REKLAMA
czw. 17 marca 2022, 08:01

Ulga gazowa dla aptek? Dziwna odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych…

W połowie lutego Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej napisała pismo do Jacka Sasina z prośbą o jednoznaczne zajęcie stanowiska i potwierdzenie, że apteki mogą skorzystać z tzw. ulgi gazowej. Po miesiącu nadeszła odpowiedź, która zdecydowanie nie usatysfakcjonuje aptekarzy…

Aktualnie katalog przedmiotowej ustawy nie obejmuje aptek lub punktów aptecznych, jako kategorii podmiotów wrażliwych (fot. MGR.FARM)
Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że każdy przedsiębiorca prowadzący aptekę, ma sam ocenić czy dotyczy go tzw. ulga gazowa (fot. Shutterstock)

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadziła tzw. ulgę gazową. Ustawa ta objęła ochroną taryfową m.in. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń. W związku z taką konstrukcją przepisu pojawiły się wątpliwości, czy dotyczy on też aptek (czytaj również: Naczelna Izba Aptekarska do Sasina: czy apteki są objęte ulgą gazową?).

Wątpliwości te chciała rozwiać Naczelna Izba Aptekarska uzyskując stanowisko i potwierdzenie od Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina. W tej sprawie prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wystosowała 9 lutego do niego pismo. Jednocześnie prezes NRA przedstawiała w nim argumenty przemawiające za tym, że apteki powinny zostać objęte ochroną taryfową. Powołała się m.in. na komunikat NFZ, który poinformował apteki o konieczności wypełnienia oświadczenia, celem skorzystania z ochrony taryfowe (czytaj więcej: Apteki mniej zapłacą za gaz? Konieczne wypełnienie oświadczenia…).

– Z uwagi na duże znaczenie opisanego problemu dla wszystkich polskich farmaceutów wykonujących zawód w aptekach ogólnodostępnych Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z prośbą do Pana Premiera o potwierdzenie, że apteki ogólnodostępne, jako placówki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej będą objęte ochroną taryfową w celu ochrony aptek ogólnodostępnych przed ogromnymi wzrostami kosztu zakupu paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu – pisała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Podmiot musi sam to ocenić…

Wczoraj (16 marca 2022 r.) Naczelna Izba Aptekarska opublikowała odpowiedź jaką otrzymała z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przedstawiciel resortu stwierdza w nim, że Ministerstwo Aktywów Państwach nie jest uprawnione do każdorazowej oceny stanu faktycznego oraz dokonywania interpretacji indywidualnych obowiązujących przepisów ustawy.

– Do podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z mechanizmów przewidzianych w Ustawie należy analiza stanu faktycznego i dokonanie oceny czy i w jakim zakresie do indywidualnej sytuacji danego podmiotu mają zastosowanie przepisy Ustawy – czytamy w odpowiedzi.

Innymi słowy to każdy przedsiębiorca prowadzący aptekę, ma sam ocenić czy dotyczy go tzw. ulga gazowa.

Źródło: ŁW/NIA