REKLAMA
pt. 3 lutego 2023, 08:01

Sejm przyjął zmianę w „aptece dla aptekarza”! Kto na tym zyska?

Sejm przyjął zmianę przepisach określanych jako „apteka dla aptekarza”! Wprowadzono ją kilka dni temu na drodze poprawki (wrzutki) do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, przy nieobecności przedstawicieli organizacji zrzeszających aptekarzy. Ustawa trafiła już do Senatu. Kto zyska na wprowadzonych zmianach?

Mgr farm. Paweł Rychlik może być pewien kolejnej kadencji w sejmowych ławach (fot. Shutterstock)
Sejm przyjął zmianę w "aptece dla aptekarza". Teraz ustawę rozpatrzy Senat (fot. Shutterstock)

Dwa dni wystarczyły, by Sejm uchwalił zaskakującą zmianę w ustawie „apteka dla aptekarza”. Poprawkę (wrzutkę) do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druk 2935), podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 24 stycznia, złożyła posłanka Jadwiga Emilewicz – choć na wspomnianym posiedzeniu jej nie było. Bez głosu sprzeciwu, jakiejkolwiek dyskusji i przy nieobecności przedstawiciela jakiejkolwiek organizacji reprezentującej farmaceutów, posłowie poparli jej przyjęcie. Sejm zrobił to następnego dnia przyjmując całą ustawę i kierując ją do Senatu.

Powtórka z „apteki dla aptekarza”

Na czym polega wprowadzona zmiana? Aby to wyjaśnić, warto przypomnieć czym w ogóle jest „apteka dla aptekarza”. A jest to nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w czerwcu 2017 roku, wprowadzając ograniczenia dotyczące otwierania  nowych aptek. Ograniczenia własnościowe, ilościowe, geograficzne i demograficzne. Wszystkie znalazły się w art. 99 wspomnianej ustawy (czytaj więcej: Apteka dla aptekarza).

Zgodnie z „apteką dla aptekarza” aktualnie zgodę na otwarcie nowej apteki może uzyskać wyłącznie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu (art. 99 ust. 4 pkt 1), ale też spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek – wspólnikami w takiej spółce muszą jednak być farmaceuci (art. 99 ust. 4 pkt 2). Zgodnie z tymi samymi przepisami jeden farmaceuta może być właścicielem maksymalnie czterech aptek ogólnodostępnych (art. 99 ust. 3a).

Dodatkowo od 2017 roku nowe apteki mogą powstawać tylko w odpowiedniej odległości od już istniejących (art. 99 ust. 3 i 3a). Jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 mieszkańców, odległość ta musi wynosić co najmniej 1000 metrów. Natomiast jeśli liczba mieszkańców na aptekę jest większa niż 3000, wtedy nowa apteka może powstać w odległości minimalnie 500 metrów od już istniejącej. Otwarcie apteki z pominięciem tych ograniczeń możliwe jest wyłącznie przy pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, burmistrza (lub wójta) gminy i za zgodą Ministra Zdrowia, na podstawie art. 99 ust. 3e ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj również: Jak i gdzie powstają apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych?).

Treść zmiany "apteki dla aptekarza"
Treść zmiany „apteki dla aptekarza”

Furtka dla uczelni

Poprawka zaproponowana przez posłankę Jadwigę Emilewicz i kilka dni temu przyjęta przez Sejm, tworzy wyłom w „aptece dla aptekarza” dla aptek akademickich. Poszerza ona listę podmiotów, które mogą uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki o „uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku farmacja” (dodany art. 99 ust. 4 pkt 3).

Dla aptek akademickich stworzono również wyjątek, od przepisów ilościowych – acz w praktyce jest on bardziej zawężeniem niż rozszerzeniem obecnych zapisów. Wprowadzony do „apteki dla aptekarza” art. 99 ust. 3i mówi bowiem, że „do podmiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 [uczelnie], nie stosuje się przepisów ust. 3 i 3a w zakresie maksymalnej liczby aptek możliwych do prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich maksymalnego odsetka na terenie danego województwa. Podmiot ten może prowadzić jedną aptekę ogólnodostępną.

Aptek akademickich nie będą też dotyczyć ograniczenia demograficzne i geograficzne. Wynika to z nowego brzmienia art. art. 101 w pkt 6, który wymienia sytuacje skutkujące odmową wydania zezwolenia w postaci lokalizacji nie spełniającej ograniczeń geograficznych i demograficznych (art. 99 ust. 3b). Apteki akademickie z tego kryterium zostały wyłączone.

Kolejnym zapisem, który wprowadza poprawka Jadwigi Emilewicz jest wskazanie, że apteka ogólnodostępna prowadzona przez uczelnię, „jest obowiązana do realizacji zadań związanych z kształceniem praktycznym na kierunku farmacja”. Dodatkowo do odbywania praktyki zawodowej w tej aptece nie jest wymagana opinia, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.”. Innymi słowy apteki akademickie do prowadzenia praktyk zawodowych, nie będą potrzebowały pozytywnych opinii WIF i okręgowej rady aptekarskiej.

Po co te zmiany?

Choć poprawka na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia została przedstawiona, jako przygotowana przez Jadwigę Emilewicz, to posłanka była nieobecna w trakcie jej rozpatrywania. W rezultacie uzasadnienie do poprawki musiała przedstawić posłanka Katarzyna Sójka (PiS). Wskazała ona, że ogólnodostępne apteki akademickie pełnią kluczową rolę w praktycznym nauczaniu studentów farmacji (czytaj również: Apteki akademickie znikają, choć potrzebne są jak nigdy dotąd…).

– Realizacja efektów uczenia się dla kierunku farmaceutycznego wymaga zapewnienia adekwatnej infrastruktury, którą spełniają w wielu uczelniach tylko ogólnodostępne apteki akademickie prowadzone przez te uczelnie. Jest to szczególnie ważne przy rekomendowanym przez ministerstwo modelu opieki farmaceutycznej realizowanej w aptekach ogólnodostępnych. Zakres kompetencji farmaceutów będzie zwiększany, co niesie za sobą także konieczność kształcenia podyplomowego, które także powinno się odbywać z zapewnieniem praktycznego nauczania w ramach aptek ogólnodostępnych. I właśnie takie apteki akademickie można porównać ze szpitalami klinicznymi, gdzie w przypadku zawodów medycznych prowadzona jest znacząca część zajęć o charakterze praktycznej nauki zawodu – wskazywała posłanka.

Przyjęcie poprawki poparł wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jedynie posłanka Krystyna Skowrońska (KO) zapytała „Co to ma wspólnego z tą ustawą?”.

– Pani poseł, było powiedziane ze strony Biura Legislacyjnego, że one wykraczają poza ustawę, natomiast – tak jak zresztą powiedział pan minister – są bardzo ważne z punktu widzenia społecznego – odpowiedział przewodniczący Komisji poseł Tomasz Latos kończąc dyskusję na ten temat.

Wcześniej była interpelacja

Problem sytuacji aptek akademickich po wejściu w życie „apteki dla aptekarza” znany był już od dawna. W kwietniu 2022 r. interpelację w tej sprawie do Ministra Zdrowia skierował poseł Piotr Uruski. Zwracał w niej uwagę, że po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w 2017 roku, uczelnie medyczne zostały wyłączone z możliwości otwierania aptek, w których studenci i młodzi farmaceuci mogliby odbywać praktyki (czytaj więcej: Apteki akademickie bez dodatkowych przywilejów w kontekście „apteki dla aptekarza”).

– Czy Resort planuje nowelizację Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie przepisów określających podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, umożliwiając tym samym uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki dla uczelni medycznej posiadającej kierunek farmaceutyczny, realizującej równocześnie zadania dydaktyczne wynikające z kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych? – pytał wtedy poseł.

Odpowiadający na tę interpelację wiceminister Maciej Miłkowski stwierdził, że resort nie widzi uzasadnienia dla zmian przepisów w taki sposób, aby umożliwić uczelniom otwieranie lub przenoszenie aptek.

W normalnych okolicznościach, tzn. niewymagających istotnych zmian w zakresie posiadanego zezwolenia, apteki ogólnodostępne prowadzone przez uczelnie medyczne przed dniem wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza”, mogą nadal funkcjonować i spełniać również opisywane przez interpelanta cele dydaktyczne – odpowiedział Miłkowski.

W jego ocenie liczba podmiotów i sytuacji, w których znalazłyby zastosowanie zmienione przepisy, byłaby znikoma. Ostatecznie okazuje się, że dla tej znikomej liczby podmiotów, zdecydowano się jednak zmienić przepisy. Ustawa aktualnie została skierowana do senatu.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]