REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Vanatex wycofany z obrotu na wniosek producenta…

11 grudnia 2018 09:46

Pod koniec listopada Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał lub wycofał z obrotu kolejne kilkadziesiąt serii leków z walsartanem. Decyzje wstrzymujące dotyczyły m.in. leków Vanatex i Vanatex HCT. Wczoraj na wniosek producenta, GIF wycofał je z obrotu…

GIF zdecydował o wycofaniu z obrotu leku Arthryl (Fot. Shutterstock)
Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu badań substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Mylan Laboratories Limited, użytej do wytworzenia tych leków (fot. Shutterstock)

Kilka tygodni temu Główny Inspektor Farmaceutyczny otrzymał informację w systemie Rapid Alert o wykryciu zanieczyszczenia w lekach z walsartem. Szkodliwy związek N-Nitrozodietyloaminę (NDEA) wykryty w substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Mylan Laoratories Limited. Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA potwierdził wówczas, że wprowadził do obrotu serie leków z tą substancją czynną. Znalazła się ona w preparatach Vanatex HCT 160 mg + 25 mg, Vanatex HCT 80 mg + 12,5 mg, Vanatex 160 mg, Vanatex 80 mg.

W związku z tym GIF 23 listopada wydał decyzję wstrzymującą w obrocie wymienione przez Polpharmę serie leków. Celem decyzji miało być wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jakości substancji czynnej zawartej w tych lekach (czytaj więcej: PILNE: Kolejne gigantyczne wycofanie leków z walsartanem!).

REKLAMA

Następnie do kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek firmy o wycofanie z obrotu wcześniej wstrzymanych leków. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu badań substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Mylan Laboratories Limited, użytej do wytworzenia tych leków. Potwierdzono w niej obecność zanieczyszczenia w postaci NDEA.

REKLAMA

W związku z powyższym GIF podjął decyzję o wycofaniu tych serii leków, które wcześniej zostały wstrzymane w obrocie.

Decyzja Nr 127/WC/2018 Vanatex HCT 160 mg + 25 mg 10.12.2018 Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 126/WC/2018 Vanatex HCT 80 mg + 12,5 mg 10.12.2018 Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 125/WC/2018 Vanatex 160 mg 10.12.2018 Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 124/WC/2018 Vanatex 80 mg 10.12.2018 Wycofanie z obrotu

 

Źródło: ŁW/GIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

ta historia z walsartanami chyba nie skończy się, aż ostatni z serii wyprodukowanych przez chinską fabrykę leków nie straci terminu ważności...
Dla mnie dla bezpieczeństwa pacjentów - cała partia powinna zostać zutylizowana- a nie ciągłe wycofania, wstrzymania, przecież to również burzy poczucie bezpieczeństwa pacjentów z nadciśnieniem- te nagłówki uderzają nie tylko w pacjentów leczonych valsartanem, nawet Ci którzy go nie zażywają pytają, czy ich lek na nadciśnienie jest bezpieczny.
Pośpiech złym doradcą :) , tak szybko chcieli wrócić że znowu odchodzą.
Może najpierw dobrze sprawdzic niż siać zamęt wśród pacjentów, bo zaufania już się nie odzyska
tak to prawda ze pacjenci zaczynaja sie bac w ogole brac leki

Powiązane artykuły

Wycofanie zawiesiny do nebulizacji Benodil Wycofanie zawiesiny do nebulizacji Benodil

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju lek Benodi...

Tabletki antykoncepcyjne wycofywane z obrotu. Przyczyną błąd w treści ulotki… Tabletki antykoncepcyjne wycofywane z obrotu. Przyczyną błąd w treści ulotki…

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu trzech serii produktu leczniczeg...

Wycofanie Fraxiparine Multi Wycofanie Fraxiparine Multi

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu w całym kraju jedną serię leku Fra...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz