REKLAMA
pt. 24 marca 2023, 10:05

Zmiany w farmacji. Co nas czeka w najbliższych tygodniach?

Nowe marże na leki refundowane w aptekach, płatne dyżury aptek, recepta kontynuowana, kursy kwalifikacyjne, przeglądy lekowe, badania kliniczne, uszczelnienie apteki dla aptekarza… To najważniejsze tematy w polskiej farmacji, o których nowe informacje zdradził wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski…

O farmacji, aptekach i farmaceutach z wiceministrem Maciejem Miłkowskim rozmawiał red. Łukasz Waligórski (fot. screen)
O farmacji, aptekach i farmaceutach z wiceministrem Maciejem Miłkowskim rozmawiał red. Łukasz Waligórski (fot. screen)

Sprawą, która niedawno odbiła się szerokim echem wśród aptekarzy (a szczególnie szpitalników), jest odmowa przyjęcia poprawki Senatu do ustawy o badaniach klinicznych, która umożliwiłaby farmaceutom pełnienie funkcji głównego badacza. Pomimo negatywnej decyzji Ministerstwo Zdrowia wciąż jest otwarte na taką zmianę. Podkreślił to Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – w jubileuszowym 50. odcinku programu „Kwadrans z farmacją” (czytaj więcej: Farmaceuci zmarginalizowani w badaniach klinicznych. Rozczarowujące stanowisko Ministerstwa Zdrowia…).

W zakresie jakości prowadzenia dokumentacji farmaceuci na pewno są przygotowani. Mają oczywiście mniejszy kontakt z pacjentem i to było głównym kryterium tego, że część osób nie chciała się na to zgodzić. […] Być może, ponieważ mieliśmy stanowiska pozytywne wielu interesariuszy z naszego sektora, temat ten powróci przy jakiejśkolwiek pierwszej nowelizacji – wyjaśnił zaproszony gość.

Miłkowski dodał, że taka szansa dla farmaceutów będzie świadczyć o poszerzeniu rynku badań klinicznych i warto iść w tym kierunku.

Nowela ustawy refundacyjnej – czego się spodziewać?

Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualnie czeka na jej potwierdzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Musi ona zostać zatwierdzona przez rząd przed ostatnim posiedzeniem Sejmu, które odbędzie się w lipcu. Podsekretarz stanu MZ zdradził, że jeszcze nie wszystkie kwestie związane z nowymi zapisami ustawy zostały rozstrzygnięte, a dyskusje wciąż trwają. W rozmowie z red. Łukaszem Waligórskim skupił się na dwóch ważnych z punktu widzenia farmaceuty obszarach: marżach na leki oraz dyżurach aptek.

Podniesienie marż hurtowych i detalicznych niebawem stanie się faktem. W przypadku obrotu detalicznego do ustalenia pozostały aspekty związane z marżą minimalną oraz wzrostem marży na kilka drogich leków. Wciąż odbywają się też rozmowy dotyczące marż dla hurtowników.

Odnosząc się do nocnych dyżurów aptek, które będą procedowane razem z ustawą refundacyjną, Maciej Miłkowski zapewnił, że w dokumencie znajdą się przepisy korzystne dla polskich aptek. Dyżury nocne w aptece będą dofinansowywane w pewnym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do puli placówek, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu dyżurów w powiecie, zostaną wliczone też te, które są w trakcie kontroli NFZ bądź izby. W przypadku braku innej dyżurującej apteki w miejscowości powyżej 40 000 mieszkańców ta, która będzie ten dyżur pełnić, również może liczyć na finansowanie z Funduszu. Nieuregulowana pozostaje ponadto sprawa kar za uporczywe niedyżurowanie. Do tej pory proponowano cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Samorząd zawodu farmaceuty prosił o to, by kary nie były tak drastyczne, i jest to obecnie przedmiotem rozważań (czytaj również: Dyżury aptek po nowemu! Jak duże zmiany szykuje ustawodawca?).Co z przeglądami lekowymi?

Raport z niedawno zakończonego pilotażu przeglądów lekowych został przygotowany. Gość „Kwadransa” oznajmił, że już go otrzymał, natomiast nie przekazał go jeszcze Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do analizy. W niedługim czasie powinien zostać wypracowany model, na podstawie którego będzie można wykonywać przeglądy lekowe jako świadczenie gwarantowane. Maciej Miłkowski odniósł się do kontrowersji związanych z kwalifikacjami uprawniającymi do przeglądów.

– Docelowo uważamy, że wszystkie takie świadczenia powinny być realizowane po zakończeniu studiów, bez żadnych dodatkowych uprawnień. I w tym zakresie rozmawiamy, na to zwracają właśnie uwagę dziekani wydziałów farmacji – żeby mówić, w którym to kierunku idzie, żeby mogli takie zajęcia przeprowadzać – określił podsekretarz stanu.

Minister zwrócił uwagę na wagę odpowiedniego kształcenia farmaceutów. Znacząca rolę w tym zakresie mogłyby odgrywać apteki przy uczelniach (czytaj również:  Posłowie za „apteką dla uczelni”. Znów zabrakło jakiejkolwiek dyskusji… ).

– W pełni świadomie uważaliśmy – i Ministerstwo Zdrowia, i dziekani – że to dobre rozwiązanie, żeby w jednym szpitalu uczelnianym była taka apteka, gdzie byłby ten kontakt farmaceuty z pacjentem. Te wszystkie usługi opieki farmaceutycznej mogłyby być rozwijane przez takie właśnie apteki – apteki testowe, które wprowadzają różne nowości i na podstawie których moglibyśmy my, jako Ministerstwo Zdrowia, później te ich pilotaże wprowadzać do normalnej praktyki również w innych podmiotach – zaznaczył Maciej Miłkowski.

Kiedy recepta kontynuowana i uszczelnienie „apteki dla aptekarza”?

W obecnym ustawodawstwie istnieją zapisy, które nadal pozostają martwe. Farmaceuci wciąż czekają na decyzje dotyczące recepty kontynuowanej. Minister Miłkowski wyjaśnił, że problem z wdrożeniem tego rozwiązania leży po stronie technologii – gdyż nie mamy jeszcze odpowiedniego rozwiązania informatycznego. Centrum e-zdrowia intensywnie nad tym pracuje, lecz na razie nie jest znany termin ukończenia tych prac.

Zaproszony gość wspomniał także o propozycjach uszczelnienia „apteki dla aptekarza”, które mają uniemożliwić przejmowanie aptek przez zagraniczne sieci apteczne.

– Otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Farmaceutycznego już tę ustawę po konsultacjach z odniesieniem do uwag publicznych, jak również resortowych, i mieliśmy ją już przekazać na Stały Komitet, ale jeszcze są dwie uwagi, o które poprosiliśmy izbę i inspektorat farmaceutyczny, żeby je doprecyzować, tak aby było jak najmniej uwag ze strony Stałego Komitetu Rady Ministrów. Teraz Główny Inspektor Farmaceutyczny je przygotowuje powiedział podsekretarz stanu Maciej Miłkowski.

@MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]