REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wielka Brytania ogranicza eksport równoległy leków

7 października 2019 10:01

Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do kontroli sytuacji dotyczącej braków dla kluczowych leków, w tym hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), poprzez ograniczenie ich eksportu.

Łącznie 19 leków HTZ będzie podlegać nowym ograniczeniom eksportowym (fot. Shutterstock)
Łącznie 19 leków HTZ będzie podlegać nowym ograniczeniom eksportowym (fot. Shutterstock)

The Department of Health and Social Care (DHSC) zapowiedział, że istniejące zapasy HTZ pozostaną w Wielkiej Brytanii dla pacjentów do momentu rozwiązania problemów produkcyjnych. Dodatkowo zezwolono farmaceutom na wydawanie fluoksetyny w mniejszej dawce w przypadku braku leku o większej dawce. Zdecydowano się na ten ruch po sondażu farmaceutów, którzy stwierdzili, że większość z nich doświadcza niedoborów wszystkich rodzajów leków, w tym hormonalnej terapii zastępczej, leków przeciwdepresyjnych i przeciwpadaczkowych.

Wśród braków znajdują się również leki na nadciśnienie, antykoncepcja, leki przeciwbólowe i kremy do skóry. 402 farmaceutów, którzy odpowiedzieli na ankietę zamieszczoną przez Chemist and Druggist, stwierdziło, że najczęściej brakuje HTZ, z czego 84% z nich stara się bezskutecznie ją zdobyć. DHSC poinformował, że ograniczenie eksportu hormonalnej terapii zastępczej wspiera inne starania mające na celu zmniejszenie niedoborów leków na wyspach brytyjskich (czytaj również: Brytyjskie apteki będą dzielić się lekarstwami? Pomysł na brexit).

REKLAMA

Zakaz eksportu równoległego

Celem ograniczeń jest powstrzymanie hurtowników od eksportu równoległego. Zjawisko to występuje w całej Europie i polega na tym, że leki przeznaczone dla pacjentów danego kraju, są sprzedawane po wyższej cenie w innym kraju.

REKLAMA

Łącznie 19 leków HTZ będzie podlegać nowym ograniczeniom eksportowym. Podobnie sytuacja wygląda we Francji i Hiszpanii. Planowane jest również ograniczenie kolejnych pięciu leków, do których należą wszystkie ampułkostrzykawki z adrenaliną i szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (czytaj również: Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków).

Rząd wprowadził także wytyczne dotyczące niedoboru fluoksetyny dla pacjentów z receptą na wszystkie dawki, które są aktualnie niedostępne. Aktualnie farmaceuci mają do dyspozycji kapsułki zawierające 20mg fluoksetyny, tabletki i roztwory doustne. Farmaceuci będą mogli je wydawać bez konieczności powrotu pacjenta do lekarza po nową receptę (czytaj więcej: Brytyjscy farmaceuci dostali instrukcje od rządu w sprawie braku leków).

Rząd uspokaja przed Brexitem

DHSC twierdzi, że nie ma dowodów na to, że Brexit powoduje problemy z podażą leków, chociaż wprowadzone wytyczne mogą być wykorzystane jako narzędzie w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z opuszczeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

– Wiem, jak niepokojące mogą być niedobory leków dla tych, których stan zdrowia zależy od ich przyjmowania, więc jest to absolutnie niezbędne, aby pacjenci mieli zawsze dostęp do bezpiecznych i skutecznych terapii za pośrednictwem National Health System. Nowe rozwiązania, które wprowadzamy, pomogą nam zapewnić pacjentom potrzebne leki i opiekę na jaką zasługują – powiedział sekretarz zdrowia Matt Hancock.

REKLAMA

DHSC tłumaczy problem niedoboru tak – „łańcuch dostaw leków jest złożony i ściśle regulowany, więc problemy mogą powstać z różnych przyczyn, w tym z powodów na etapie produkcji”. Aktualnie co miesiąc realizowanych jest w Wielkiej Brytanii około 360 000 recept na hormonalną terapię zastępczą. Firmy, które złamią nowe przepisy mogą napotkać na reakcję ze strony Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Dr Rick Greville, dyrektor ds. Łańcucha dostaw w Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI), powiedział, że decyzja o podjęciu środków ostrożności w celu ochrony dostaw leków będzie mile przyjęta przez członków stowarzyszenia.

– Oznacza to, że zapasy leków, które firmy zgromadziły w poprzednich miesiącach, będą lepiej chronione i dostępne do użytku tylko dla pacjentów Brytyjskiej Służby Zdrowia – tłumaczy Greville.

Źródło: KB/County Press

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Brexitu najbardziej boją się przewlekle chorzy Brexitu najbardziej boją się przewlekle chorzy

Brytyjczycy, którzy chorują przewlekle, np. są nosicielami wirusa HIV, mogą znaleźć się w bardzo nie...

Wielka Brytania gromadzi leki na zapas. Dlatego brakuje ich w innych krajach? Wielka Brytania gromadzi leki na zapas. Dlatego brakuje ich w innych krajach?

Zapotrzebowanie zgłoszone przez Brytyjczyków na substancję czynną u jednego z chińskich wytwórców, w...

Wielka Brytania: farmaceuci spędzają ponad godzinę, by zdobyć brakujące leki Wielka Brytania: farmaceuci spędzają ponad godzinę, by zdobyć brakujące leki

Wśród brytyjskich farmaceutów przeprowadzono badanie na temat bezpieczeństwa lekowego i wpływu brexi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz