REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Śrem: apteka całodobowa albo wypowiedzenie najmu

10 grudnia 2018 08:00

Właściciele apteki „W Szpitalu” w Śremie otrzymali od starostwa powiatowego do podpisu aneks do umowy najmu. Apteka ma pracować w trybie całodobowym albo z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia zostanie rozwiązana z nią umowa najmu. Na odpowiedź dostali trzy dni. Śremscy aptekarze są oburzeni…

Autorzy listu wskazują, że wcześniejsza wypowiedź Starosty świadczy o jego nieznajomości obowiązujących przepisów (fot. Shutterstock)

Zaostrza się konflikt między śremskimi aptekarzami a Starostą Powiatowym – Zenonem Jahnsem. Pod koniec listopada właściciele aptek wystosowali list otwarty do Starosty. Zapowiedzieli w nim, że od 1 stycznia 2019 roku nie będą pełnić dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych. Wśród przyczyn wskazywali m.in. nieopłacalność dyżurowania oraz arogancją urzędników starostwa w kontaktach z nimi. Jedna z pracownic urzędu miała „straszyć” aptekarzy i kłamać w sprawie interwencji Izby Aptekarskiej (czytaj więcej: List otwarty aptekarzy do Starosty Śremskiego).

W odpowiedzi na list, Starosta Śremski zapowiedział, nie zamierza przejmować się zbuntowanymi aptekarzami i dyskutować z nimi. Ma w planach natomiast przygotowanie apteki przy szpitalu, która będzie funkcjonowała przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Ostatecznie apteka znajdująca się przy śremskim szpitalu dostała propozycję od władz powiatu, by była otwarta całodobowo przez cały tydzień (czytaj więcej: Naczelna Izba Aptekarska ma zmuszać apteki do dyżurowania?).

REKLAMA

– W związku z przesłanym listem podjąłem już działania. Jestem po rozmowie z prezesem śremskiego szpitala. W poniedziałek aptece działającej w budynku szpitala zaproponujemy funkcjonowanie przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, wypowiemy dalszy najem aptece, uznając trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu. Jednocześnie zadbamy o to, by od kwietnia w tym miejscu rozpoczęła działalność apteka całodobowa otwarta siedem dni w tygodniu – miał powiedzieć starosta śremski (czytaj więcej: Starosta śremski odpowiada aptekarzom… szantażem?).

REKLAMA

Drugi list otwarty śremski aptekarzy do Starosty

Fakt złożenia aptece wspomnianej propozycji potwierdzają również aptekarze, którzy kilka dni temu wystosowali kolejny list otwarty do Starosty. Czytamy w nimi, że 3 grudnia właściciele apteki „W Szpitalu”, otrzymali do podpisu aneks. Zmienia on jednostronnie godziny pracy apteki i wprowadza tryb pracy całodobowy, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jeśli apteka go nie podpisze, szpital rozwiąże z nią umowa z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

– Czas trzech dni, jaki zarząd szpitala wyznaczył na ostateczne ustosunkowanie się do aneksu, odbiega znacząco od ogólnie przyjętych standardów w cywilizowanych kontaktach pomiędzy stronami. Szczególnie w tak istotnych sprawach, jak zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne – czytamy w liście aptekarzy. – W kontekście Pańskiej wypowiedzi medialnej, propozycja ta została odczytana jako szantaż.

Aptekarze piszą, że są zbulwersowani, faktem iż pomimo ich argumentacji, w „zaproponowanym” aneksie Starosta oczekuje od apteki czynności całą dobę. W poprzednim liście dowodzili, że z powodów braku fachowego personelu oraz z przyczyn ekonomicznych nie są w stanie pełnić dyżurów.

Autorzy listu wskazują też, że wcześniejsza wypowiedź Starosty świadczy o jego ieznajomości obowiązujących przepisów. Nawiązują tym samym do planów wypowiedzenia umowy najmu aptece i otwarcia w tym miejscu nowej, która będzie pełnić dyżury. Wskazują oni, że likwidacja apteki w szpitalu, spowodowałaby brak możliwości ponownego utworzenia jakiejkolwiek innej apteki w tym lub innym miejscu. Skutkiem tego pacjenci szpitala śremskiego zostaną pozbawieni możliwości zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne na terenie lecznicy powiatowej.

REKLAMA

– Takie działania prezesa szpitala i Pańskie zamiary deklarowane we wspomnianej wyżej wypowiedzi, jawnie zmierzają do likwidacji apteki w szpitalu. Czyli do pogorszenia, a nie do poprawy zaopatrzenia mieszkańców powiatu w leki – czytamy w liście aptekarzy. – Likwidując kolejne apteki w Śremie, nie rozwiążą Panowie braku dyżurów w naszym powiecie. Jedynie podsycą spowodowany przez siebie konflikt z farmaceutami.

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Powiat nie zgodził się na zwolnienie apteki z dyżurów… Powiat nie zgodził się na zwolnienie apteki z dyżurów…

Do zarządu powiatu radzyńskiego wpłynęło pismo od jednego z właścicieli apteki z prośbą o zwolnienie...

Apteka całodobowa na Ursynowie – dzielnica zwiera szeregi Apteka całodobowa na Ursynowie – dzielnica zwiera szeregi

Na Ursynowie od 3 miesięcy nie ma całodobowej apteki. Tę kuriozalną sytuację chcą zmienić sami miesz...

Starosta śremski odpowiada aptekarzom… szantażem? Starosta śremski odpowiada aptekarzom… szantażem?

W piątek opublikowaliśmy list, jaki do starosty śremskiego wystosowali aptekarze. Zapowiedzieli oni,...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz