Redakcja mgr.farm

O autorze

Ostatnie posty

Pomimo stałego dostarczania leku Ozempic na polski rynek, firma Novo Nordisk spodziewa się lokalnych i przejściowych niedoborów leku również w 2024 roku. Ograniczenie dostępności leku spowodowane jest...
18 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Jakich leków może w najbliższym czasie brakować w aptekach, a jakie wracają do nich po dłuższej nieobecności? Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił najnowsze informacje na temat dostępności le...
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 24.01.2023 r., wydłużono termin ważności dla produktu leczniczego Paxlovid. W związku z tą zmianą w obrocie mogą znaj...
15 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
15 grudnia 2023 r. w module centralnej e-rejestracji w aplikacji gabinet.gov.pl zostanie udostępniona możliwość wystawiania terminów oraz obsługi wizyt na szczepienia przeciw COVID-19 po 22 grudnia. T...
Redakcja mgr.farm
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała do opiniowania projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej ...
Redakcja mgr.farm
Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował sprawozdanie ze swojej działalności za III kwartał 2023 roku. Wynika z niego, że działania kontrole lub sprawdzające podjęto w 124 aptekach...
14 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Prezydent Andrzej Duda powołał, na wniosek premiera Donalda Tuska, Izabelę Leszczynę na urząd ministra zdrowia. Zastąpi ona farmaceutkę Ewę Krajewską, która funkcję tę pełniła przez zaledwie dwa tygod...
Redakcja mgr.farm
Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że do żadnego z Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie podsłuchiwania i nagrywania rozmów między pacjentami i pracownikami aptek. To ciąg d...
Redakcja mgr.farm
Farmaceuta Aleksander K. Smakosz otrzymał wyróżnienie w konkursie „Popularyzator Nauki 2023” organizowany przez serwis Nauka w Polsce wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej. Laureat jest do...
13 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Komisja Europejska przedstawiła wstępny, unijny wykaz leków krytycznych dla systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Wykaz zawiera ponad 200 substancji czynnych niezbędnych w zapobieganiu niedo...
Redakcja mgr.farm