REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy wiesz, że Twój pacjent może być w grupie ryzyka wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD)?

13 lutego 2020 13:04

Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zachorowalności na NAFLD, co pośrednio wynika z dzisiaj przyjętego modelu życia.

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD), choć jego przebieg ma charakter łagodny, to prowadzić może do rozwoju niezwykle niebezpiecznych schorzeń (fot. Shutterstock).
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD), choć jego przebieg ma charakter łagodny, to prowadzić może do rozwoju niezwykle niebezpiecznych schorzeń (fot. Shutterstock).

Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zachorowalności na tę przewlekłą chorobę, co pośrednio wynika z dzisiaj przyjętego modelu życia [1]. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że około 25% społeczeństwa dotknięte jest niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – otrzymujemy model choroby cywilizacyjnej [2].

Czy zdajesz sobie sprawę, że NAFLD to poważna jednostka chorobowa?

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby, choć jego przebieg ma charakter łagodny, to prowadzić może do rozwoju niezwykle niebezpiecznych schorzeń. Wystarczy, że zdasz sobie sprawę z tego, iż nieleczone i niekontrolowane NAFLD może ulec transformacji w marskość wątroby, a stąd już bliska droga do rozwoju raka pierwotnego tego narządu [2]. Brzmi poważnie?
Zanim dowiesz się, kto może być narażony na rozwój NAFLD, warto przyswoić sobie wiedzę, czym NAFLD w ogóle jest.

NAFLD to choroba wątroby, a dokładniej hepatocytów. Z komórkowego punktu widzenia objawia się nagromadzeniem się we wnętrzu komórek wątroby nadmiaru lipidów w postaci kropel tłuszczu [1, 3]. W warunkach normalnych tłuszcz stanowi od 3 do 5% masy wątroby – w przypadku niealkoholowego stłuszczenia lipidy stanowią co najmniej 5% jej masy [4]. Główną frakcją, która akumuluje się wewnątrz hepatocytów, są triglicerydy, ale spotkać można również estry cholesterolu itp. [4].

W jaki sposób dochodzi do rozwoju tej jednostki chorobowej? Nie ma jednej, ściśle określonej przyczyny, gdyż NAFLD ma wieloczynnikową etiopatogenezę [1]. Niemniej jednak za główny patomechanizm uznaje się insulinooporność, będącą wynikiem nadmiernego gromadzenia się tłuszczów m.in. w mięśniach i wątrobie [3]. W konsekwencji narastającej insulinooporności dochodzi w obrębie hepatocytów do:

 • nadmiernej glikogenolizy,
 • nadmiernej syntezy triglicerydów i cholesterolu,
 • nadmiernej glukoneogenezy,
 • spadku syntezy VLDL,
 • kumulacji triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w hepatocytach [3].

Powszechnie uważa się, że ciężkość stłuszczenia jest wprost proporcjonalna do stopnia insulinooporności [4]. Biorąc zatem po uwagę możliwy patomechanizm wśród czynników ryzyka rozwoju NAFLD, wymienia się:

 • otyłość,
 • cukrzycę typu 2.,
 • zespół metaboliczny,
 • płeć męską,
 • podeszły wiek [3, 4].

Nie należy jednak zapominać o potencjalnie niezwiązanych ze zjawiskiem insulinooporności i nadmiaru triglicerydów we krwi czynnikach. Są nimi chociażby niektóre leki (dilitiazem, glikokortykosetroidy, aspiryna, tetracykliny czy tamoxifen) [4, 5].

Czy wiesz jak objawia się NAFLD?

Schorzenia wątroby błędnie łączone są przez pacjentów tylko z bólem brzucha w okolicy prawego podżebrza. Częściej występujące klinicznie, choć również niejednoznaczne są: wzmożone męczenie się podczas wysiłku, osłabienie, utrata łaknienia. Czasem występują również zaparcia, a także rumień w obrębie dłoni [2, 3, 4]. Bardziej wiarygodne okazują się badania USG wątroby i pomiar aktywności enzymów wątrobowych. Jednak zdecydowanie najlepszym sposobem na zdiagnozowanie NAFLD jest badanie histopatologiczne wątroby [1, 3, 5].

Pamiętaj jednak – niealkoholowe stłuszczenie wątroby może przebiegać bezobjawowo [1]! To niezwykle ważna informacja patrząc z punktu widzenia relacji farmaceuta – pacjent. Wszak na drodze przeprowadzanego z pacjentem wywiadu to Ty możesz zwrócić mu uwagę na możliwy rozwój u niego tego właśnie schorzenia. Tym bardziej, że aż 87% Polaków nie wie, co kryje się za niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i nie jest świadomych, co ta choroba oznacza dla ich zdrowia [6].

Czy wiesz, którzy pacjenci są najbardziej narażeni na rozwój choroby?

Powszechnie przyjęło się, że osobami najbardziej narażonymi na wystąpienie NAFLD są osoby otyłe (BMI > 30). Jest to prawdą, tym bardziej jeśli spojrzymy na dane statystyczne – 70–80% osób otyłych jest dotkniętych niealkoholowym stłuszczeniem wątroby [3].
Kolejną grupą osób z grupy ryzyka są cukrzycy – wśród tych z cukrzycą typu 2. odsetek dotkniętych tą chorobą wynosi blisko 70% [1, 5]. Jeśli kryterium przydziału do grupy ryzyka będzie wiek – statystycznie większe prawdopodobieństwo pojawienia się NAFLD jest w grupie wiekowej osób starszych [4].

Pamiętaj jednak, że wiek nie stanowi bezwzględnego kryterium, podobnie jak waga pacjenta. W niedawno przeprowadzonym badaniu we Włoszech niealkoholowe stłuszczenie wątroby zdiagnozowano u ponad 16% pacjentów z prawidłowym BMI poniżej 25 [7]. Z kolei amerykańskie badanie stało się kolejnym dowodem na to, że choroba ta nie ma jednoznacznej granicy wieku. Zgodnie z jego wynikami już blisko 8% nastolatków w wieku 12–18 lat i z prawidłowym BMI dotkniętych było NAFLD [7]. Niepokojące jest to, że inne badanie uwidoczniło szybki wzrost rozpowszechnienia NAFLD wraz z wiekiem – blisko 20% młodych ludzi w wieku 24 lat zostało w nim pozytywnie zakwalifikowanych do grupy osób chorych [8].

Z czego może wynikać coraz większy odsetek młodych, zdrowych i nieotyłych pacjentów dotkniętych stłuszczeniem? Badania pokazują, że ważną rolę w etiopatogenezie ma w ich przypadku spożywanie znacznych ilości napojów słodzonych. Ich składnikiem jest często fruktoza. A trzeba pamiętać, że stanowi ona substrat do syntezy tłuszczów [1, 7]. Dodatkowo ostatnie publikacje uwidaczniają rolę stresu w rozwoju patomechanizmu NAFLD [9].

Twoja rola w terapii NAFLD wcale nie musi być ograniczona

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby, choć wymieniane obecnie jako najczęstsza przewlekła choroba wątroby, nadal stanowi dla pacjentów wielką niewiadomą. Nawet ci dotknięci chorobami predysponującymi do wystąpienia NAFLD (jak cukrzyca czy nadciśnienie) nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakim może u nich wystąpić [2]. Powszechna jest również opinia, że choroba wątroby zamanifestuje się bólem – tak uważa 39% badanych [6]. Znacznie mniej natomiast zdaje sobie sprawę z możliwości pojawienia się innych objawów, jak zmęczenie czy spadek masy ciała. Przerażające jest również, że 40% pacjentów nigdy nie badało swojej wątroby.

I w tym właśnie miejscu pojawia się właściwa rola, jaką możesz spełnić w ramach opieki farmaceutycznej. Należy uświadamiać pacjentów o możliwości wystąpienia u nich NAFLD, o jego konsekwencjach i o sposobach przeciwdziałania jego następstwom. Jedną z form farmakoterapii jest przyjmowanie fosfolipidów zawierających cholinę. Udowodniono, że spadek zawartości w diecie choliny prowadzi do spadku w organizmie stężenia VLDL. Następstwem tego może być rozwój stłuszczenia wątroby [4]. Terapia fosfolipidami uzupełnia niedobór choliny, a hepatoprotekcyjny charakter fosfolipidów chroni komórki wątroby stabilizując ich błony komórkowe i zmniejszając stres oksydacyjny [4, 10].

mgr farm. Mateusz Jabłoński

Literatura:

 1. Współczesne terapie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, Paulina Gulbicka, Alina Kanikowska, Martyna Marciniak, Marian Grzymisławski, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, tom 9, nr 4, 168–174.
 2. Marek Hartleb: Stłuszczenie wątroby występuje u 20–25% Polaków, 2018, https://www.termedia.pl/nafld/Prof-Marek-Hartleb-Stluszczenie-watroby-wystepuje-u-20-25-proc-Polakow,31922.html.
 3. Rola adipokin i insulinooporności w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, Bartłomiej Orlik, Gabriela Handzlik, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Postepy Hig Med. Dosw (online), 2010; 64: 212–219.
 4. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie, Angelika Kargulewicz, Hanna Stankowiak-Kulpa, Marian Grzymisławski, Nowiny Lekarskie 2010, 79, 5, 410–418.
 5. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby a otyłość, Andrzej Habior, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013.
 6. Raport z badania realizowanego przez Ipsos: „Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”, 2019, https://www.ipsos.com/pl-pl/polacy-niealkoholowe-stluszczenie-watroby.
 7. Hepatologia – Rocznik Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, pod redakcją Ewy Janczewskiej, tom 19, 2019.
 8. Experts warn of fatty liver disease “epidemic” in young people, 2019, https://www.theguardian.com/society/2019/apr/12/experts-warn-of-fatty-liver-disease-epidemic-in-young-people.
 9. Perceived stress and non-alcoholic fatty liver disease in apparently healthy men and women, Danbee Kang, Di Zhao, Seungho Ryu, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Mariana LAzo, Hocheol Shin, Yoosoo Chang, Eunju Sung, Scientific Reports, 10(1):38, 2020.
 10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Essentiale Forte {ChPL 02/2019}.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

zauważacie też wzrost zainteresowania pacjentów stanem swojej wątroby? I wzrost pytań o "coś na wątrobę"? Rosnąca świadomość pacjentów?
Tak ale to raczej nie to ;) Ja bym postawił na "edukacyjne materiały telewizyjne" :)
A lekarz, który wystawia tym pacjentom recepty to dopiero może być w grupie ryzyka. Jeszcze zależy jakiej specjalizacji ;)

Powiązane artykuły

7 problemów mogących wystąpić po długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej 7 problemów mogących wystąpić po długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej

Wstrzymanie w obrocie leków zawierających ranitydynę spadło jak grom z jasnego nieba na pacjentów, k...

WIF: Przemęczony farmaceuta stwarza zagrożenie dla pacjenta WIF: Przemęczony farmaceuta stwarza zagrożenie dla pacjenta

"Przemęczony farmaceuta stwarza rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia pacjenta" - uważa w swoim piśmie ...

Arechin pierwszym lekiem ze wskazaniem do leczenia zakażeń koronawirusem Arechin pierwszym lekiem ze wskazaniem do leczenia zakażeń koronawirusem

Arechin otrzymał oficjalnie nowe wskazanie, którym jest leczenie wspomagające w zakażeniach koronawi...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz