Jak mówi prof. Maciej Rogalski, radca prawny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, nie można przyjąć interpretacji, że przepisy zabraniające wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeż...
Redakcja mgr.farm
14 października 2019
Redakcja mgr.farm
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek informuje o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazuje, że nadmierna koncentracja aptek może zaburzać równowagę między dostępnością usług far...
Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego WIF opóźnia postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez ZAPPA. Organ I instancji musi teraz załatwić sprawę w terminie 30 dni.
Rzeczpospolita donosi, że samorząd zawodowy farmaceutów wraz z organami kontroli już od jakiegoś czasu usiłują napisać na nowo tzw. zakaz 1 proc. Chcą, by zakaz dotyczył nieprzekraczania progu 1 proc....
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek twierdzi, że jego analitycy dotychczas zidentyfikowali już niemal 700 transakcji kupna aptek. Zdaniem prawników oraz biorąc zostały dokonane one z ominięci...
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o przeprowadzenie postępowań dotyczących możliwego naruszania przez sieć aptek DOZ przepisów antymonopolo...
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w felietonie na łamach Rzeczpospolitej przekonuje, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna na podstawie żądań działaczy samorządu aptekarskiego i organizacji...
Spółka DOZ S.A. złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie MEDIX sp. z o.o. z Tczewa, która prowadzi sieć aptek na terenie kilku województw. Co ciekawe, większoś...
Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500 aptek, które naruszają przepisy o tzw. 1 proc. Po czterech miesiącach resort zdrowia w końcu udzielił odpo...
Kryterium prowadzenia na terenie województwa nie więcej niż 1 proc. aptek ma zastosowanie jedynie w postępowaniu o wydanie nowego zezwolenia, a nie o jego cofnięcie czy zmianę - uważa prawnik Maciej K...