REKLAMA
pt. 14 stycznia 2022, 09:30

ZPA PharmaNET: apteki sieciowe w 2021 roku zapłaciły trzy razy więcej danin publicznych niż indywidualne

Po tym jak Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował ekspertyzę mającą potwierdzać, że „funkcjonowanie aptek indywidualnych jest korzystniejsze dla budżetu państwa”, niż aptek sieciowych, swój raport publikuje ZPA PharmaNET. Organizacja zrzeszająca apteki sieciowe przytacza dane firmy PEX PharmaSequence, z których wynika coś innego…

"Oczekujemy, że władze państwa nie będą bezczynne wobec tych faktów i podejmą należyte działania w tej sprawie" – podkreśla Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA (fot. Shutterstock)
Średnia miesięczna wysokość danin publicznych w ubiegłym roku w przeliczeniu na aptekę sieciową wynosiła 15,7 tys. zł (fot. Shutterstock)

10 stycznia 2022 roku Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek przedstawił ekspertyzę biegłego dotycząca podatków sieci aptecznych. Dokument przygotował, biegły rewident, na podstawie danych z lat 2017-2019 uzyskanych z Ministerstwa Finansów. W ocenie ZAPPA dane te udowadniają, że apteki sieciowe są znacznie mniej rentowne niż polskie apteki indywidualne i że funkcjonowanie aptek indywidualnych jest korzystniejsze dla budżetu państwa”. Z ekspertyzy wynikało, że w latach 2017-2019 apteki indywidualnie zapłaciły 4,5 raza więcej podatku dochodowego niż sieci apteczne (czytaj również: ZAPPA: część sieci aptek nie płaciła podatku dochodowego).

W ekspertyzie porównano dane dotyczące podatku od osób fizycznych PIT, jako reprezentujące apteki indywidualne, z danymi dotyczącymi podatku od osób prawnych CIT, mającymi reprezentować apteki sieciowe. Sektor PIT to w ocenie ZAPPA osoby fizyczne i spółki osobowe – polskie apteki indywidualne. Natomiast sektor CIT to spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością – zagraniczne i polskie sieci apteczne. Jednocześnie Związek zastrzega, że podział ten jest generalny, a w obu grupach występują odstępstwa. W ocenie ZAPPA są one jednak marginalne (czytaj również: Analizy ZAPPA dotyczące podatków aptek nie znajdują odzwierciedlenia w danych).

ZPA PharmaNET o „daninach publicznych”

Z wnioskami płynącymi z ekspertyzy ZAPPA nie zgadza się ZPA PharmaNET – organizacja zrzeszająca sieci apteczne w Polsce. W rezultacie Związek przedstawił swój raport, oparty na danych firmy analitycznej PEX PharmaSequence. Wynika z niego, że w 2021 roku sieci apteczne wpłaciły do budżetu państwa w formie danin publicznych ponad 1,3 mld złotych, podczas gdy apteki indywidualne niewiele ponad 0,4 mld, czyli 62,3 proc. mniej. Średnia miesięczna wysokość danin publicznych w przeliczeniu na aptekę sieciową wynosiła 15,7 tys. zł w przypadku statystycznej apteki indywidualnej wartość danin kształtuje się na poziomie 6,7 tys.  zł miesięcznie, a więc o 57,1 proc. mniej.

Źródło: Raport "Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w roki 2021".
Źródło: Raport „Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w roki 2021”.

Do grupy danin publicznych płaconych przez apteki zaliczono:

  • Składki ZUS od wynagrodzeń (po stronie pracownika oraz pracodawcy),
  • Podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń pracowników,
  • Podatek dochodowy właściciela apteki (PIT lub CIT).

Podatki sieci i aptek indywidualnych

Raport ZPA PharmaNET zwraca uwagę, że wśród aptek sieciowych ponad 42% aptek płaci podatek dochodowy PIT, a wśród aptek indywidualnych  ponad 12% płaci podatek CIT. To sugeruje, że założenia wyliczeń, jakie przyjął Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek w swoim raporcie, są niedokładne, bo nie da się jednoznacznie stwierdzić, że sieci aptek płacą CIT, a apteki indywidualne PIT.

Źródło: Raport "Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w roki 2021".
Źródło: Raport „Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w roki 2021”.

 – Patrząc na apteki płacące podatek PIT widzimy, że 65% to apteki indywidualne, a 35% to apteki sieciowe. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż apteki sieciowe mają dwukrotnie wyższe obroty możemy wnioskować, iż ponad połowa podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących apteki jest płacona przez sieci apteczne – czytamy w raporcie ZPA PharmaNET.

W ocenie organizacji największe daniny publiczne sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników. ZPA PharmaNET twierdzi, że wynika to z faktu, że sieci apteczne bardzo mocno inwestują w personel – zatrudniają więc więcej osób na statystyczną placówkę – oraz poziom usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy.

– W 2021 roku statystyczna apteka sieciowa zatrudniała 2,62 farmaceuty, podczas gdy apteka indywidualna 1,24 farmaceuty – czytamy w raporcie ZPA PharmaNET.

Źródło: ŁW/ZPA PharmaNET


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Danina publiczna składa na ZUS pracowników. Dobre.. Jak zwykle interpretacja ma znaczenie.