REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Uchwała przepchnięta bez konsultacji z aptekarzami

4 stycznia 2019 09:51

Farmaceuci z powiatu ostrowieckiego uważają, że na ostatniej sesji Rady Powiatu przepchnięto uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek, bez konsultacji z aptekarzami. Urzędnicy tłumaczą się brakiem czasu i troską o bezpieczeństwo mieszkańców…

W ocenie środowiska aptekarskiego zagrożenie życia nie dyżurów aptek. W takich sytuacjach pacjenci udają się po pomoc do lekarza lub wzywają karetkę (fot. Shutterstock)
Dyżury aptek stają się problemem w całej Polsce. W kolejnym powiatach aptekarze rezygnują z ich pełnienia (fot. Shutterstock)

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Wywołało to niemałe kontrowersje. Część radnych zwracała uwagę, że treści uchwały nie skonsultowano z przedstawicielami aptek, które mają pełnić dyżury. Tymczasem zarówno starosta Marzena Dębniak, jak i naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Mariusz Łata zapewnili, że do takich rozmów są gotowi.

– Zdaniem naczelnika, czas jednak był nieubłagany i najpierw, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, należało przyjąć uchwałę jeszcze w tym roku, a dopiero później szukać dróg do wypracowania wspólnego stanowiska – relacjonuje Gazeta Ostrowiecka.

REKLAMA

Na sesji Rady obecni byli także przedstawiciele ostrowieckich farmaceutów. Reprezentowali ich Bartłomiej Nicieja i Piotr Kasprzyk. Obaj podkreślili, że rada próbuje przepchnąć uchwałę bez konsultacji. Dodatkowo z niewiadomych powodów nie uwzględniono w niej wszystkich aptek z terenie powiatu, a jedynie te działające na terenie Ostrowca. Ich zdaniem takie dyżury mogą być pełnione tylko w ramach dobrowolności i stosownego wynagrodzenia.

REKLAMA

Apteki nie ratują życia w nocy

Aptekarze przekonują, że dyżury aptek nie są obecnie konieczne. Ich celem nie jest bowiem ratowania życia pacjentów, ale wygoda – dla wszystkich, oprócz aptekarzy. Najczęściej kupowanymi artykułami w trakcie dyżurów aptek są tabletki od bólu głowy, kubki na mocz, testy ciążowe i prezerwatywy.

– Farmaceuci nie mają obowiązku działać wbrew swojemu interesowi i wykonywania pracy ponad siły. Nie chcą być wykorzystywani do pracy, jak niewolnicy. Chcą każdą noc spędzać w gronie rodzinnym – relacjonuje Gazeta Ostrowiecka.

Rady powiatów coraz częściej podejmują uchwały o dyżurach ignorując możliwości farmaceutów, których jest coraz mniej. W 2018 roku większość ostrowskich aptekarzy, za wyjątkiem przedstawicieli ogólnopolskich sieci, protestowała przeciwko całonocnym dyżurom (czytaj więcej: Od 1 lutego większość aptek w Ostrowcu zaprzestaje dyżurów nocnych). Przekonywali, że apteki nie posiadają na stanie leków ratujących życie. Dlatego chorzy po pomoc powinni udawać się do szpitala, a nie aptek. Z kolei leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są dostępne we wszystkich sklepach i stacjach benzynowych.

Problem nocnych i świątecznych dyżurów aptek jest problemem ogólnopolskim. Coraz częściej rady powiatów przyjmują uchwały, a aptekarze odmawiają pełnienia dyżurów nocnych (czytaj więcej: Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka…).

REKLAMA

Jak zauważa starosta Marzena Dębniak, rada powiatu, jest jednak zobligowana do przyjęcia takiej uchwały. Nawet jeśli nie jest komfortowe ani dla samorządu, ani dla farmaceutów.

W trakcie sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, głos zabierał radny Dariusz Czupryński, na co dzień ratownik medyczny. Podkreślał on, że część pacjentów, którym aptekarze mogliby pomóc na dyżurach, najczęściej przejmuje pogotowie ratunkowe. Rozumiejąc stanowisko farmaceutów, zaapelował, jednak, by oni z kolei rozumieli potrzeby mieszkańców. A dostęp do apteki całodobowej jest dla nich gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Źródło: ŁW/Gazeta Ostrowiecka

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Mariusz Politowicz (gość) 2019-01-04 09:06:31
Podziwiam radnego-ratownika. Hipokryzja level hard. Sam ma płacone za pracę, ale wychodzi z apelem, by w istocie aptekarze cały czas pracowali pro bono. Im dłużej zajmuję się dyżurami, tym częściej dochodzę do przerażających wniosków. Albo radnymi zostają ludzie bez umiejętności logicznego myślenia, albo przynależność do rady powiatu odbiera im ww. zdolność. Mariusz Politowicz

Powiązane artykuły

Trzy apteki mają dyżurować jednocześnie? Brak uzasadnienia… Trzy apteki mają dyżurować jednocześnie? Brak uzasadnienia…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozstrzygał niedawno sprawę skargi właściciela apteki na u...

Obrady w MZ nad dyżurami nocnymi aptek Obrady w MZ nad dyżurami nocnymi aptek

W siedzibie resortu zdrowia 27 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z inicjatywy Związku Powiatów Pols...

Kto powinien ustalać godziny pracy aptek? Kto powinien ustalać godziny pracy aptek?

Wśród samorządowców pojawiają się postulaty o dokonanie zmian zapisów prawa farmaceutyczne, ponieważ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz