REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zabytkowa apteka na Nowym Świecie – jakie będą jej dalsze losy?

13 lutego 2019 11:40

Lokal przy Nowym Świecie 18/20, w którym mieściła się zabytkowa apteka zwana Gotycką, wkrótce będzie do wynajęcia. Tak wynika z ogłoszenie na witrynach lokalu. Czy powrócą do niej także historyczne meble?

Zabytkowa apteka przy Nowym Świecie niedługo ma znów powrócić (fot. Google Street View)
Zabytkowa apteka przy Nowym Świecie niedługo ma znów powrócić (fot. Google Street View)

Zabytkowa apteka wiele razy zmieniała właścicieli. W PRL-u należała do państwowego Cefarmu. W latach 90. natomiast odkupiła ją prywatna spółka AP-Farba. Kupiła ona historyczne wyposażenie, ale nie lokal.  Zarówno siedziba apteki, jak i meble są chronione wpisem do rejestru zabytków. To znaczy, że bez zgody konserwatora nie wolno dokonywać tu żadnych istotnych zmian. Tym bardziej nie nie wolno demontować i wywozić umeblowania.

Starania o meble bezskuteczne

W lutym 2017 roku właściciele apteki bez zgody stołecznego konserwatora wywieźli zabytkowe meble do magazynu pod Warszawą (czytaj więcej: Zabytkowe meble wywiezione nocą z apteki). Jednak nie było tam dobrych warunków do ich przechowywania. Konserwator nakazał więc, by meble wróciły do 31 sierpnia 2018 r., ale do dziś tak się nie stało. Obecnie sprawę prowadzi mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jakie podjął działania, żeby meble znów były na swoim miejscu?

REKLAMA

Jak donosi Gazeta Wyborcza: „W grudniu ubiegłego roku zostało wysłane upomnienie o wykonaniu nakazu. Ponadto MWKZ podjął trzykrotną próbę skontrolowania stanu zachowania i przechowywania zabytkowych mebli, która nie doszła do skutku, gdyż nie stawili się właściciele. W związku z tym w sierpniu 2018 r. na właścicieli nałożona została administracyjna kara pieniężna, ale spółka odwołała się do ministerstwa”.

REKLAMA

Wyjście to zajęcie mebli

Ratusz rozważał pomysł utworzenia w Gotyckiej Aptece oddziału Muzeum Farmacji, który nadal sprzedawałby leki. Potem była mowa o aptece wzorcowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (czytaj więcej: Zabytkowa apteka przy Nowym Świecie ocaleje?). Ostatecznie ma to być apteka z najemcą, który wygra konkurs. Rzecznik dzielnicy Jakub Leduchowski zapewnia, że w lokalu jest miejsce na zabytkowe meble. W ubiegłym roku miasto podjęło próbę zakupu wywiezionego wyposażenia. Złożyło właścicielom wstępną ofertę, choć woleli wieloletni najem.

– Propozycja znalazła zabezpieczenie w budżecie mojego biura. Warunkiem było udostępnienie mebli do oględzin przez rzeczoznawcę w celu oceny ich stanu i wyceny. Terminy oględzin właściciele przesuwali i pomimo monitów nie przywieźli mebli ani nie udostępnili ich w miejscu przechowywania – mówi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Lokal apteki został wyremontowany w sierpniu 2018 r. i od tamtej pory czeka na powrót mebli (czytaj więcej: Gdzie są zabytkowe meble z apteki w Słupsku?). Gdy nie udało się porozumieć z ich właścicielami, stołeczny konserwator kilkakrotnie zwracał się do konserwatora wojewódzkiego, by wydał decyzję o zajęciu wyposażenia apteki. Obecnie przygotowuje się on do egzekucji administracyjnej obowiązku, który polega na przywróceniu mebli do budynku, w którym znajdowała się apteka.

Źródło: IK/warszawa.wyborcza.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Na przekór immunologii. Historia cyklosporyny… Na przekór immunologii. Historia cyklosporyny…

Przeszczepienie nerki czy serca to technicznie podobno nic trudnego. Najtrudniej jest sprawić, by no...

Morawiecki pisze w sprawie ‚apteki dla aptekarza’ do Senatu Morawiecki pisze w sprawie ‚apteki dla aptekarza’ do Senatu

Minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki, w opinii przesłanej do Senatu, ostrzega przed zmian...

Ostrzeżenie o specjalnym stosowaniu leku Erwinase z serii 174G Ostrzeżenie o specjalnym stosowaniu leku Erwinase z serii 174G

Firma Jazz Pharmaceuticals ostrzega o specjalnym sposobie użytkowania leku Erwinase z serii 174G. We...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz