REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ustawa o zawodzie farmaceuty – ponad 1400 podpisów pod petycją!

4 lutego 2019 14:17

W piątek 1 lutego wystartowała petycja skierowana do Ministerstwa Zdrowia pt. „Teraz Ustawa. Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty”. Ma ona na celu zmotywowanie do dokończenie prac nad ważną dla aptekarzy ustawą. W ciągu zaledwie 3 dni pod petycją znalazło się ponad 1400 podpisów.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ‚kłóci się’ z ustawą o izbach aptekarskich (fot. Shutterstock)
Środowiska farmaceutyczne podpisują petycję na temat ustawy o zawodzie farmaceuty (fot. Shutterstock)

Jak donosiły media, gotowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił na biurko Ministra Zdrowia 15 stycznia 2019 r. Do tej pory nic się z nim nie zadziało. Projekt jest efektem pracy ekspertów i przedstawicieli wszystkich stron i obszarów polskiej farmacji: naukowców, urzędników, aptekarzy i szpitalników. Przedstawiciele środowiska boją się, że projekt utknie po odejściu wiceministra zdrowia Marcina Czecha. Postanowili więc zadziałać sami. W tym celu powstała petycja „Teraz Ustawa. Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty” (czytaj więcej: Teraz Ustawa! Podpisz petycję do Ministra Zdrowia!).

Można w niej przeczytać, że farmaceuci już od ponad 25 lat czekają na jednolity akt prawny, który ureguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty w Polsce. „Głęboko wierzymy, że To Ministerstwo Zdrowia i Ten Rząd są w stanie dokonać tego, na co czekają całe pokolenia farmaceutów w Polsce! Szczególnie, że polska farmacja, system ochrony zdrowia oraz pacjenci, jak nigdy dotąd potrzebują tej regulacji” – czytamy w petycji.

REKLAMA

Petycję popiera Naczelna Izba Aptekarska oraz Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Łączą się w apelu do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o wprowadzenie tego projektu na kolejny etap procesu legislacyjnego.

REKLAMA

Autorzy petycji zwracają się do wszystkich farmaceutów, techników farmacji i studentów farmacji o poparcie petycji i złożenie pod nią podpisu. Obecnie jest ich 1414 i ciągle ich przybywa. Termin zbierania podpisów upływa 17 lutego 2019 r. Jeśli jeszcze nie podpisałeś petycji lub chcesz kogoś do tego zachęcić, nie zwlekaj!

PETYCJA

Źródło: IK/ZPPA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

to na pewno....tylko w jakim to pójdzie kierunku????
"Ustawa o zawodzie farmaceuty - ponad 1400 podpisów pod petycją!" Hm, jeden z dziesięciu...
Ooooo czyli po wejściu ustawy, wszyscy na specjalizację ? lobby uczelniane wygra i zarobi krocie na wysokim czesnym :) :) i znów będziemy analizować kationy i aniony ? :)
Przede wszystkim przepis o niezwłocznej "retaksacji recept" przez farmaceutę!!! Po drugie przepis o aktywnym udzielaniu informacji i porad przez farmaceutę! Co to za problem, jeśli w aptece cały czas musi być obecny farmaceuta? To co mamy teraz, to marnotrawstwo! Nasi farmaceuci wyjeżdżają za granicę, albo zajmują się pracą biurową w przemyśle farmaceutycznym, ewentualnie ograniczają się do roli technika farmaceutycznego, zamiast bezpośrednio wspierać farmakoterapię! Skandal!
Proszę, o podanie miejsca gdzie można przeczytać pełną treść tej ustawy. Marek Galecki
No to ma pytanie co ludzie podpisujący popierają ?
popierają rozpoczęcie prac nad jej ostatecznym kształtem
ustawe bedzie mozna zobaczyc, jesli nie pozwolimy na to, żeby została schowana do szuflady
Obawiam się sytuacji w której zobaczymy ja po uchwaleniu przez Sejm , albo będziemy oglądać jak ją przyjmują i złorzeczyć, ja ka to ona jest zła. Inaczej to ujmując STOP nieznanej ustawie
To już coś :) ale zawsze może być więcej

Powiązane artykuły

Już ponad 2000 osób wsparło Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty Już ponad 2000 osób wsparło Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty

Przez nieco ponad tydzień Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty wsparło już ponad 2000 farmaceutów, te...

Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej? Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej?

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na ...

Obawy techników są nieuzasadnione. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd… Obawy techników są nieuzasadnione. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd…

W miniony czwartek 31 października w siedzibie Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz