REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Chocholi taniec radnych – część 1

27 maja 2019 12:44

Starosta śremski wszem i wobec od dawna rozgłasza, że w mieście będzie apteka całodobowa. Rozgłasza, ale apteki brak. Najpierw miała być od 1 stycznia 2019 r. Nie ma… Potem od kwietnia. Nie ma… Teraz głosi, że będzie od 1 grudnia, choć jednocześnie przyznaje, że dotychczasowa apteka ma umowę dzierżawy lokalu do 30 listopada 2019 r.

W powiecie śremskim dla wojewody ważniejsze jest pozostawienie uchwały z błędami, niż jej brak (fot. Shutterstock)
W powiecie śremskim dla wojewody ważniejsze jest pozostawienie uchwały z błędami, niż jej brak (fot. Shutterstock)

Zapewne większość z nas widziała kultowy film pt. „Łowca androidów”. Ciekawie opowiedziana historia, z efektami specjalnymi do dziś robiącymi wrażenie. Dzisiaj praktycznie każdy może w domu lub nawet poza nim, użyć prawie dowolnego sprzętu elektronicznego, by zrobić to, co wtedy główny bohater (np. powiększał odbicie obrazu, by zanalizować szczegóły otoczenia). Nieważne. Chodzi mi o przypomnienie filmu. Jest w nim także scena, gdy postać-zabawka kojarząca się z drewnianym żołnierzykiem, idzie wytyczonym torem, nie zauważając przeszkody, którą jest – o ile pamiętam – framuga drzwi. Uderza w nią, lekko wytrącając się z toru, ale maszeruje dalej, choć to bez sensu

Właśnie takie mam skojarzenia, gdy analizuję tegoroczne uchwały, które radni podejmują, ustalając dni i godziny pracy aptek. Wiedzą, że muszą, ale logiki w tym za grosz.

REKLAMA

Zaczęło się w powiecie poznańskim. 17. stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 822) rozstrzygnięciem nadzorczym KN.I.4131.26.2019.6 z 15. stycznia 2019 r., wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność tamtejszej dyżurowej uchwały. Powód? Działanie wstecz, czyli grafik dyżurów teoretycznie obowiązujący od 01. stycznia 2019 r., choć uchwała, która przez niego samego (sic!) została opublikowana dopiero 31. grudnia, miała mieć 14-dniowe vacatio legis. W istocie weszła w życie później, bo od 15. stycznia. Załącznik nr 2, w którym podaje się daty dyżurów, jednak obejmował daty od 01. stycznia. To niewykonalne…

REKLAMA

Co ciekawe, ten sam wojewoda uchwały ze Śremu już nie unieważnił, choć m.in. miała identyczne uchybienie: retroakcja prawa, czyli działanie wstecz. Przypadek? Nie sądzę…

W uzupełnieniu warto dodać, że m.in. śremskim aptekarzom wnioskującym o rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające tamtejszą uchwałę, wojewoda odpisał (pismo KN-I.4110.1.2019.19 z 2019-02-08), iż: ”organ nadzoru wziął bowiem pod uwagę w pierwszej kolejności skutki dla społeczności lokalnej ewentualnego wyeliminowania z obrotu prawnego przedmiotowej uchwały oraz rolę aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego i cel w jakim ustawodawca wprowadził zapisy dotyczące obowiązku uregulowania kwestii rozkładu godzin pracy aptek”.

Wojewoda odpisał także, że „podkreślić należy, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie aptek jest prawem, a nie obowiązkiem podmiotów gospodarczych, które podejmując się prowadzenia danej działalności, powinny się kierować rachunkiem ekonomicznym, przy uwzględnieniu jednak specyfiki i dodatkowych obciążeń, jakie z danego rodzaju działalnością się wiążą”.

Innymi słowy, w powiecie śremskim dla wojewody ważniejsze jest pozostawienie uchwały z błędami, niż jej brak. A przecież dla powiatu poznańskiego te błędy sprowokowały go do stwierdzenia nieważności. Zrobił to, jak na przestrzeni ostatnich lat zrobiło kilku innych wojewodów lub zrobiły Sądy Administracyjne.

REKLAMA

Ponadto wojewoda stwierdził coś, co mówiąc szczerze irytuje mnie/nas od dawna. Gdy pacjenci lub radni i urzędnicy od nas czegoś oczekują, mamy się karmić misją, etyką oraz „przywilejem” bycia placówką ochrony zdrowia publicznego. Gdy my czegoś oczekujemy, w odpowiedzi słyszymy, że jest wolny rynek i mamy sobie radzić sami. Nie macie przymusu prowadzenia aptek. Jak się nie podoba, to… No, właśnie, co? Mamy zamknąć apteki? To oznacza ich brak w szczególności za dnia. Gdy niektórzy z nas otwierali swe apteki  prawie 30 lub choćby 23 lata temu, jak np. ja, aptek było ze dwa razy mniej, czyli uwarunkowania ekonomiczne i obsada magisterska były diametralnie inne. To Państwo zmieniło reguły w trakcie gry, a nie my. Tak więc słowa wojewody są policzkiem w twarz aptekarzy i to wszystkich, bez wyjątku. Macie robić i nie dyskutować. Ruki po szwam!

Cóż, verba volant, scripta manent. W wolnym tłumaczeniu, słowa ulatują, pisma pozostają. Pamięć mamy dobrą, a pisma zarchiwizowane.

W każdym razie starosta śremski wszem i wobec od dawna rozgłasza, że w mieście będzie apteka całodobowa. Rozgłasza, ale apteki brak. Najpierw miała być od 1. stycznia 2019 r. (czytaj więcej: Śrem: apteka całodobowa albo wypowiedzenie najmu). Nie ma… Potem od kwietnia (czytaj więcej: Starosta śremski nie zmienia zdania. Przy okazji pokazuje swoją niewiedzę na temat aptek…). Nie ma… Teraz głosi, że będzie od 01. grudnia, choć jednocześnie (do przeczytania pod tym wpisem, pkt 6. protokołu) przyznaje, że dotychczasowa apteka ma umowę dzierżawy lokalu do 30. listopada 2019 r. Nie znam farmaceuty, który uwierzyłby, że 01. grudnia 2019 r. nowa apteka ruszy w dotychczas zajmowanym lokalu. Chwila! Geo- i demografia już w Śremie nie obowiązują? Coś mi się wydaje, że starosta znowu się ośmieszy(-ł). „Nikt wam tyle nie da, ile ja naobiecuję”.

Przyglądam się tej sprawie z uwagą, gdyż rzadko się zdarza taka arogancja, ale i bezbrzeżna pewność siebie, jaką prezentują tamtejszy starosta i wicestarosta.

Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że jeszcze o Śremie usłyszymy lub przeczytamy.

6_protokol_28032019

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg
Benny Hill Theme https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg jedyne co mi przyszło do głowy jak czytam o dyżurach

Powiązane artykuły

O aptekach całodobowych: „Takie obiekty są niezbędne” O aptekach całodobowych: „Takie obiekty są niezbędne”

Mieszkańcy Bielan i okolicznych dzielnic nie kryją zadowolenia z otwarcia apteki całodobowej. Poprze...

Radny interweniuje w sprawie apteki zamkniętej w czasie dyżuru… Radny interweniuje w sprawie apteki zamkniętej w czasie dyżuru…

"Docierają do mnie sygnały, że nie zawsze wyznaczone apteki pełnią dyżur" - mówił podczas lutowej se...

Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka… Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka…

Końcówka roku to nerwowy okres dla polskich aptekarzy. Obok problemów z e-receptą i niepewnością zwi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz