REKLAMA
pon. 6 lutego 2023, 09:33

Samorząd zaniepokojony zmianą w „aptece dla aptekarza” przyjętą przez Sejm. Zapowiada interwencję…

Pod koniec stycznia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawką wprowadzającą istotne zmiany w kwestii funkcjonowania przepisów tzw. apteki dla aptekarza. Zmiana nie była konsultowana z samorządem zawodu farmaceuty. Jego przedstawiciele są tym faktem zaskoczeni, zaniepokojeni i zapowiadają interwencję w Senacie…

Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel do Sejmu, Senatu i Rządu o wycofanie z się z „Apteki dla Aptekarza 2.0” (fot. Shutterstock)
"Założenie, że jedna apteka miałaby pełnić rolę szkoleniową dla ponad setki studentów jest po prostu błędne" – twierdzi Marek Tomków (fot. Shutterstock)

25 stycznia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia dyskutowano nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nieobecna na posiedzeniu posłanka Jadwiga Emilewicz złożyła wniosek o włączenie do treści ustawy poprawki odnoszącej się do tzw. Aapteki dla Aaptekarza. W ten sposób w rozdziale 7 „Zmiany w przepisach”, w artykule 43 procedowanej ustawy znalazły się zapisy, które w istotny sposób zmieniają treść dotychczas obowiązujących norm prawnych (czytaj również: Sejm przyjął zmianę w „aptece dla aptekarza”! Kto na tym zyska?).

Na mocy przyjętej przez Komisję poprawki uczelnie kształcące na kierunku farmacja otrzymały możliwość uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Co więcej – podmiotów tych nie będą dotyczyć ograniczenia demograficzne i geograficzne, a do prowadzenia praktyk zawodowych nie będą one musiały posiadać wydanej pozytywnej opinii WIF i samorządu aptekarskiego.

– Apteka ogólnodostępna prowadzona przez podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 jest obowiązana do realizacji zadań związanych z kształceniem praktycznym na kierunku farmacja. Do odbywania praktyki zawodowej w tej aptece nie jest wymagana opinia, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty – czytamy w treści ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zmiana niekonsultowana ze środowiskiem aptekarskim!

Na wspomniane posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia nie byli zaproszeni przedstawiciele środowiska farmaceutów. Jak się okazuje – zaproponowana poprawka w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej nie była z nimi w ogóle konsultowana.

– Ta poprawka nie była z nikim konsultowana, tym bardziej, że wprowadzona została w ustawie, która w żaden sposób nie odnosi się do kwestii aptek i przepisów Apteki dla aptekarza – komentuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Dlaczego tak ważna i mocno ingerującą w podstawowe przepisy Apteki dla aptekarza zmiana nie była konsultowana z władzami samorządu aptekarskiego? Tym bardziej, że przedstawiciele Biura Prawnego NRA uczestniczyli w posiedzeniu komisji, jednakże kilka godzin po przegłosowaniu wspomnianej poprawki? Odpowiedzi na to pytanie zapewne nie uda się ustalić. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele samorządu są zgodni co do tego, że tego typu „wrzutka” nie powinna mieć miejsca.

– Zmiany te są szkodliwe i niczym nieuzasadnione. Sposobem wprowadzenia poprawki bezsprzecznie pogwałcono podstawowe zasady i reguły Apteki dla aptekarza – można z kolei usłyszeć od Mariana Witkowskiego, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Mała poprawka, duże zagrożenie…

Wprowadzenie możliwości uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez uczelnie podyktowane jest chęcią wsparcia praktycznego nauczania studentów farmacji. W ocenie samorządu jednak tego typu argumentacja nie jest wystarczająca.

– Nawet dodanie uzasadnienia, że apteka taka miałaby spełniać cele dydaktyczne nie usprawiedliwia tej zmiany – podkreśla Marian Witkowski.

Dlaczego samorząd jest tego zdania? W ocenie przedstawicieli środowiska aptekarskiego nie jest możliwe, aby pojedyncza apteka na terenie uczelni mogła w sposób zadowalający odgrywać rolę miejsca nauczania praktycznego dla szerszego grona studentów.

– Założenie, że jedna apteka miałaby pełnić rolę szkoleniową dla ponad setki studentów jest po prostu błędne – twierdzi z kolei Marek Tomków.

Podkreśla on, że tego typu apteki już kiedyś funkcjonowały na terenach uczelni i jak widać – nie było to rozwiązaniem, które przetrwało do dziś. Co prawda można nadal spotkać apteki działające na terenie uczelni farmaceutycznych, jednak podstawową rolą, jaką one pełnią jest prowadzenie działalności aptecznej otwartej dla ogółu społeczeństwa. Funkcja szkoleniowa ograniczona jest tak naprawdę dla pojedynczych studentów, gdyż patrząc na to realistycznie – jedna apteka nie jest i nie będzie w stanie być miejscem nauki dla całego wydziału farmaceutycznego (czytaj również: Apteki akademickie znikają, choć potrzebne są jak nigdy dotąd…).

– Proponowana zmiana nie wniesie niczego dobrego, a rodzi więcej zagrożeń i problemów niż mogłaby przynieść korzyści – podsumowuje wiceprezes NRA.

W podobnym tonie wypowiadają się prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. W ich ocenie złagodzenie wymogów może otworzyć furtkę dla dyskusji na temat dalszych zmian przepisów, zwłaszcza w kontekście opieki farmaceutycznej.

– Istnieje więc potencjalne ryzyko, że opieka farmaceutyczna zostanie ograniczona wyłącznie dla wybranych farmaceutów, ale i aptek – czytamy we wpisie na stronie DZP.

Czy jest jeszcze szansa na zablokowanie zmian?

Na obecnym etapie projekt został skierowany do Senatu oraz do Prezydenta. Jak przekonuje Marek Tomków – jest jeszcze czas, aby proponowane zmiany zablokować.

– Proces legislacyjny jest w toku, dlatego Izba będzie dalej interweniować w tej sprawie – potwierdza wiceprezes NRA.

Możemy zatem spodziewać się, że sprawa zaproponowanej zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne będzie jeszcze tematem dyskusji na drodze legislacyjnej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Do czasu przyjęcia ustawy i podpisania przez Prezydenta uczelnie kształcące na kierunku farmacja nie mogą być zatem jeszcze pewne proponowanych poprawek w AdA.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie w Polsce działa kilkanaście uczelni kształcących przyszłych farmaceutów. Są to:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Opolski.

Do tego grona w niedługim czasie dołączy Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i prawdopodobnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, a także szereg innych uczelni, które powołają do życia kierunki farmaceutyczne tylko w tym celu, aby móc otworzyć aptekę (czytaj również: Gdzie studiować farmację? Lista Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce…).

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W sejmie już drżą na myśl o rzeczonej planowanej interwencji