REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko?

13 lutego 2019 08:35

W październiku kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, przeprowadzili kontrolę doraźną jednej z aptek. Okazało się, że przed godziną 17 nie było w niej żadnego farmaceuty. Gdzie zatem był?

Kontrole Zachodniopomorskiego WIF potwierdziły brak farmaceuty w aptekach (fot. Shutterstock)
WIF w Poznaniu zakończył postępowanie uznając, że wyjaśnienia przedsiębiorcy nie tłumaczą nieobecności farmaceuty w czasie czynności aptek (fot. Shutterstock)

20 grudnia 2018 Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy (spółka cywilna) zapewnić obecność farmaceuty w godzinach czynności prowadzonej apteki. To konsekwencja kontroli, którą kontrolerzy WIF przeprowadzili w październiku.

Inspektorzy Farmaceutyczni przeprowadzili kontrolę doraźną w aptece należącej do spółki. Na miejscu zjawili się o godzinie 16:29, jednak w placówce nie było żadnego farmaceuty. Czynności wykonywał w niej technik farmaceutyczny. Kontrola wykazała, że od godziny 16:29 do 17:00 apteka funkcjonowała pod nieobecność farmaceuty. Tymczasem zgodnie z treścią art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, w godzinach czynności apteki, zawsze powinien w niej być obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy (czytaj więcej: Pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie).

REKLAMA

Wobec naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów, WIF w Poznaniu wszczął postępowanie administracyjne i wezwał właściciela apteki do złożenia wyjaśnień. Przedstawiciel spółki złożył wyjaśnienia na piśmie informując, że w dniu kontroli obsadę fachową w aptece stanowiła farmaceutka, która „z uwagi na nagłą konieczność nakarmienia 3-miesięcznego dziecka zmuszona była opuścić aptekę na czas nieprzekraczający 30 min”.

REKLAMA

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu zakończył postępowanie uznając, że wyjaśnienia przedsiębiorcy nie tłumaczą nieobecności farmaceuty w czasie czynności apteki. Przepisy te nie przewidują bowiem żadnych odstępstw od zasady wyrażonej w art. 92 Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Technik farmaceutyczny sam w aptece? Nie pierwszy taki przypadek…).

2018_12_20_WIFPON.8521.3.28.2018

Źródło: ŁW/WIF w Poznaniu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Mało prorodzinne to nasze Prawo Farmaceutyczne...
Najlepiej jakby z dzieckiem przyszła.
No właśnie, podczas ciąży dziecko nie było osobą postronną, to po narodzinach nadal taki status chyba zachowuje?
Kiedyś farmaceutki nie było w aptece, bo w aptece czuć było kupą...Pono poszła po hydraulika...Przecie nie możemy wymagać aby farmaceutka siedziała w brzydko pachnącej aptece?...jakby to wygladało...Swoją drogą ech te farmaceutki, wszzystko zrobia tylko nie siedzenie w aptece...a na studiach niby takie obowiąkowe kujony...zagryzłyby a nie dały odpisać...
Moja szefowa to w razie awarii korzysta z nowoczesnych zdobyczy techniki, takich jak telefon czy internet. bez wychodzenia z apteki ;)
Ach te farmaceutki... dobrze, że mężczyźni-farmaceuci zawsze tkwią na posterunku
ja nie miałem problemów z odpisywaniem :D
Myslę, że takich kontroli będzie coraz wiecej
Powinno być coraz więcej

Powiązane artykuły

Godzina 16:05, a farmaceuty nie ma w aptece. Dlaczego? Godzina 16:05, a farmaceuty nie ma w aptece. Dlaczego?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził kontrolę doraźną w jednej z aptek. Ok...

Rynek apteczny wymaga priorytetowego traktowania przez Ministerstwo… Rynek apteczny wymaga priorytetowego traktowania przez Ministerstwo…

"Klienci aptek muszą mieć stuprocentowe zaufanie do tego, że dany punkt apteczny wyda mu lekarstwa b...

W grudniu kolejna pracowita sobota dla Inspekcji Farmaceutycznej W grudniu kolejna pracowita sobota dla Inspekcji Farmaceutycznej

W sobotę 14 grudnia pracownicy urzędów administracji rządowej będę musieli przyjść do pracy. To efek...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz