REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność

25 kwietnia 2019 08:40

Starosta Powiatu Białobrzeskiego wystosował list do mieszkańców, w którym przedstawił trudną sytuację z dyżurami aptek na tym terenie. Rada Powiatu przyjęła pod koniec ubiegłego roku uchwałę ustalającą, że apteki będą pracować do godziny 23. Był to efekt protestów aptekarzy, którzy nie chcieli pracować w nocy. Wojewoda jednak stwierdził nieważność uchwały. Jego zdaniem dyżury aptek muszą być całodobowe…

Zdaniem Starosty konieczna jest zmiana przepisów i zwolnienie organów powiatu z obowiązku określania rozkładu godzin pracy aptek (fot. Shutterstock)
Zdaniem Starosty konieczna jest zmiana przepisów i zwolnienie organów powiatu z obowiązku określania rozkładu godzin pracy aptek (fot. Shutterstock)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019. Powodem takiej decyzji był brak całodobowych dyżurów aptek w powiecie, które zdaniem wojewody powinny mieć miejsce. W uchwale wyznaczono bowiem aptekom pracę do godziny 23:00.

– Uchwała ta uwzględniała zawarte w pisemnym wniosku właścicieli aptek z terenu Powiatu Białobrzeskiego do Starosty istotny przekaz do przygotowanego w tamtym czasie projektu ww. uchwały o treści, „(…) iż w przypadku podjęcia przez Radę Powiatu Białobrzeskiego uchwały ww. sprawie, zawierające w swej treści zapisy wyznaczające aptekom dyżury nocne, iż takie dyżury nie będą realizowane z oczywistych dla nas przyczyn – jak w piśmie”. Wniosek środowiska aptekarskiego zawierał także uzasadnienie tego przekazu – pisze starosta Sylwester Korgul w liście do mieszkańców.

REKLAMA

Takie brzmienie uchwały, wynikało zatem bezpośrednio z postulatów aptekarzy. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy harmonogram dyżurów obejmował całą dobę, w 2019 roku apteki miały pracować tylko do godziny 23:00.

REKLAMA

Starostwo poszło na rękę aptekarzom, a ci i tak nie dyżurują?

Okazuje się jednak, że w czasie funkcjonowania tej uchwały mieszkańcy skarżyli się, że apteki i tak nie pracują w wyznaczonych im godzinach. Do godziny 23:00 miała dyżurować tylko jedna apteka w dniu jej wyznaczonym.

– Biorąc pod uwagę zawartą w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody argumentację Rada Powiatu Białobrzeskiego podjęła w dniu 28 marca 2019 roku ponownie uchwałę w sprawie pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2019 uwzględniając całodobowy dostęp do nich, bardziej chroniący interes mieszkańców Powiatu poprzez zapewnienie im tego dostępu do aptek. W uchwale zapisano iż apteki będą pracować cykliczne całodobowo. Każda apteka będzie pracowała całodobowo w godz. od 8 rano dnia wskazanego do 8 rano dnia następnego zgodnie z ustalonym harmonogramem – pisze Krogul.

Aktualnie nowo podjęta uchwała przechodzi procedurę publikacji. i została również przekazana do każdej apteki (wraz z uzasadnieniem nadzorczym wojewody). Dołączono także jak dotychczas kolorowe graficzne harmonogramy miesięczne pracy aptek z prośbą aby ich właściciele umieścili je w widocznym dla Państwa miejscu celem zapoznania się. Stosowne informacje w tej sprawie wraz z harmonogramami zostały również wysłane do ośrodków zdrowia w powiecie.

Problem z dyżurami w całej Polsce

– W Polsce od kilu lat narasta problem realizacji dyżurów aptek, szczególnie w porze nocnej. Coraz częściej stwierdza się uchylanie się aptek od pełnienia dyżurów określonych uchwałami rad powiatów. Ustawodawca zobowiązując rady powiatów do określenia rozkładu godzin aptek nie wyposażył je jednak w środki prawne służące jego egzekwowania – pisze Starosta w liście do mieszkańców.

REKLAMA

Przypomina on, że zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeśli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Przepis powyższy dotyczy uporczywego niezaspakajania potrzeb ludności, a nie realizacji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Ma on charakter fakultatywny i zależy od uznania organu nadzoru farmaceutycznego (czytaj więcej: WIF: Apteki mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie).

– Powyższe argumenty przemawiają za zmianą przepisu i zwolnienie organów powiatu z obowiązku określania rozkładu godzin pracy aptek. Powiat zgodnie z przepisem ww. ustawy nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku, bowiem ewentualne naruszenia harmonogramu dyżurów aptek jest w zakresie uprawnień nadzoru farmaceutycznego, a nie organów samorządu powiatowego – pisze Starosta (czytaj więcej: Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka…).

– Liczę, że właściciele  aptek uwzględnią wspomniane, przekazane im orzeczenie nadzorcze wojewody, Państwa interes, podjętą przez Radę Powiatu uchwałę i będą całodobowo prowadzić działalność – kończy swój list.

Źródło: ŁW/bialobrzegipowiat.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowa apteka w Gorzowie nie powstanie. Co z dyżurami? Nowa apteka w Gorzowie nie powstanie. Co z dyżurami?

Do Gorzowa Wielkopolskiego wkrótce mają wrócić nocne dyżury aptek. Radni powiatowi uchwalili nowy ha...

Sprzedawca prezerwatyw po studiach? To realia nocnych dyżurów aptek… Sprzedawca prezerwatyw po studiach? To realia nocnych dyżurów aptek…

"Myśmy studiowali bardzo ciężko i podajemy w nocy pojemnik na mocz albo prezerwatywy? To jest po pro...

Suplement do dyżurów za 700 zł za noc Suplement do dyżurów za 700 zł za noc

Do tej pory sądy, a w ślad za nimi powiaty, na kierownika zrzucały całkowitą odpowiedzialność za – w...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz