REKLAMA
czw. 23 września 2021, 09:07

GIF uchylił decyzję Lubelskiego WIF w sprawie naruszenia przepisu o 1%…

Jak informuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, GIF w postępowaniu odwoławczym uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1% limitu koncentracji. Sprawa dotyczyła aptek w województwie lubelskim.

Ilustracja obrazująca sieć aptek, w formie ikon połączonych liniami.
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości (fot. Shutterstock)

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy dostosowanie prowadzonej działalności, polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej, do przepisów antykoncentracyjnych ustawy prawo farmaceutyczne (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.).

Zgodnie z ww. przepisami, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie udziela się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa, bądź jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych (czytaj również: Spółki mają 6 miesięcy na opuszczenie grupy kapitałowej naruszającej “1 procent”).

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. GIF podzielił argumentację przedsiębiorcy oraz Rzecznika MŚP i potwierdził, że przepis, który zastosował WIF, dotyczy warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W związku z tym, w stanie faktycznym będącym przedmiotem orzekania przepis ten nie stanowi podstawy do wydania decyzji na późniejszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, już po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

– To kolejna korzystna dla przedsiębiorców decyzja w której GIF zastosował zasadę ochrony praw nabytych. Wpisuje się ona w stosowanie w praktyce przez organy inspekcji farmaceutycznej zasad wynikających z Konstytucji RP oraz Prawa przedsiębiorców – podkreślił Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Źródło: ŁW/Rzecznik MŚP

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]