REKLAMA
pon. 31 lipca 2023, 08:01

Senat przyjął „AdA 2.0” bez żadnego sprzeciwu, ale z „wybitymi zębami”?

Jeszcze na początku ubiegłego tygodnia senacka Komisja Zdrowia rekomendowała usunięcie przepisów uszczelniających „Aptekę dla Aptekarza” z ustawy, w której były one procedowane. Ostatecznie jednak senatorzy wycofali się z tej rekomendacji i bez głosu sprzeciwu poparli „AdA 2.0”.

Mimo kontrowersji ostatecznie senatorowie bez głosu sprzeciwu poparli „AdA 2.0”. Wprowadzili jednak do niej poprawkę (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)
Mimo kontrowersji ostatecznie senatorowie bez głosu sprzeciwu poparli „AdA 2.0”. Wprowadzili jednak do niej poprawkę (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

W minionym tygodniu Senat rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W trakcie jej procedowania w Sejmie, dodano do niej zmiany w Prawie farmaceutycznym, których celem jest uszczelnienie „Apteki dla Aptekarza”. Przepisy określane też jako „AdA 2.0” mają uniemożliwić sieciom aptek przejmowanie spółek prowadzących apteki i zwiększanie tym sposobem swoich udziałów w rynku.

W poniedziałek 24 lipca senacka Komisja Zdrowia zarekomendowała usunięcie z ustawy wspomnianych zmian. Jako powód wskazywano wątpliwości konstytucyjne dotyczące sposobu ich procedowania. Taką samą rekomendację wydała też senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na posiedzeniu 25 lipca.

Los zmian wydawał się więc przesądzony, a głosowanie na plenarnym posiedzeniu Senatu miało być tylko formalnością. Tak się jednak nie stało…

Nagły zwrot akcji

W trakcie obu posiedzeń obu komisji odbyły się gorące dyskusje, w trakcie których swoje argumenty przedstawiali zwolennicy i przeciwnicy zmian. Głosem reprezentujących tych pierwszych była Naczelna Izba Aptekarska. Przeciwko wprowadzanym zmianom protestowali z kolei przedsiębiorcy i farmaceuci zrzeszeni w takich organizacjach jak ZPA PharmaNET czy Związek Aptek Franczyzowych.

Wysoki poziom emocji wokół proponowanych zmian został dostrzeżony podczas posiedzenia Senatu. W jego trakcie (27 lipca) również odbyła się dyskusja na ten temat. W obronie „AdA 2.0” stanął między innymi Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii. Odpierał on zarzuty o niekonstytucyjny tryb wprowadzania zmian i przekonywał o pilnej potrzebie ich przeprowadzenia.

W rezultacie senatorowie zgłosili szereg wniosków do ustawy, odsyłając ją ponownie do komisji. 28 lipca zorganizowano połączonej posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki Narodowej. W jego trakcie senatorowie obu komisji zdecydowali o wycofaniu się ze swojej wcześniejszej rekomendacji, o usunięciu „AdA 2.0” z ustawy.

Poprawka wybija zęby przepisom?

W trakcie wspomnianego posiedzenia komisji senatorowie przyjęli także poprawkę do ustawy, która wzbudziła zaniepokojenie Ministra Rozwoju i Technologii. Poprawka zakładała przeformułowanie przepisu karnego (art. 127cd), dotyczącego grzywny (50 000 zł do 5 000 000 zł) dla podmiotów działających wbrew przepisom zakazującym przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi aptekę.

Porównanie pierwotnego brzmienia przepisu z poprawką Senatu
Porównanie pierwotnego brzmienia przepisu z poprawką Senatu

Biuro legislacyjne senatu zapewniało, że jest to poprawka dostosowująca przepis do zasad techniki prawodawczej i zasad „prawidłowego konstruowania przepisów karnych”. Zapewniało też, że pod względem merytorycznym poprawka nic w przepisie nie zmienia, a jedynie przeformułowuje jego treść. Innego zdania był jednak Waldemar Buda.

– Jest oczywista obawa, że kary, które przewidzieliśmy nie będą dotyczyły sytuacji w której dojdzie do nielegalnego przejęcia apteki. Czyli wręcz przeciwnie. Jak jestem absolutnie przeciwko tej poprawce – mówił Minister.

Senat głosuje nad AdA 2.0

Ostatecznie 28 lipca odbyło się głosowanie Senatu nad ustawą i zgłoszonymi do niej poprawkami. W związku z wycofaniem poprawki usuwającej „AdA 2.0” z ustawy, przyjęcie całej ustawy oznaczało przyjęcie przez Senat także przepisów uszczelniających „Aptekę dla Aptekarza”. I tak też się stało.

W najważniejszym głosowaniu za przyjęciem ustawy z poprawkami opowiedziało się 73 senatorów. Znaleźli się wśród nich wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także 19 senatorów Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska), 4 senatorów PSL, 3 niezrzeszonych i 1 z Koła Senatorów Niezależnych. Od głosowania wstrzymało się 23 senatorów. Żaden senator nie był przeciwny. Senatorowie przyjęli również poprawkę do ustawy, która wzbudziła sprzeciw Ministra Budy (za 51, przeciw 46).

Teraz ustawa wraca do Sejmu, który podejmie decyzję w sprawie zgłoszonych przez Senat poprawek.

©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]