Redakcja mgr.farm

Redakcja mgr.farm

O autorze

Ostatnie posty

Likwidacja 3 fabryk sfałszowanych produktów leczniczych, 6 magazynów z farmaceutykami i ich prekursorami o łącznej wartości około 50 mln zł, przejęcie kilkunastu ton sfałszowanych produktów leczniczyc...
Redakcja mgr.farm
28 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Firma IQVIA przedstawiła raport podsumowujący listopadowe wyniki na rynku aptecznym. Okazuje się, że zarówno wartość rynku aptek stacjonarnych, jak i wartość rynku e-commerce wzrosła w stosunku do ubi...
Redakcja mgr.farm
27 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję wstrzymującą w obrocie serię leku Auroverin MR. Powodem okazały się niekorzystne wyniki badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków. Produkt ...
Redakcja mgr.farm
23 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
GIF informuje, że obserwuje utrudnioną dostępność do produktu leczniczego zawierającego methylphenidati hydrochloridum – w dawce 18 mg. To lek stosowany przez chorych na ADHD. Na początku przyszłego r...
Redakcja mgr.farm
22 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Firma Novartis otrzymała niewielką liczbę zgłoszeń dotyczących trudności z przesunięciem tłoka strzykawki uniemożliwiających wstrzyknięcie produktu leczniczego Leqvio. W rezultacie wydano komunikat do...
Redakcja mgr.farm
21 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Czy popularne leki na cukrzycę i leki odchudzające, takie jak Ozempic, Wegovy, Mounjaro i Zepbound, mogą również obniżyć ryzyko raka okrężnicy? Nowe badania sugerują, że tak. Wszystkie te leki (i nie ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady wyznaczania i finansowania dyżurów aptek. Zmiana przepisów budzi pewne wątpliwości - szczególnie wśród przedstawicieli powiatów. Resort zdrowia przygotował...
Redakcja mgr.farm
20 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu cztery serie substancji wykorzystywanej do wykonywania w aptekach leków recepturowych. Chodzi o cytrynian syldenafilu, stosowany między innymi w leczen...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, jaką Główny Inspektor Farmaceutyczny wniósł w sprawie wygranej przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w WSA. Sprawa dotyczyła udziału Izby w postępowa...
Redakcja mgr.farm
19 grudnia 2023
Redakcja mgr.farm
"Najważniejszym wydarzeniem 2023 r. była dla nas nowelizacja ustawy refundacyjnej. Niestety, do dziś nie wdrożono skromnych zapisów wspierających produkcję leków oraz substancji czynnych. Nie wykorzys...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm