REKLAMA
Magazyn mgr.farm

ZAPPA po raz kolejny przeciwko polityce DOZ

15 stycznia 2020 13:24

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek znów walczy z zapędami sieci DOZ, która narusza limity koncentracyjne. Tym razem chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie w całej Polsce toczy się już ok. 70 postępowań przeciw tej sieci i w tej sprawie, rozpoczętych właśnie z wniosku Związku.

WIF wszczął postępowanie administracyjne wobec DOZ w zakresie naruszenia przez art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock).
WIF wszczął postępowanie administracyjne wobec DOZ w zakresie naruszenia przez art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock).

Warmińsko-mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pozyskane informacje o działaniach podjętych przez DOZ rodzą podejrzenia, że sieć nie spełniła warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Zatem WIF wszczął postępowanie administracyjne wobec DOZ w zakresie naruszenia przez art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Rynek apteczny potrzebuje bata

Związek podkreślił, że sieci apteczne omijają zapisy Prawa farmaceutycznego od lat i jak dotąd czuły się bezkarne. Dobrze więc, że Inspekcja wreszcie zaczęła zajmować się tą sytuacją (czytaj więcej: 30 spółek z aptekami DOZ w jednym postępowaniu przed WIF). „Polski rynek apteczny potrzebuje stanowczego bata. Liczymy, że postępowania WIF zakończą się cofnięciem zezwoleń, ponieważ naruszenie limitów koncentracji ma rujnujące skutki dla całego rynku, poza tym stanowi naruszenie Konstytucji RP” – grzmi ZAPPA na swojej stronie internetowej. Także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok, sygn. II GSK 278/19) wskazał, że takie zachowanie sieci aptecznych narusza zasady konstytucyjne.

REKLAMA

Jego zdaniem wskutek koncentracji mogłoby zaistnieć niebezpieczeństwo zamknięcia aptek innych przedsiębiorców lub aptekarzy, które nie wytrzymywałyby konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek. Byłoby to niezgodne z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W konsekwencji dostęp dla pacjentów byłby utrudniony i dodatkowo mogłoby dojść do złamania reguły wolnej konkurencji w ramach społecznej gospodarki rynkowej. To by doprowadziło do wyeliminowania słabszych aptek oraz umiejscowienia większej liczby aptek w atrakcyjnych miejscach i eliminowania stamtąd słabszej finansowo (mniejszej) konkurencji. Jednocześnie poza kręgiem zainteresowania takiego przedsiębiorcy pozostawałyby nieatrakcyjne finansowo obszary, np. wsie.

REKLAMA

Nie tylko zysk się liczy

Jak twierdzi NSA, życie i zdrowie zajmują najważniejsze miejsce wśród dóbr chronionych prawem (czytaj również: UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez DOZ innej sieci aptek). Dlatego zezwolenie na prowadzenie apteki, które stanowi odstępstwo od podstawowej swobody przedsiębiorczości, powinno opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych i znanych wcześniej kryteriach zapewniających jego odpowiedniość.

Społeczeństwu należy zapewnić należyte i odpowiedniej jakości zaopatrzenie ludności w lekarstwa. „Od podmiotu prowadzącego aptekę można wymagać, aby nie był nastawiony wyłącznie na zysk, lecz bilansował elementy ekonomiczne z elementami ochrony zdrowia. Przy nadmiernej koncentracji aptek równowaga między wspomnianymi elementami mogłaby zostać zaburzona, gdyż przeważałby element zysku” – dodał sąd.

Źródło: IK/ZAPPA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

przedewszyskim zamończyć z reklamą leków bez recepty i pazernością farmacji bo zdrowie społeczeństwa mają w d...pie

Powiązane artykuły

Niedofinansowanie i „dualizm” poważnie obniżają skuteczność nadzoru farmaceutycznego Niedofinansowanie i „dualizm” poważnie obniżają skuteczność nadzoru farmaceutycznego

Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie n...

Około 160 aptek kupowało leki od zamkniętej apteki w Sycowie. Co im za to grozi? Około 160 aptek kupowało leki od zamkniętej apteki w Sycowie. Co im za to grozi?

Główny Inspektor Farmaceutyczny pod koniec lipca utrzymał decyzję o cofnięciu zezwolenia na działaln...

60% Osób Wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym musi uzupełnić wykształcenie 60% Osób Wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym musi uzupełnić wykształcenie

Jak informuje Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty 60% aktualnie zatrudnionych w przemyśle f...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz