Rzeczpospolita donosi, że samorząd zawodowy farmaceutów wraz z organami kontroli już od jakiegoś czasu usiłują napisać na nowo tzw. zakaz 1 proc. Chcą, by zakaz dotyczył nieprzekraczania progu 1 proc....
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek twierdzi, że jego analitycy dotychczas zidentyfikowali już niemal 700 transakcji kupna aptek. Zdaniem prawników oraz biorąc zostały dokonane one z ominięci...
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o przeprowadzenie postępowań dotyczących możliwego naruszania przez sieć aptek DOZ przepisów antymonopolo...
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w felietonie na łamach Rzeczpospolitej przekonuje, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna na podstawie żądań działaczy samorządu aptekarskiego i organizacji...
Spółka DOZ S.A. złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie MEDIX sp. z o.o. z Tczewa, która prowadzi sieć aptek na terenie kilku województw. Co ciekawe, większoś...
Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500 aptek, które naruszają przepisy o tzw. 1 proc. Po czterech miesiącach resort zdrowia w końcu udzielił odpo...
Kryterium prowadzenia na terenie województwa nie więcej niż 1 proc. aptek ma zastosowanie jedynie w postępowaniu o wydanie nowego zezwolenia, a nie o jego cofnięcie czy zmianę - uważa prawnik Maciej K...