REKLAMA
śr. 11 maja 2022, 08:01

„Strategia na rzecz rozwoju aptek” nadal aktualna? Ministerstwo odpowiada…

W październiku 2020 roku między Ministrem Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską została podpisana „Strategia na rzecz rozwoju aptek”. Dokument wzbudził wiele sprzecznych emocji, komentarzy, kontrowersji, ale i nadziei. Niedawno resort zdrowia wrócił do „Strategii…”.

Na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na tę interpelację trzeba było czekać… 15 miesięcy (fot. Shutterstock)
Na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na tę interpelację trzeba było czekać… 15 miesięcy (fot. Shutterstock)

5 października 2020 r. Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podpisali „Strategię na rzecz rozwoju aptek”. W dokumencie zapisano 13 punktów określających działania, jakie mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji i znaczenia polskich aptek. Dotyczyły one m.in. prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, zakładania w aptekach IKP, bezpiecznego realizowania e-recept, równego dostępu do leków czy uregulowania kwestii dyżurów aptek (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia i NIA podpisały “Strategię na rzecz rozwoju aptek”).

W każdym z punktów „Strategii na rzecz rozwoju aptek” wskazano także termin jego realizacji. Daty te obejmowały okres od końca 2020 roku do połowy 2021 roku. Większości z nich nie udało się dotrzymać, a wskazane w nich działania nadal nie zostały podjęte. Z tego powodu, dla części środowiska „Strategia…” okazała się  dużym rozczarowaniem (czytaj również: Co ze „Strategią na rzecz rozwoju aptek”?).

Sam dokument tuż po jego opublikowaniu wzbudził też pewne kontrowersje. Przeciwko zawartym w nim zapisom protestowały organizacje zrzeszające niektórych przedsiębiorców na rynku aptecznym. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwróciły się nawet o interwencję w tej sprawie do Premiera. Wskazywały m.in., że Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie z organizacją, która reprezentuje tylko część rynku aptecznego i chciały podpisania analogicznego dokumentu z nimi (czytaj więcej: Przedsiębiorcy przeciwni “Strategii na rzecz rozwoju aptek”).

Poseł chce wyjaśnień…

Na początku stycznia 2021 r. do Ministra Zdrowia w sprawie „Strategii…” napisał poseł Andrzej Szejna. W swojej interpelacji wskazywał na wątpliwości, jakie wzbudziła dokument. Przytaczał też opinie ekspertów i prawników kwestionujących konkretne założenia dokumentu.

– Pani Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” zwracała uwagę na brak udziału w porozumieniu ze strony innych niż samorząd aptekarski organizacji branżowych, chociaż jego treść daleko wykracza poza sprawy związane stricte z rynkiem aptecznym. Stwierdziła, że „niektóre zapisy zawarte w Strategii są nie tylko dalekie od realiów, ale i potencjalnie wysoce szkodliwe. Zapisy przedstawione w dokumencie nie tylko nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb pacjentów i realnych możliwości wszystkich interesariuszy – grożą także zachwianiem całego łańcucha dystrybucyjnego oraz potencjalną koniecznością utylizacji niewiadomych ilości niewykorzystanych i przeterminowanych produktów leczniczych” – pisał poseł.

Od Ministra Zdrowia domagał się wyjaśnień dotyczących charakteru prawnego porozumienia. Dopytywał też kto jest jego autorem, jaki był udział Naczelnej Rady Aptekarskiej w jej przygotowaniu i dlaczego zostało podpisane tylko z jedną organizacją. Poseł Szejna pytał też o to jakie działania, przewidziane w „Strategii…” zostały do tej pory zrealizowane (czytaj również: Kalendarz zmian na rynku aptecznym ustalony? Oto czego można się spodziewać…).

Ministerstwo odpowiada po 15 miesiącach…

Na reakcję Ministerstwa Zdrowia na tę interpelację trzeba było czekać… 15 miesięcy. Dopiero pod koniec kwietnia tego roku – kilka dni temu – nadeszła odpowiedź przygotowana przez wiceministra Macieja Miłkowskiego. Bardzo jednak wątpliwe, by była ona satysfakcjonująca dla autora pytań. Dużo w niej bowiem ogólników i niewiele konkretnych odpowiedzi na zadane pytania.

Miłkowski wskazuje w niej w pierwszej kolejności, że farmaceuci i apteki są jednym z mocnych filarów systemu ochrony zdrowia w Polsce.

– Odwiedzane przez dwa miliony pacjentów dziennie, stanowią zasadniczy element bezpieczeństwa lekowego. Farmaceuci to jedna z tych grup zawodowych, która w dobie epidemii koronawirusa była i jest pierwszym z ogniw całego systemu ochrony zdrowia. Jest to niewątpliwie ogniwo mocne, które jak pokazują nam ostatnie miesiące, wypełnia wszelkie standardy profesjonalizmu w kontakcie z pacjentami – zapewnia wiceminister.

Podkreśla też, że Naczelna Rada Aptekarska jest jedynym ustawowym organem posiadającym legitymację ustawową do reprezentowania interesów farmaceutów.

– NRA wielokrotnie podkreślała, iż jest zwolennikiem prowadzenia dialogu z Ministrem Zdrowia, którego celem jest opracowanie systemowych rozwiązań korzystnych dla farmaceutów pracujących w aptekach – wskazuje Miłkowski.

Pytania bez odpowiedzi…

W ocenie wiceministra „Strategia…” definiuje plany współpracy na przyszłość w kontekście próby rozwiązania systemowego umiejscowienia farmaceutów w systemie ochrony zdrowia, takich jak kwestie pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawo równego dostępu aptek i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie. Poruszała temat wynagrodzeń farmaceutów pracujących w szpitalach i ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj również: NRA wstawia się za farmaceutami i… technikami farmaceutycznymi w szpitalach).

Maciej Miłkowski wskazał też, że „wspólnie opracowana strategia” była pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia w naszym kraju refundowanej opieki farmaceutycznej i aktywnego włączenia do systemu kilkudziesięciu tysięcy dobrze wykształconych fachowców.

– Stopniowe wdrażanie w życie poszczególnych etapów przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, których podstawowymi beneficjentami są i będą polscy pacjenci – zapewnia wiceminister.

Ostatecznie nie udzielił jednak odpowiedzi na większość pytań zadanych przez posła Szejnę. Nie wskazał czy treść „Strategii…” była konsultowana z Radą Ministrów oraz czy przygotowano analizę skutków realizacji poszczególnych punktów porozumienia.

©MGR.FARM


Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]