REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Problem dyżurów aptek wymaga rozwiązania na szczeblu centralnym

13 lutego 2019 10:00

Mimo, że samorządy same próbują rozwiązać problem nocnych dyżurów aptek, to także sami aptekarze domagają się rozwiązań na szczeblu centralnym – uważa mgr farm. Jacek Brodziński, wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W kolejnych miastach mieszkańcy domagają się aptek otwartych nocą…

Obecnie w Gorzowie obowiązują co najmniej dwa grafiki dyżuru aptek (fot. Shutterstock)
Pacjenci nie wyobrażają sobie, by apteka nie pracowała w nocy. Twierdzą, że są przypadki, gdy szybko podany lek ratuje życie (fot. Shutterstock)

Aptekarze sprzeciwiają się nocnym dyżurom, bo nierzadko mają kłopoty kadrowe. Ważny jest też czynnik ekonomiczny i związane z dyżurowaniem duże koszty przy symbolicznych dochodach z handlu. Konstytucja każdemu zapewnia dostęp do opieki medycznej. Z kolei obowiązek zapewnienia dyżuru apteki należy do poszczególnych… powiatów. Muszą one zdecydować o tym która apteka będzie taki nocny dyżur pełnić. Problem z tym pojawia się przede wszystkim w małych miejscowościach.

– Im mniejsza gmina, tym większe problemy z takimi dyżurami. Wynika to z przyczyn ekonomicznych, bo to nie opłaca się aptekarzom – mówi Jacek Brodziński wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

REKLAMA

W większości małych miejscowości nie ma nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, co powoduje, że nie ma pacjentów, którzy by z tymi receptami przychodzili do aptek. Jeżeli jest jakieś nagłe zdarzenie, jadą do miast, najczęściej powiatowych, gdzie otrzymując receptę wykupują leki.

REKLAMA

Pacjenci nie wyobrażają sobie, by apteka nie pracowała w nocy. Twierdzą, że są przypadki, gdy szybko podany lek ratuje życie. Wskazują choćby na dzieci, które wymagają np. szybkiego zbicia temperatury, a w domowej apteczce taki specyfik właśnie się skończył. Pacjenci mniejszych miejscowości nie wyobrażają sobie by po leki nocą jechać do miasta wojewódzkiego. Dlatego Rady Powiatów odpowiedzialne za zorganizowanie takich dyżurów robią wszystko, by dyżurne apteki pracowały także w nocy.

– Mimo, że samorządy same próbują rozwiązać problem nocnych dyżurów aptek, to także sami aptekarze domagają się rozwiązań na szczeblu centralnym – dodaje Jacek Brodziński

We wrześniu ubiegłego roku ministerstwo miało przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. Aptekarze czekają kolejne rozmowy (czytaj więcej: Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka…).

Źródło: ŁW/Radio Via

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie bardzo rozumiem o co ta cała dyskusja. Praca = płaca. Mieszkańcy i samorządowcy chcą otwartych w nocy aptek, proszę zapłacić. Lekarz na dyżurze nie ma płacone od pacjenta, tylko za godzinę. Czy akurat śpi czy obsługuje pacjentów ma taką samą stawkę godzinową. Wszyscy radni, marszałkowie, wojewodowie, prezydenci itp. itd. pobierają za swoją pracę pensję, diety. Nikt tutaj nie wymaga czegoś nadzwyczajnego. Farmaceuci proszą tylko o szacunek do ich pracy oraz wysiłku włożonego w edukację.
Najwyższy czas, żeby państwo zrozumiało- nie aptek państwowych, trzeba zapłacić podwykonawcy usług( czyli dyżurującemu w aptece).
Brak pieniędzy na dyżury nocne jest efektem tego co się dzieje w ciągu dnia, warto to przemyśleć
Wystarczy zapłacić jak należy to chętnych nie braknie.

Powiązane artykuły

W Rawiczu osiągnięto kompromis w sprawie dyżurów aptek W Rawiczu osiągnięto kompromis w sprawie dyżurów aptek

Apteki w powiecie rawickim będą otwarte tylko do północy. Taki harmonogram ich pracy przyjęła rada p...

Apteki całodobowe nie cieszyły się popularnością, ale mieszkańcy ich potrzebują Apteki całodobowe nie cieszyły się popularnością, ale mieszkańcy ich potrzebują

Gościem audycji „Jest Sprawa” w Radiu Dla Ciebie był Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy i członek stow...

Radzyń Podlaski: O aptekach odmawiających dyżurowania poinformowano WIF Radzyń Podlaski: O aptekach odmawiających dyżurowania poinformowano WIF

Po tym jak lokalne media opisały przypadek ojca, który szukając w nocy leku dla małego dziecka "poca...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz