REKLAMA
pt. 7 października 2022, 08:01

Recepta farmaceutyczna na szczepionkę przeciw grypie? Minister nie widzi takiej możliwości…

W ocenie resortu zdrowia obecne przepisy nie dają farmaceutom uprawnienia do wystawiania recepty farmaceutycznej na preparaty immunologiczne (szczepionki). Aby było to możliwe konieczna jest zmiana przepisów…

Przepis o wystawianiu recept farmaceutycznych powinien być odczytywany ściśle i nie może być interpretowany rozszerzająco (fot. Shutterstock)
Przepis o wystawianiu recept farmaceutycznych powinien być odczytywany ściśle i nie może być interpretowany rozszerzająco (fot. Shutterstock)

Pod koniec sierpnia Związek Aptek Franczyzowych wystosował do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o jednoznaczne wskazanie czy farmaceuci mogą wystawiać recepty farmaceutyczne na szczepionki przeciwko grypie. Obecnie pacjent, który chce się zaszczepić musi posiadać receptę od lekarza na samą szczepionkę. W ocenie farmaceutów to utrudnienie, które wydłuża drogę do szczepienia i sprawia, że część pacjentów z niego rezygnuje. Możliwość wystawienia w takiej sytuacji recepty farmaceutycznej, stanowiłoby duże ułatwienie. Nie wszyscy farmaceuci są jednak przekonani, że takie działanie jest zgodne z przepisami (czytaj więcej: Recepta farmaceutyczna na szczepionkę przeciw grypie? Pismo do Ministerstwa…).

– Obecnie możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej na preparaty immunologiczne, w tym szczepionkę przeciwko grypie jest różnie interpretowana. Nie ma w tej ważnej sprawie jednej wykładni interpretacyjnej, do której wszyscy farmaceuci mogliby się zastosować, a to rodzi olbrzymią niepewność co do względów formalnych dot. podjęcia przez farmaceutę decyzji o wystawieniu recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciwko grypie – wskazywała organizacja w piśmie skierowanym do resortu zdrowia.

Prezes ZAF Mariusz Kisiel w rozmowie z MGR.FARM zwracał uwagę, że decyzja o wystawieniu recepty farmaceutycznej to indywidualna sprawa każdego farmaceuty w oparciu o konkretną sytuację, w jakiej znajduje się pacjent. Związek Aptek Franczyzowych w piśmie do wiceministra zdrowia przekonywał, że sytuacje, w której pacjent nie ma możliwości otrzymania recepty lekarskiej na szczepionkę przeciwko grypie należy rozpatrywać jako realne zagrożenie zdrowia pacjenta.

Szczepienie leczy w stanie „zagrożenia zdrowia”

Okazuje się, że resort zdrowia nie podziela tej opinii, o czym można przeczytać w odpowiedzi, jaką otrzymał niedawno na swoje pismo Związek Aptek Franczyzowych. Wiceminister Maciej Miłkowski stanął w nim na stanowisku, że art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (wystawianie recept farmaceutycznych) nie obejmuje w swoim zakresie uprawnienia do wystawiania recepty farmaceutycznej na preparaty immunologiczne (szczepionki).

Wspomniany przepis mówi, że farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, wystawić receptę farmaceutyczną. Zdaniem Ministra Zdrowia użycie przesłanki „zagrożenia zdrowia” w istocie limituje nie tylko okoliczności wystawienia recepty, ale także zakres produktów leczniczych możliwych do przepisania (czytaj więcej: Recepta farmaceutyczna na antykoncepcję awaryjną? To zależy…).

– Szczepionki zmierzają do pobudzenia naturalnej reakcji układu odpornościowego i wytworzenia pamięci immunologicznej względem danego patogenu. W rezultacie organizm ma być w stanie po pewnym czasie od zaszczepienia rozpoznać prawdziwe drobnoustroje atakujące człowieka i podjąć obronę przed nimi. Dzięki temu osoba szczepiona nabywa w sposób kontrolowany odporności przeciw konkretnym drobnoustrojom, unikając ryzyka powikłań i zagrożenia z ich strony. Działanie szczepionek sprowadza się zatem do profilaktyki chorób zakaźnych, a nie do ich bezpośredniego leczenia – uważa wiceminister.

Interpretacja rozszerzająca jest niedopuszczalna?

W ocenie Macieja Miłkowskiego przepis o wystawianiu recept farmaceutycznych powinien być odczytywany ściśle i nie może być interpretowany rozszerzająco.

– Odczytując zatem przesłankę stanu zagrożenia zdrowia, która nie została zdefiniowana na gruncie ustawy, można uznać, że jest to okoliczność, której towarzyszy pojawienie się objawów pogarszania zdrowia i w konsekwencji doprowadzenie do rozstroju zdrowia. W przypadku szczepionek ciężko zatem odczytać uzasadnienie do ich podania w sytuacji gdy już stanu zagrożenia zdrowia już wystąpi – wskazuje Miłkowski.

Innymi słowy Minister Zdrowia nie odczytuje w ramach normy wskazanej w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne, uprawnienia do wystawiania recept farmaceutycznych na szczepionki, a „ewentualne rozszerzenie uprawnień farmaceutów w tym zakresie wymaga ingerencji legislacyjnej”.

©MGR.FARM


Recepty Farmaceutyczne
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

28 marca 202323:18

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]