REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Rekomendacja dla aptek: co najmniej dwa zespoły bez kontaktu ze sobą

23 marca 2020 10:35

W minionym tygodniu odnotowano w Polsce pierwszy przypadek zamknięcia apteki w wyniku kwarantanny personelu, po tym jak potwierdzono zakażenie koronawirusem farmaceutki. Czy apteki mogą zabezpieczyć się przed koniecznością zamknięcia w takich sytuacjach? Eksperci podpowiadają rozwiązanie.

Pracodawcy sieci franczyzowej sieci aptek Dr.Max dziękują za misji zawodu farmaceuty w obecnych okolicznościach (fot. Shutterstock)
Gdy jeden zespół opuszcza aptekę po zakończeniu pracy, drugi wchodzi do pomieszczeń aptecznych dopiero po krótkiej, ustalonej przerwie (fot. Shutterstock)

– Zalecamy, aby właściciele aptek stworzyli w swoich placówkach co najmniej dwa zespoły, które pracują na zmiany i nie mają ze sobą kontaktu. Rekomendujemy, aby skład tych zespołów był docelowy i niezmienny w długiej perspektywie czasu, gdyż tylko taki wariant zabezpiecza pracę apteki – wskazują eksperci Investcare Grupa Farmaceutyczna.

Wskazują oni, że gdy jeden zespół opuszcza aptekę po zakończeniu pracy, drugi wchodzi do pomieszczeń aptecznych dopiero po krótkiej, ustalonej przerwie. Takie działanie zapobiegnie ewentualnemu zarażeniu całej obsługi apteki i wyłączeniu placówki całkowicie z pracy na czas kwarantanny. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w spółkach z Grupy Farmaceutycznej Investcare (czytaj więcej: NRA apeluje do właścicieli aptek o zwiększenie bezpieczeństwa personelu ).

REKLAMA

Firma rekomenduje aptekom też jak najczęstszą dezynfekcję blatów, klamek, klawiatur alarmów, telefonów, klawiatur komputerów, terminali płatniczych oraz innych powierzchni i przedmiotów, poprzez dotykanie których może dojść do zarażenia wirusem. Po zakończeniu zmiany jedna osoba z personelu powinna być oddelegowana do dezynfekcji – zanim opuści aptekę.

REKLAMA

Inne zalecenia dla aptek

Eksperci wskazują też, że żywności, telefonów komórkowych czy innych przedmiotów nie powinno być w tej części apteki, w której obsługiwani są pacjenci. Prywatne rzeczy powinny być przechowywane – w miarę możliwości – w zamknięciu. Zalecana jest także zmiana odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy oraz codzienne pranie fartuchów ochronnych. Wizyty przedstawicieli handlowych i innych osób powinny zostać odwołane. Kurier nie powinien mieć wstępu do pomieszczeń aptecznych (czytaj więcej: Wytyczne dla aptek: Strefa buforowa, dezynfekcja, płatności bezgotówkowe i szyby…).

– Rekomendujemy płatności bezgotówkowe. Tam, gdzie jest to możliwe, należy wyznaczyć strefy buforowe dla pacjentów lub w mniejszych aptekach prowadzić sprzedaż przez okienko. Bardzo istotne jest jak najczęstsze mycie rąk lub stosowanie preparatów dezynfekcyjnych oraz unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych – kontynuują eksperci Investcare Grupa Farmaceutyczna.

Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje też wietrzenie pomieszczeń apteki co najmniej raz na godzinę (czytaj więcej: VIDEO: Co samorząd aptekarski robi dla aptek w związku z pandemią koronawirusa?)

– Największe zagrożenie, jakie definiujemy na kolejne tygodnie, to prawdopodobieństwo zamknięcia apteki w przypadku, jeśli zachoruje ktokolwiek z personelu, co nieuchronnie będzie się wiązało z obowiązkową kwarantanną. Dlatego tak ważne jest teraz, abyście Państwo raz jeszcze rozważyli nasze rekomendacje zawarte w punktach 1. i 2. oraz zrobili wszystko, co możliwe, by podzielić własne zespoły na mniejsze grupy (które się ze sobą nie widują do odwołania). Takie działanie zapewni ciągłość funkcjonowania aptek nawet w przypadku rozpoczęcia kwarantanny – podkreśla Dariusz Kucowicz, prezes Investcare SA, twórca Grupy Farmaceutycznej Investcare.

REKLAMA

Źródło: KW/grupainvestcare.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka ogólnodostępna szpitala w Łomży może jednak przetrwa… Apteka ogólnodostępna szpitala w Łomży może jednak przetrwa…

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży odetchnęła z ulgą. W prze...

NIA zaniepokojona Farmaceutycznym Egzaminem Weryfikacyjnym NIA zaniepokojona Farmaceutycznym Egzaminem Weryfikacyjnym

Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy odbył się briefing prasowy prezes Naczelnej Rady Aptekarskie...

Koronawirus 2019-nCoV – fakty i mity Koronawirus 2019-nCoV – fakty i mity

Podobno maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem koronawirusem, a przesyłki z miejsc zakażonych ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz