REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy w trakcie

pt. 24 stycznia 2020, 15:07

W piątek 24 stycznia 2020 r. w Warszawie rozpoczął się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Potrwa on do 26 stycznia. W jego trakcie delegaci, czyli farmaceuci z całej Polski wybiorą władze Naczelnej Izby Aptekarskiej na kolejne 4 lata.

Za przyjęciem uchwały "antysłupowej" zagłosowali też farmaceuci pracujący w aptekach sieci zrzeszonych w ZPA PharmaNET (fot. MGR.FARM)
W piątek 24 stycznia 2020 r. w Warszawie rozpoczął się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy (fot. MGR.FARM).

Krajowy Zjazd Aptekarzy to najwyższy organ władzy samorządu aptekarskiego (czytaj więcej: Przygotowania do VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy). Odbywa się raz na cztery lata i w jego trakcie podsumowuje się dotychczasowe prace NIA oraz wyboru jej organów na kolejną kadencję.

W sumie w VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy weźmie udział 371 delegatów, reprezentujących 20 okręgowych izb aptekarskich. Liczba delegatów na KZA z każdej izby zależy od liczby należącej do niej farmaceutów. Zatem najwięcej delegatów pojawi się z największych izb aptekarskich.

REKLAMA

REKLAMA

Plan VIII KZA

24 stycznia 2020 r.

1) godz. 13.00–14.00 – obiad.
2) godz. 14.00–15.00 – otwarcie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 • wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • wystąpienia zaproszonych gości.

3)  godz.15.00–19.30 – obrady:

 

REKLAMA

Wybory organów Zjazdu:

 • Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium Zjazdu,
 • wybór komisji zjazdowych.

Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach sprawozdań organów Naczelnej Izby Aptekarskiej z pracy w okresie VII kadencji:

 • sprawozdanie z pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • sprawozdanie z pracy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • sprawozdanie z pracy Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
 • sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

4) godz. 20.00 – kolacja.

25 stycznia 2020 r.

1) godz.  9.00 – dalsza część obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 Wybory:

 • uchwalenie uchwał niezbędnych do przeprowadzenia wyborów (regulamin wyborów, liczba członków w organach),
 • rozpoczęcie procedury wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej:
 • zgłaszanie kandydatów,
 • wystąpienia kandydatów na Prezesa NRA (prezentacja kandydata do 10 minut),
 • głosowanie w sprawie wyboru Prezesa NRA.

2) godz. 13.00–14.00 – obiad.

3) godz. 14.15–19.30 – dalsza część obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Wybory:  

 • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
 • Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

4) godz. 20.00 – uroczysta kolacja.

26 stycznia 2020 r.

1) godz. 9.00 – dalsza część obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy:

 • wypracowanie i uchwalenie uchwał i wniosków VIII KZA.

2) ok. godz. 13.00 – zamknięcie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

3) ok. godz. 13.00–14.00 – obiad.

Źródło: IK/NIA

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
 • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
 • zespół jelita drażliwego (IBS)
 • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
 • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
 • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jest zabawa za nasz hajs w Novotelu, jest ścianka z bykiem "Farmacist" - do trzaskania foci na fejsika czy tt:) Jest włażenie w tyłek MZ za wspaniałą eReceptę, eZWM, ZSMOPL, PLMVS, nowelizację ws. Faktur na NIP, "prawie" płatne, nieobowiązkowe dyżury, czy darmową gimnastykę umysłu z liczenia. Same sukcesy, więc i oblewać jest co... Do tego dochodzą głosy w sprawie projektów skandalicznych uchwał m.in ograniczenia prawa farmaceuty do obrony czy wpływanie na regulację rynku poprzez nękanie kierowników etatowych - w sumie wygląda że jedno się wiąże z drugim. I jeszcze w zasadzie to już wszystko jest ustalone bo jedyny kontrkandydat wobec Pani od Nutridrinków zrezygnował. Później przeczytacie tutaj, że ktoś tam pracuje w OIA czy NIA całkowicie za frajer. Taaaaa :) ciekawe jaki jest koszt tej imprezy, przeciwko tysiącom z nas? Tzn. tym gorszym, etatowym... Najzabawniejsze jest to, że my etatowi, płacimy składki za to, żeby oni mogli za te nasze pieniądze wpadać na pomysły jak nam zabrać miejsca pracy. Ale... Pamiętajcie, aptekarz/właściciel/cesarz prywatny Was zawsze przygarnie, da pensję pod sufit- wszystko na papierze, żadnych przekrętów, uszanuje Waszą etykę i niezależność i pozwoli się rozwijać.
Targowisko próżności .