REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prawo farmaceutyczne do napisania od nowa? Ustawa staje się nieczytelna…

3 stycznia 2019 10:20

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych. Od początku jej istnienia, była zmieniana aż 85 razy. Tylko w minionym roku nowelizowano ją 9 razy. Kolejne zmiany w drodze… Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca uwagę na to, że ustawa staje się coraz mniej czytelna. KPRM postuluje o napisanie jej od nowa…

Pierwsza wersja ustawy Prawo farmaceutyczne opublikowana 6 września 2001 roku liczyła sobie 34 strony. Aktualnie jej druk ujednolicony, zawierający wszystkie dotychczasowe nowelizacje, ma 361 stron (fot. Shutterstock)
Pierwsza wersja ustawy Prawo farmaceutyczne opublikowana 6 września 2001 roku liczyła sobie 34 strony. Aktualnie jej druk ujednolicony, zawierający wszystkie dotychczasowe nowelizacje, ma 361 stron (fot. Shutterstock)

Prawo farmaceutyczne to akt kluczowy dla funkcjonowania rynku ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego. Stanowi on podstawę rozwiązań przyjmowanych w innych regulacjach istotnych z punktu widzenia tego obszaru. Jest między innymi ściśle powiązany z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków..

Od początku istnienia ustawy zmieniano ją już 85 razy. Aż 9 z nich miało miejsce w minionym 2018 roku. Aktualnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym procedowana jest kolejna jej nowelizacja, przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…). I to w ramach jej konsultacji, krytyczny głos zabrała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA

Sekretarz stanu KPRM Maciej Wąsik skierował w tej sprawie list do Marcina Warchoła (podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości). Wśród uwag zaplecza Premiera Morawieckiego znalazły się m.in. te dotyczące zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i bardziej bezwzględnej walki z nielegalnym wywozem leków (czytaj więcej: Inspektor farmaceutyczny ze strzelbą podczas kontroli w aptece?).

REKLAMA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów krytycznie ustosunkowała się też do propozycji zapisów, dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków na receptę do osób niepełnosprawnych. Maciej Wąsik zwracał między innymi uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie przepisu mówiącego o sposobie weryfikacji niepełnosprawności pacjenta. Przedstawiciel Premiera wyraził też obawy co do wpływu tego rozwiązania na apteki indywidualne (czytaj więcej: Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem?).

Ustawa staje się coraz mniej czytelna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sumie zgłosiła aż 41 uwag do wspomnianej nowelizacji ustawy. Jednocześnie zwrócono też uwagę na szerszy problem. Kolejne nowelizacje i doraźne naprawianie problemów fragmentarycznymi zmianami sprawiają, że cała ustawa Prawo farmaceutyczne, staje się coraz mniej czytelna. W rezultacie KPRM apeluje o napisanie tego aktu prawnego od nowa.

– Podstawą tworzenia dobrych i skutecznych przepisów kształtujących rynek zdrowia powinno być opracowane przez resort zdrowia, we współpracy z innymi instytucjami i gremiami, nowe Prawo farmaceutyczne – czytamy w liście Macieja Wąsika do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca też uwagę, że cyklicznie przeprowadzane nowelizacje nie sprzyjają czytelności ustawy. Stanowią one rozwiązanie jedynie doraźnych problemów (np. odwrócony łańcuch dystrybucji leków). Tym samym odbiegają od systemowego celu związanego ze stabilizacją dostępności bezpiecznych produktów leczniczych.

REKLAMA

– Wyrywkowe zmiany nie dają szans na jej efektywne wdrożenie. Tym samym nie pozwalają ocenić w sposób należyty skutków wprowadzanych rozwiązań – pisze KPRM.

Warto wspomnieć, że pierwsza wersja ustawy Prawu farmaceutyczne opublikowana 6 września 2001 roku liczyła sobie 34 strony. Aktualnie jej druk ujednolicony zawierający wszystkie dotychczasowe nowelizacje, ma 361 stron.

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

bella miles (gość) 2019-01-03 10:22:46
a to nowość , eureka po prostu
Co chwila pojawia się jakaś nowelizacja, nic dziwnego, że zaczynamy się w tym wszystkim gubić
wystarczyłoby żeby pewne decyzje były bardziej klarowne....
Poprawka, poprawki i w końcu nie wiadomo o co chodzi :). To chyba tylko u nas ;)
Takie rzeczy to tylko u nas, ale jakos ciężko mi uwierzyć że mieliby coś zmienić
nie zmienią zrobią następną poprawkę heh ;)

Powiązane artykuły

Recepta farmaceutyczna musi znaczyć więcej Recepta farmaceutyczna musi znaczyć więcej

W świetle ostatnich wydarzeń propozycja rozszerzenia uprawnień farmaceutów wydaje się jedynym sposob...

Generyki i leki biopodobne – sektor, który potrzebuje wsparcia Generyki i leki biopodobne – sektor, który potrzebuje wsparcia

Zamienniki leków innowacyjnych to potencjał i szansa dla polskiej branży farmaceutycznej. Tym bardzi...

Dostępność leków zagrożona przez nowe Prawo farmaceutyczne? Dostępność leków zagrożona przez nowe Prawo farmaceutyczne?

Organizacja Pracodawcy RP krytykuje zapisy nowelizacji Prawa farmaceutycznego, szczególnie art. 77a....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz