REKLAMA
pt. 22 kwietnia 2022, 11:01

NSA przeciwny cofaniu aptekom zezwoleń za przekroczenie 1%

Kilka dni temu zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że nie ma podstaw do cofania zezwoleń aptekom za przekroczenie 1 procentowego progu koncentracji, jeśli do jego przekroczenia doszło w wyniku przejęcia istniejącej apteki.

Apteczne meble trafiły do Krajowego Rejestru Utraconych Dóbr Kultury oraz Krajowego Wykazu Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę (fot. Shutterstock)
Sąd uznał, że brak jest podstaw do cofania zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1% (fot. Shutterstock)

O wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Organizacja wskazuje, że to pierwszy wyrok NSA, w którym wypowiedział się on merytorycznie na temat dopuszczalności cofania przez Inspekcję Farmaceutyczną zezwoleń na prowadzenie aptek, z uwagi na przekroczenie progu 1% (czytaj również: GIF uchylił decyzję Lubelskiego WIF w sprawie naruszenia przepisu o 1%…).

Przypomnijmy, że od kilku lat niektóre wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wszczynały postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, po stwierdzeniu, że apteka należy do grupy kapitałowej posiadającej na terenie województwa więcej niż 1% aptek. Zgodnie z prawem farmaceutyczny nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli dany podmiot lub grupa kapitałowa, do której należy, posiada na terenie województwa więcej niż 1% aptek. Część podmiotów „obchodziło” jednak ten przepis, przejmując już istniejące apteki (bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia).

Samorząd aptekarski oraz inspekcja farmaceutyczna stały na stanowisku, że zapis o 1% w takich sytuacjach daje prawo do cofnięcia zezwolenia na aptekę przedsiębiorcy, który przestał spełniać warunek niezbędny do uzyskania zezwolenia. W rezultacie w całej Polsce toczą się liczne postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń za przekroczenie 1% po przejęciu istniejących aptek. W jednej z takich właśnie spraw zapadł wyrok NSA (czytaj również: DZP: wyrok WSA potwierdza, że kontrola 1% tylko przy udzielaniu zezwolenia na aptekę).– Sąd jednoznacznie uznał, że nie ma podstaw do takiego cofnięcia i uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz decyzji GIF i WIF – wskazuje ZPA PharmaNET.

Organizacja wskazuje, że NSA w ustnym uzasadnieniu podzielił kluczowe elementy stanowiska ZPA PharmaNET, m.in. co do konieczności ścisłej wykładni przepisów o 1%, wprost zgodził się w tym zakresie z dominującą linią orzeczniczą złożoną z 12 wyroków uchylających decyzje odmawiające zmiany zezwoleń po przejęciach. Sąd wskazał też, że wykładając art. 37ap Prawa farmaceutycznego, nie można pomijać art. 103 Prawa farmaceutycznego, który precyzyjniej reguluje cofanie zezwoleń i nie przewiduje ich cofania z powodu przekroczenia 1% (czytaj również: WSA w Warszawie wydał przełomowe wyroki w sprawie 1% aptek).

Bezprawne wywłaszczenie…

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest zaskoczony mec. Oskar Luty, partner w kancelarii Fairfield.

– Spotkałem się wiele razy z pretensjami gdy podczas szkoleń prawnych dla farmaceutów twierdziłem, że klauzuli „1%” nie da się stosować w nieskończoność, tzn. że nie wolno zabierać zezwoleń aptekom, które przestały spełniać to kryterium w okresie po wydaniu zezwolenia (na skutek zmniejszenia rynku lub przejęć korporacyjnych). Wyrok w sprawie o sygn. II GSK 2738/21 wskazuje, że Naczelny Sąd Administracyjny przyjął dokładnie taką samą perspektywę i tym samym sprzeciwił się działaniom Inspekcji Farmaceutycznej w tym zakresie. Linia orzecznicza WIF/GIF w omawianym zakresie nie mogła i nie powinna się ostać;, stosowanie zasady „1%” w sposób wykluczający z rynku aktywne apteki było równoznaczne z bezprawnym wywłaszczaniem przedsiębiorców – komentuje mecenas Luty.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]