REKLAMA
śr. 7 czerwca 2023, 12:33

Technik farmaceutyczny pisze petycję do resortu zdrowia. Jest odpowiedź ministerstwa…

Technik farmaceutyczny to zawód nie tylko związany z apteką ogólnodostępną. Technicy farmaceutyczni zatrudnieni są także w podmiotach leczniczych. Do takich należą chociażby szpitale i funkcjonujące tam apteki szpitalne. Technicy pracujący w tego typu placówkach wystosowali w marcu petycję do resortu zdrowia. Niedawno ukazała się odpowiedź ministerstwa…

W jaki sposób resort argumentuje pozbawienie pracowników aptek dodatku covidowego? (fot. Shutterstock)
W ocenie resortu zdrowia nie ma obecnie podstaw do zmiany obowiązujących stawek wynagrodzenia techników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (fot. Shutterstock)

Petycja skierowana do Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia pochodzi z dnia 20 marca obecnego roku. Autorem pisma jest technik farmaceutyczny pracujący w jednej z aptek szpitalnych. Twórca petycji zwrócił się do adresata dokumentu z prośbą o pomoc i poparcie postulatów jego i całego środowiska techników farmaceutycznych.

Zwracam się z prośbą o sprawiedliwe potraktowanie naszego zawodu wśród zawodów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych i zaszeregowanie go w punkcie 6 nowelizowanej tabeli płac – sugeruje autor.

Czytaj również: Brak planów by podnieść minimalne wynagrodzenie techników farmaceutycznych

W ocenie twórcy petycji ustalenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z listopada 2021 roku nie są sprawiedliwe w odniesieniu do tej grupy zawodowej. Chodzi o umieszczenie techników farmaceutycznych w grupie niżej opłacanych zawodów w ramach działalności podmiotów leczniczych. Mówi o tym tabela stanowiąca załącznik do obowiązującej ustawy.

Dopatrujemy się niekonsekwencji w uporządkowaniu grup zawodowych i postulujemy o umieszczenie w niej z nazwy techników farmaceutycznych równorzędnie z takimi zawodami jak technik analityki medycznej i fizjoterapeuta wymagający średniego wykształcenia – argumentuje twórca pisma.

Tabela uszeregowania pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowi załącznik do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Czego zatem oczekują technicy farmaceutyczni z aptek szpitalnych?

Technik farmaceutyczny na równi z technikiem analityki medycznej?

Jak przekonuje autor petycji kwalifikacje wymagane dla zawodu technika farmaceutycznego są takie same jak dla zawodu technik analityki medycznej.

Tymczasem w znowelizowanej tabeli płac nie zostaliśmy uwzględnieni wśród w/w zawodów – dziwi się pomysłodawca pisma.

Autor podkreśla również, że ostatnie zmiany w zakresie edukacji techników wydłużyły czas przygotowania do wykonywania tego zawodu. Od 2019 roku cykl kształcenia technika trwa nie 2 lata, a 2,5 roku. W opinii pomysłodawcy petycji okres ten jest wystarczający, aby zdobyć odpowiednią wiedzę i wykształcenie.

Pragnę również zwrócić uwagę na rolę technika farmaceutycznego w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej szpitala (…), zważając między innymi na to, że wśród całości personelu fachowego stanowimy większość – przekonuje autor.

Twórca pisma sugeruje również, aby nie marginalizować zawodu technika farmaceutycznego w aptece szpitalnej. W jego ocenie może to wynikać z braku silnej reprezentacji na wyższych szczeblach decyzyjnych. Postuluje zatem o wzrost wynagrodzeń.

Resort Zdrowia odpowiada i wyjaśnia…

31 maja 2023 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało odpowiedź na wspomnianą petycję. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji przygotował Departament Dialogu Społecznego. Resort Zdrowia już na wstępie dokumentu wyraził swoje stanowisko w tej sprawie.

Departament Dialogu Społecznego informuje, że petycja (…) nie może zostać bezpośrednio uwzględniona w zakresie wnioskowanym w petycji – informuje Jakub Bydłoń z ministerstwa zdrowia.

Według resortu wypracowana treść obowiązujących przepisów i stawek wynagrodzenia to wynik prac Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W skład tego zespołu wchodziły m.in. reprezentatywne centrale związkowe. Nie ma zatem mowy o ustaleniach, w których nie brała by udziału strona techników farmaceutycznych. Tym bardziej, że zgodnie z przyjętą po pracach komisji „ustawą zmieniającą” wysokość wynagrodzenia techników wzrosła. Ile obecnie otrzymuje technik farmaceutyczny, zatrudniony w podmiocie leczniczym?

Należy podnieść, że w przypadku techników farmaceutycznych przywołana wyżej ustawa z dnia 26 maja 2022 r. wprowadzała wzrost współczynnika pracy z poziomu sprzed nowelizacji ustawy 0,73 do 0,86 – argumentuje ministerstwo.

W przeliczeniu na stawkę miesięczną kwota wynagrodzenia wzrosła tym samym od 1 lipca 2022 roku o ponad 1097 zł brutto. To prawie 30% więcej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2022 r. Co więcej – od 1 lipca 2023 roku gwarantowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze technika wzrośnie o kolejne 587 zł.

Ministerstwo Zdrowia nie widzi zatem potrzeby zmiany…

Zdaniem resortu zdrowia wszelkie dyskusje i uzgodnienia dotyczące wspomnianej ustawy i omawianego załącznika nie powinny być kierowane do samego ministerstwa. Miejscem odpowiednim dla tego typu dyskusji powinno być forum Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Adresat petycji wskazuje też na różnice pomiędzy zawodami, z którymi porównuje się autor pisma.

Sytuacja prawna technika farmaceutycznego różni się zasadniczo od sytuacji prawnej innych techników kształcących się obecnie na więcej niż jednym poziomie – przypomina resort zdrowia.

Chodzi o fakt, że technicy farmaceutyczni kształcą się jedynie na poziomie średnim w szkołach policealnych. Zaś inne zawody medyczne zdobywają wiedzę m.in. kształcąc się na poziomie studiów I stopnia (licencjat). A zatem w opinii ministerstwa obecne uszeregowanie techników farmaceutycznych w kontekście wysokości stawek jest adekwatne do ich kompetencji.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Brodawka to problem skórny pojawiający się w każdym wieku [Case study]

9 lipca 202408:54

Brodawka wirusowa, inaczej nazywana kurzajką jest wywoływana zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV). Do zakażenia może dojść przez uszkodzoną skórę, a nawet niewielkie skaleczenie.

Brodawka to problem skórny pojawiający się w każdym wieku (fot. shutterstock.com)

Brodawka u 13-letniej dziewczyny na stopie

Do apteki przychodzi mama ze swoją 13-letnią córką, u której na stopie pojawiła się brodawka. Kobieta jest wyraźnie zmartwiona, ponieważ pierwszy raz u dziewczynki wystąpiła taka zmiana. Ponadto nie jest pewna, czy to na pewno jest brodawka. Jednocześnie przekazała farmaceutce informację, że sugerując się reklamami telewizyjnymi, udała się do pobliskiej drogerii. Jednak ilość różnych preparatów na kurzajki przytłoczyła ją i nie wiedziała, który wybrać. Pani ekspedientka również nie była w stanie pomóc kobiecie w wyborze. Zatem mama przyszła z córką do apteki po poradę i pomoc w wyborze odpowiedniego preparatu na kurzajki.

METRYCZKA PACJENTA
PŁEĆ dziewczynka
WIEK 13 lat
PROBLEM kurzajka na stopie
INNE DOLEGLIWOŚCI brak
DODATKOWE INFORMACJE dziewczynka często chodzi na basen

Mama młodej pacjentki oczekiwała kompleksowej porady, zatem wraz z córką zostały przez farmaceutkę zaproszone do gabinetu opieki farmaceutycznej.

W gabinecie dziewczynka pokazała zmianę w celu weryfikacji, czy rzeczywiście mowa o kurzajce. Obraz zmiany okazał się typowy dla kurzajki – charakterystyczny kalafiorowaty guzek w kolorze skóry z widocznymi czarnymi punkcikami [3,4]. Mama zaznaczyła, że początkowo kurzajka była płaska, stąd przypuszczenia, że to odcisk, jednak z czasem jej wygląd uległ zmianie i wzbudził w niej niepokój. Ponadto dziewczynka nie skarży się na ból, a jedynie dyskomfort podczas chodzenia i poczucie wstydu, kiedy idzie na basen.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano lek Brodacid, który zawiera połączenie kwasu salicylowego i mlekowego. Jest to jedyny na polskim rynku lek bez recepty wskazany w leczeniu kurzajek. Z uwagi na wysoki profil bezpieczeństwa można go stosować u dzieci powyżej 12. r.ż., a pod kontrolą lekarza nawet u dzieci od 2. r.ż [2].

Lek Brodacid zawiera dwie substancje aktywne – kwas salicylowy to silny związek keratolityczny, zmiękczający i rozpulchniający zrogowaciały naskórek, co ułatwia jego złuszczanie, natomiast kwas mlekowy niszczy zaatakowaną wirusem HPV warstwę skóry [2]. Skuteczność kwasu salicylowego w leczeniu brodawek wirusowych została potwierdzona w przeglądzie Cochrane z 2012 roku [1]. Substancja pomocnicza produktu leczniczego (dimetylosulfotlenek) zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki, co dodatkowo wpływa korzystnie na skuteczność preparatu [2].

Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi stosowanie leku jest proste i bezpieczne. W celu jeszcze większej eliminacji ryzyka uszkodzenia zdrowej skóry, można zabezpieczyć skórę wokół kurzajki np. warstwą wazeliny. Ponadto kuracja lekiem Brodacid jest zupełnie bezbolesna, co dodatkowo stanowi duży atut w przypadku stosowania preparatu u dzieci.

Zgodnie z informacją producenta lek należy aplikować 2 razy dziennie. Czas leczenia wynosi do około 6-8 tygodni [2]. Zalecono również zaklejanie leczonej kurzajki wodoodpornym plastrem na czas korzystania z basenu.

Dodatkowe informacje

Mamie pacjentki przekazano informację, że dostępne w drogeriach preparaty na kurzajki to przede wszystkim wyroby medyczne, a zarekomendowany lek można nabyć tylko w aptece. Dzięki temu farmaceuta wydając preparat ma możliwość przekazania kompletnej informacji o samej dolegliwości jak i kuracji, a pacjent wychodzi z apteki wyedukowany i dokładnie wie, w jaki sposób bezpiecznie stosować lek.

Opis przypadku – 30-letni mężczyzna i uporczywa brodawka na dłoni

Do apteki przychodzi 30-letni mężczyzna, który prosi o coś skutecznego na kurzajki. Zapytany o dotychczasowe leczenie przyznał, że stosował różne drogeryjne preparaty, które wybierał według własnego uznania. Po kilku nieudanych próbach postanowił jednak przyjść do apteki z nadzieją, że otrzyma preparat, który w końcu pomoże mu pozbyć się nieestetycznej kurzajki na dłoni.

METRYCZKA PACJENTA
PŁEĆ mężczyzna
WIEK 30 lat
PROBLEM kurzajka na dłoni
INNE DOLEGLIWOŚCI brak
DODATKOWE INFORMACJE dotychczasowe próby zwalczania kurzajki preparatami drogeryjnymi okazały się nieskuteczne

Oczekiwania pacjenta obejmują rekomendację skutecznego preparatu z krótkim wyjaśnieniem zasad stosowania, aby raz na zawsze pozbyć się wstydliwego problemu.

Rekomendacja

Pacjentowi zarekomendowano lek Brodacid. Poinformowano, że jest to preparat od wielu lat dostępny na polskim rynku i jedyny zarejestrowany jako lek bez recepty, wskazany do leczenia kurzajek. Nie można go kupić w drogerii, a wydanie leku w aptece przez farmaceutę i przekazanie fachowej informacji dotyczących prawidłowego stosowania, gwarantuje wysoką skuteczność przeprowadzonej kuracji.

Lek Brodacid zawiera dwie substancje aktywne – kwas salicylowy, który działa silnie keratolitycznie, zmiękczająco i rozpulchniająco na zrogowaciały naskórek, co ułatwia jego złuszczanie, oraz kwas mlekowy, który niszczy zaatakowaną wirusem HPV warstwę skóry [2]  Skuteczność kwasu salicylowego w leczeniu brodawek wirusowych została potwierdzona w przeglądzie Cochrane z 2012 roku [1]. Substancja pomocnicza leku Brodacid (dimetylosulfotlenek) zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki, co dodatkowo wpływa na jeszcze większą skuteczność preparatu [2].

Lek należy aplikować dwa razy na dobę uważając, by nie nanieść preparatu na zdrową skórę wokół kurzajki, a czas leczenia wynosi do 6-8 tygodni [2].

Autor: mgr farm. Mariola Zemła

Piśmiennictwo:

  1. Kwok, C. S., Gibbs, S., Bennett, C., Holland, R., & Abbott, R. (2012). Topical treatments for cutaneous warts. The Cochrane database of systematic reviews, 2012(9), CD001781. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001781.pub3
  2. GRUPA INCO S.A. (2013). ChPL Brodacid
  3. Nockowski, P. (2016). Charakterystyka najczęstszych dermatoz skóry stóp. Kosmetologia Estetyczna, 3(5), 223-229. Pobrano z: http://aestheticcosmetology.com/wp-content/uploads/2019/02/ke2016.3-1.pdf
  4. Goyal-Stec, M. & Majewski, S. (2006). Leczenie brodawek skórnych wywołanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Postępy Dermatologii i Alergologii, 12(4), 157–160
  5. https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/285720,kurzajki-brodawki-czym-sa-i-jak-sie-ich-pozbyc

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]