REKLAMA
wt. 7 maja 2024, 08:01

Ważne zmiany w zasadach realizacji recept. Jest projekt!

Do konsultacji publicznych oddano projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie recept. Zakłada on nowe przepisy dotyczące postępowania pracownika aptek, w przypadku gdy na recepcie wpisano nieprawidłowo dawkowanie leku. Co to oznacza dla aptek i pacjentów?

Resort zdrowia w swoich komunikatach wskazuje, że apteki nadal będą mogły szczepić przeciw grypie oraz prowadzić testy, ale komercyjnie (fot. Shutterstock)
Resort zdrowia przygotował kolejne zmiany w zasadach realizacji recepty (fot. Shutterstock)

Wczoraj (6 maja 2024 r.) do konsultacji publicznych oddano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Zawiera on nowe przepisy dotyczące realizacji recept, w przypadku nieprawidłowo określonej jednostki dawkowania leku. Dają one większe pole do interpretacji recepty przez osobę, która będzie ją w aptece realizować.

– W przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca mogła określić tę postać na podstawie posiadanej wiedzy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiana ta jest dokonywana przez nadanie nowego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 2 zmienianego rozporządzenia.

Cztery najmniejsze zamiast dwóch…

Ministerstwo Zdrowia zmienia też przepisy, dotyczące sposobu realizacji recepty w przypadku braku dawkowania leku (§ 8 ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporządzenia). Obecnie w takiej sytuacji pracownik aptek może wydać dwa najmniejsze opakowania takiego leku. Po zmianach, będą to cztery najmniejsze opakowania.

– W przypadku, gdy na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposobu stosowania), wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, proponuje się aby osoba wydająca mogła wydać ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w uzasadnieniu.

Zasady te nie miałyby zastosowania do wszystkich recept. Wyjątek stanowiłyby recepty, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

Jednocześnie zmiany dotkną też leków – w tym recepturowych – do stosowania zewnętrznego na skórę (§ 8 ust. 1 pkt 4a zmienianego rozporządzenia). Jeśli na recepcie lekarz przepisze ich ilość większą niż 4 najmniejsze opakowania, osoba wydająca wyda całą ilość przepisaną na recepcie, pomimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania. Warunkiem będzie jednak określenie na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu lub wyrobu.

Największa zamiast najmniejszej

Ministerstwo Zdrowia wprowadza też zmiany w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept. Obecnie zakłada on, że w przypadku, gdy z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą, z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą.

– Takie rozwiązanie powoduje wątpliwości w zakresie ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która ma być wydana, są interpretowane na niekorzyść pacjenta – uważa resort zdrowia.

Dlatego w projekcie znalazła się zmiana wspomnianego przepisu, w wyniku której osoba realizującej wyda w takiej sytuacji nie najmniejszą, a ilość największą.

Aktualnie, na podstawie art. 96a ust. 7ab ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wyliczenia w zakresie ilości leku do wydania dokonuje Platforma P1. Wykorzystuje ona algorytm oparty na okresie kuracji, sposobie dawkowania i ilości opakowań, generuje problem dotyczący rozbieżności między ilością leku zaordynowaną, a wyliczoną w oparciu o kryteria algorytmiczne.

– Takie działanie platformy P1 po 1 marca 2024 r. jest częste, co zmusza osoby wydające lek do zmniejszania ilości leku do wydania. Przyczyną takich działań jest aktualne brzmienie § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia. W konsekwencji pacjent otrzymuje zaordynowany produkt leczniczy w ilości niewystarczającej na przeprowadzenie zaleconej terapii. Zmiana racjonalizatorska w powyższym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem § 1 pkt 2 odnoszącego się do § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia – uzasadnia resort zdrowia.

Kiedy zmiany w zasadach realizacji recept?

Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie resort zdrowia uwagi do projektu przyjmuje przez najbliższe 14 dni. W rezultacie realne wejścia w życie rozporządzenia nastąpi nie prędzej niż za miesiąc.

Uwagi do rozporządzenia można przekazywać w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu na adres: dep-pl@mz.gov.pl. Skrócenie terminu opiniowania i konsultacji publicznych wynika z konieczności możliwie najszybszego procedowania zmian zmierzających do racjonalizacji procesów realizacji recept.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]