Redakcja mgr.farm

O autorze

Ostatnie posty

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zawiera ona przepisy dotyczące realizacji s...
22 września 2023
Redakcja mgr.farm
Media informują o problemach lekarzy specjalistów z wystawianiem recept na darmowe leki dla osób powyżej 65. oraz do 18. roku życia – ma to dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Biuro Rzecznika Pr...
Redakcja mgr.farm
Od 21 września obowiązują nowe zasady realizacji recept, dotyczące ilości leku, jaką może otrzymać pacjent. O tym, że zajdą zmiany wiadomo było już od blisko miesiąca. Naczelna Izba Aptekarska wczoraj...
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał aptekom i lekarzom informację, że na liście produktów wstrzymanych w obrocie przez podmioty odpowiedzialne na stałe pojawiły się takie leki jak Atozet, Glucob...
21 września 2023
Redakcja mgr.farm
Czy prawo do bezpłatnych leków przysługuje obywatelom Ukrainy? Czy receptę na leki bezpłatne mogą otrzymać dzieci nieubezpieczone? Czy dla uzyskania bezpłatnych leków ma znaczenie termin wystawienia r...
Redakcja mgr.farm
Minister Zdrowia powołała zespół ekspertów, którzy mają opracować rozwiązania pozwalające uprościć zasady przepisywania i realizacji recept. W jego skład weszło szerokie grono ekspertów. Wyniku jego p...
20 września 2023
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że utrzymuje się utrudniona dostępność przeciwdepresyjnego produktu leczniczego zawierającego fluvoxamini maleas (dawki: 50 mg i 100 mg). Spowodowana jest on...
19 września 2023
Redakcja mgr.farm
Kaszel to jeden z najczęstszych powodów dla którego pacjenci szukają specjalistycznej pomocy. Jest mechanizmem protekcyjnym służącym oczyszczeniu drzewa oskrzelowego, jednak kiedy jest uporczywy a odk...
Redakcja mgr.farm
NFZ informuje, że w Centrum e-Zdrowia trwają prace nad funkcjonalnością systemu, która będzie wsparciem dla osób uprawnionych do wystawiania recept dla pacjentów 65+ i 18-. Umożliwi ona zablokowanie r...
Redakcja mgr.farm
Minęły dwa tygodnie obowiązywania nowych wykazów bezpłatnych leków „65 plus” i „18 minus”. Dla aptek to ważny moment, bo oznacza zwrot refundacji za leku wydane pacjentom. Okazuje się, że przez błąd C...
Redakcja mgr.farm