REKLAMA
pon. 6 lutego 2023, 09:33

Samorząd zaniepokojony zmianą w „aptece dla aptekarza” przyjętą przez Sejm. Zapowiada interwencję…

Pod koniec stycznia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawką wprowadzającą istotne zmiany w kwestii funkcjonowania przepisów tzw. apteki dla aptekarza. Zmiana nie była konsultowana z samorządem zawodu farmaceuty. Jego przedstawiciele są tym faktem zaskoczeni, zaniepokojeni i zapowiadają interwencję w Senacie…

Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel do Sejmu, Senatu i Rządu o wycofanie z się z „Apteki dla Aptekarza 2.0” (fot. Shutterstock)
"Założenie, że jedna apteka miałaby pełnić rolę szkoleniową dla ponad setki studentów jest po prostu błędne" – twierdzi Marek Tomków (fot. Shutterstock)

25 stycznia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia dyskutowano nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nieobecna na posiedzeniu posłanka Jadwiga Emilewicz złożyła wniosek o włączenie do treści ustawy poprawki odnoszącej się do tzw. Aapteki dla Aaptekarza. W ten sposób w rozdziale 7 „Zmiany w przepisach”, w artykule 43 procedowanej ustawy znalazły się zapisy, które w istotny sposób zmieniają treść dotychczas obowiązujących norm prawnych (czytaj również: Sejm przyjął zmianę w „aptece dla aptekarza”! Kto na tym zyska?).

Na mocy przyjętej przez Komisję poprawki uczelnie kształcące na kierunku farmacja otrzymały możliwość uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Co więcej – podmiotów tych nie będą dotyczyć ograniczenia demograficzne i geograficzne, a do prowadzenia praktyk zawodowych nie będą one musiały posiadać wydanej pozytywnej opinii WIF i samorządu aptekarskiego.

– Apteka ogólnodostępna prowadzona przez podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 jest obowiązana do realizacji zadań związanych z kształceniem praktycznym na kierunku farmacja. Do odbywania praktyki zawodowej w tej aptece nie jest wymagana opinia, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty – czytamy w treści ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zmiana niekonsultowana ze środowiskiem aptekarskim!

Na wspomniane posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia nie byli zaproszeni przedstawiciele środowiska farmaceutów. Jak się okazuje – zaproponowana poprawka w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej nie była z nimi w ogóle konsultowana.

– Ta poprawka nie była z nikim konsultowana, tym bardziej, że wprowadzona została w ustawie, która w żaden sposób nie odnosi się do kwestii aptek i przepisów Apteki dla aptekarza – komentuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Dlaczego tak ważna i mocno ingerującą w podstawowe przepisy Apteki dla aptekarza zmiana nie była konsultowana z władzami samorządu aptekarskiego? Tym bardziej, że przedstawiciele Biura Prawnego NRA uczestniczyli w posiedzeniu komisji, jednakże kilka godzin po przegłosowaniu wspomnianej poprawki? Odpowiedzi na to pytanie zapewne nie uda się ustalić. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele samorządu są zgodni co do tego, że tego typu „wrzutka” nie powinna mieć miejsca.

– Zmiany te są szkodliwe i niczym nieuzasadnione. Sposobem wprowadzenia poprawki bezsprzecznie pogwałcono podstawowe zasady i reguły Apteki dla aptekarza – można z kolei usłyszeć od Mariana Witkowskiego, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Mała poprawka, duże zagrożenie…

Wprowadzenie możliwości uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez uczelnie podyktowane jest chęcią wsparcia praktycznego nauczania studentów farmacji. W ocenie samorządu jednak tego typu argumentacja nie jest wystarczająca.

– Nawet dodanie uzasadnienia, że apteka taka miałaby spełniać cele dydaktyczne nie usprawiedliwia tej zmiany – podkreśla Marian Witkowski.

Dlaczego samorząd jest tego zdania? W ocenie przedstawicieli środowiska aptekarskiego nie jest możliwe, aby pojedyncza apteka na terenie uczelni mogła w sposób zadowalający odgrywać rolę miejsca nauczania praktycznego dla szerszego grona studentów.

– Założenie, że jedna apteka miałaby pełnić rolę szkoleniową dla ponad setki studentów jest po prostu błędne – twierdzi z kolei Marek Tomków.

Podkreśla on, że tego typu apteki już kiedyś funkcjonowały na terenach uczelni i jak widać – nie było to rozwiązaniem, które przetrwało do dziś. Co prawda można nadal spotkać apteki działające na terenie uczelni farmaceutycznych, jednak podstawową rolą, jaką one pełnią jest prowadzenie działalności aptecznej otwartej dla ogółu społeczeństwa. Funkcja szkoleniowa ograniczona jest tak naprawdę dla pojedynczych studentów, gdyż patrząc na to realistycznie – jedna apteka nie jest i nie będzie w stanie być miejscem nauki dla całego wydziału farmaceutycznego (czytaj również: Apteki akademickie znikają, choć potrzebne są jak nigdy dotąd…).

– Proponowana zmiana nie wniesie niczego dobrego, a rodzi więcej zagrożeń i problemów niż mogłaby przynieść korzyści – podsumowuje wiceprezes NRA.

W podobnym tonie wypowiadają się prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. W ich ocenie złagodzenie wymogów może otworzyć furtkę dla dyskusji na temat dalszych zmian przepisów, zwłaszcza w kontekście opieki farmaceutycznej.

– Istnieje więc potencjalne ryzyko, że opieka farmaceutyczna zostanie ograniczona wyłącznie dla wybranych farmaceutów, ale i aptek – czytamy we wpisie na stronie DZP.

Czy jest jeszcze szansa na zablokowanie zmian?

Na obecnym etapie projekt został skierowany do Senatu oraz do Prezydenta. Jak przekonuje Marek Tomków – jest jeszcze czas, aby proponowane zmiany zablokować.

– Proces legislacyjny jest w toku, dlatego Izba będzie dalej interweniować w tej sprawie – potwierdza wiceprezes NRA.

Możemy zatem spodziewać się, że sprawa zaproponowanej zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne będzie jeszcze tematem dyskusji na drodze legislacyjnej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Do czasu przyjęcia ustawy i podpisania przez Prezydenta uczelnie kształcące na kierunku farmacja nie mogą być zatem jeszcze pewne proponowanych poprawek w AdA.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie w Polsce działa kilkanaście uczelni kształcących przyszłych farmaceutów. Są to:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Opolski.

Do tego grona w niedługim czasie dołączy Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i prawdopodobnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, a także szereg innych uczelni, które powołają do życia kierunki farmaceutyczne tylko w tym celu, aby móc otworzyć aptekę (czytaj również: Gdzie studiować farmację? Lista Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce…).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W sejmie już drżą na myśl o rzeczonej planowanej interwencji