REKLAMA
pt. 30 grudnia 2022, 11:01

WAŻNE: Od 1 stycznia 2023 r. nowa cena leku recepturowego w aptece

Od 1 stycznia w aptekach trzeba będzie zapłacić więcej za lek recepturowy. Podwyżka ceny związana jest ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Wzrosną również wysokości opłat za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki.

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza zmiany w recepturze aptecznej. Wpłyną one m.in. na ceny leków dla pacjentów (fot. Shutterstock)
Od 1 stycznia apteki zmieniają cenę leku recepturowego. Zmiana wynika z wysokości minimalnego wynagrodzenia (fot. Shutterstock)

Już we wrześniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3490.  Aktualnie wynosi ono jeszcze 3010 zł.  Podwyżka będzie miała szerokie konsekwencje dla całej gospodarki, ale też wpłynie na apteki i ceny leków. Od 1 stycznia farmaceuci będą od pacjentów pobierać wyższą opłatę za lek recepturowy.

Opłata za lek recepturowy – 17,50 zł

Przypomnijmy, że wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że: odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Jeśli zatem od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 3 490 zł, to ryczałt za lek recepturowy wzrośnie do 17,50 zł (17,45 zł zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku). Obecnie pacjenci płacą 15,10 zł.

Wysokość odpłatności za lek recepturowy systematycznie rośnie od kilku lat. 13 lat temu wynosiła ona 5 zł. Od tego czasu wzrosła ponad trzykrotnie, co pokazuje poniższy wykres.

©MGR.FARM
©MGR.FARM

Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki – 17 450 zł

Od wysokości wynagrodzenia minimalnego zależne są także opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Obecnie opłata ta wynosi 15 050,00 zł. Od 1 stycznia 2020 roku może zatem wynieść 17 450,00 zł (czytaj również: Koszty wynagrodzeń wzrosły w 70 proc. aptek. Jak to się ma do ich rentowności?).

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki – 3 490 zł

Z kolei za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a Prawa farmaceutycznego przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobiera się opłatę w wysokości 20% opłaty za wydanie zezwolenia. Obecnie opłata ta wynosi 3 010,00 zł. Od przyszłego roku wzrośnie ona zatem do 3 490,00 zł (czytaj również: Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może abstrahować od warunków jego udzielenia).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Znowu… aż boje się wejść w artykuł bo kwota mnie może powalić…