawy są niezbyt dokładnie doprecyzowane, istnieje duża rozbieżność w ich interpretacji, a nadto nie spełniają założeń, jakie przyświecały ustawie Apteka dla Aptekarza – wyjaśnił Grzegorz Wojciechowski.

Poseł wskazał również na inną kwestię zawartą w petycji, a mianowicie dotyczącą problemów z rozbieżnością interpretacji Prawa Farmaceutycznego z orzecznictwem sądowym wynikającym z tego tytułu.

– Wydaje się, że sprawa jest dosyć złożona i obawiam się, że w tym stanie wiedzy nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, czy sprawa dotyczy drobnej korekty dotyczącej zakazu przejmowania aptek, czy też dotyczy szerszej kwestii – skomentował Wojciechowski.

W jego opinii do dalszego procedowania petycji potrzebna byłaby wypowiedź i stanowiska Ministerstwa Zdrowia i określenie przez resort, czy problem ten jest mu znany i czy w tym temacie prowadzone są jakieś prace.

Resort Zdrowia pracuje nad uszczelnieniem AdA?

Na posiedzeniu obecna była Ewa Solecka, główny specjalista Ministerstwa Zdrowia. Na wstępie podkreśliła ona, że obowiązujące przepisy Apteki dla Aptekarza były kompromisem pomiędzy stroną, która z inicjatywy ustawodawczej korzystała a stroną rządową. Niemniej jednak resort zauważa pewne niedociągnięcia w tym temacie.

– Problemem jednak jest to, że pomimo wielu większych czy mniejszych deklarowanych celów część normatywna ustawy nie gwarantowała możliwości ich realizacji – przekazała Ewa Solecka.

Przedstawicielka resortu zdrowia poinformowała Komisję, że ministerstwo pracuje nad zmianami Prawa Farmaceutycznego, w tym także nad częścią dotyczącą kwestii nowelizacji ustawy PF, tj. Apteki dla Aptekarza. Kilka tygodni poinformował też o tym wiceminister Maciej Miłkowski w programie „Kwadrans z farmacją” (czytaj więcej: Zmiany w farmacji. Co nas czeka w najbliższych tygodniach?).

– Obecnie w resorcie procedowana jest ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne, zwana ustawą pionizacyjną, gdzie znajdują się zapisy, które częściowo realizują te postulaty zgłaszane w petycji i chodzi przede wszystkim o przepisy zakazujące uzyskiwania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki w taki sposób, aby nie można było przekroczyć limitów antykoncentracyjnych – poinformowała Ewa Solecka.

Resort zdrowia zaznacza jednocześnie, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia przepisów, które działałyby wstecz. Solecka wskazała, że skoro takich regulacji nie uwzględniono podczas wprowadzania AdA w życie, to tym bardziej nie jest to wskazane i potrzebne w chwili obecnej.

– Niezasadnym Ministerstwo Zdrowia uznaje też argument, aby w stosunku do podmiotów stosować regulacje antykoncentracyjne w momencie ich działania, gdyż te wymogi kontrolowane są tylko na etapie wydawania zezwoleń – zakończyła swoją wypowiedź Ewa Solecka.

ZPA PharmaNET przeciwny petycji

Obecny na spotkaniu Marcin Piskorski ze Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET stał na stanowisku, że postulowane w petycji argumenty nie mają żadnych podstaw do tego, aby zostać uwzględnione przez Komisję.

– Uważamy, że to jest działanie pewnej grupy, która nie może pogodzić się z tym, że polskim przedsiębiorcom nie odebrano w 2016 roku własności aptecznej – grzmiał Piskorski.

W jego ocenie wprowadzone kilka lat temu przepisy AdA wyklarowały i uspokoiły sytuację na rynku aptecznym. Proponowane zmiany mogą przyczynić się do zachwiania rynku farmaceutycznego w Polsce, co jego zdaniem może skutkować problemem z dostępem Polaków do aptek (czytaj również: „Apteka dla aptekarza” po pięciu latach obowiązywania).

W wyniku AdA z Polski zniknęło już prawie 2 000 aptek. Dalsze zmiany regulacji w tym zakresie przez jakieś wrzutki mogą dalej i bardziej szkodzić polskim aptekom – zauważał przedstawiciel ZPA.

Związek podważa prawidłowość petycji, twierdząc, że jest ona oparta na niewłaściwych, a nawet nieprawdziwych przesłankach. Jako przykład podaje chociażby kwestię przejmowania polskich aptek przez podmioty zagraniczne.

– Podmioty zagraniczne są raptem 3 na polskim rynku i posiadają łącznie 6% ogólnego rynku aptek – przekonywał Marcin Piskorski.

W jego opinii większość z działających w Polsce 320 sieci aptecznych to małe i średnie firmy o polskim kapitale, prowadzone przez polskich przedsiębiorców. Dlatego też ZPA PharmaNET stoi na stanowisku, że procedowana petycja nie powinna być brana pod uwagę w kontekście zmian przepisów AdA.

Na posiedzeniu komisji nieobecny był autor petycji – Marcin Wiśniewski – ani jakikolwiek przedstawiciel Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Komisja ds. Petycji za odrzuceniem wniosku

W ocenie Komisji uwzględnienie zmiany na drodze petycji byłoby niebezpieczne i tego typu działania powinny wpisywać się w szerszy zakres konsultacji. Przewodniczący Komisji podał za przykład prowadzone prace nad ustawą pionizacyjną i fakt, że to właśnie w ramach jej ustanawiania powinna odbywać się debata nad zmianami w kontekście AdA. Zgodzić z tym musiał się także przedstawiający petycję poseł Grzegorz Wojciechowski.

W związku z tym proponuję jednak przyjąć, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w najbliższej nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, czyli w ustawie pionizacyjnej – skwitował Wojciechowski.

Komisja Petycji nie uwzględniła zatem petycji i nie podjęła dalszych prac nad nią.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Piszą petycję i nawet nie pilnują co z nią dalej!!!