REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ekopłatnik 2019. Poradnik dla aptek…

25 marca 2020 12:50

Do 31 marca 2020 r. każda apteka jest zobowiązana dostarczyć raport z korzystania ze środowiska. Do jego przygotowania zobligowane są apteki ogrzewane kotłem na węgiel lub kotłem gazowym oraz/lub posiadające samochody firmowe.

Zwykle pojedyncza apteka nie posiada aż tak dużego zużycia, opału i paliwa, aby musiała płacić za korzystanie ze środowiska (fot. Shutterstock)
Zwykle pojedyncza apteka nie posiada aż tak dużego zużycia, opału i paliwa, aby musiała płacić za korzystanie ze środowiska (fot. Shutterstock)

Procedurę przygotowania takiego raportu opisałem dokładnie już rok temu w artykule “Przygotowanie sprawozdania dla aptek korzystających ze środowiska”. W bieżącym roku 2020, o ile zrobiliśmy to dobrze rok temu, mamy znacznie mniej pracy…

Logowanie do serwisu Ekopłatnik odbywa się identycznie jak w zeszłym roku kalendarzowym. Wystarczy wejść na stronę urzędu, umożliwiającą utworzenie takiego raportu. Dla województwa opolskiego jest to np.: https://ekoplatnik.opolskie.pl i przygotowany przeze mnie opis dotyczy właśnie serwisu dla woj. opolskiego. Zakładam jednak, że w innych województwach serwis Ekopłatnik wygląda i działa identycznie.

REKLAMA

 Na początku musimy określić nasze zużycie węgla/gazu/paliwa. W idealnym przypadku jeśli zużycie pozostało na identycznym poziomie możemy użyć funkcji skopiuj dane z zeszłego roku.

REKLAMA
Zużycie gazu
Zużycie gazu
Zużycie paliwa
Zużycie paliwa

W pozostałych przypadkach również możemy użyć tej opcji a następnie dokonać korekty skopiowanych wartości do zużycia z całego roku 2019.

Kopiowanie danych
Kopiowanie danych

Uzupełnienie stawki opłat oraz ich wyliczenie odbywa się automatycznie po wpisaniu/korekcie ilość zużytych ton węgla, m3 gazu, litrów paliwa w odpowiednich polach formularzy.

Po zatwierdzeniu formularzy należy je tylko wydrukować w 2 kopiach używając do tego opcji „wydrukuj lub wyślij” portalu Ekopłatnik. Następnie należy je podpisać w odpowiednich miejscach i wysłać na adres jaki pojawił się na stronie.

Wydruk raportu
Wydruk raportu

W razie pojawienia się błędu należy dokonać poprawki w adresie apteki (w moim przypadku wystarczyło zaznaczyć, że nr lokalu nie występuje w adresie apteki). Jeśli opłata wyliczona przez portal jest mniejsza od 100 zł  to wydrukowanego formularza nie musimy nawet wysyłać pocztą (wystarczy go przechowywać w aptece na wypadek ewentualnej kontroli). W przypadku kiedy opłata przekracza 100 zł a jest mniejsza od 800 zł musimy tylko wysłać podpisany formularz pocztą a kopię zachować dla siebie. Natomiast w przypadku kiedy wyliczona opłata przekracza wartość 800 zł musimy wysłać podpisany formularz pocztą i wykonać przelew na kwotę w nim wskazaną na konto urzędu (kopię formularza oraz potwierdzenie przelewu należy przechowywać w aptecznym archiwum).

REKLAMA

Na szczęście zwykle pojedyncza apteka nie posiada aż tak dużego zużycia, opału i paliwa, aby musiała płacić za korzystanie ze środowiska. Nie przekonany się o tym jednak wcześniej zanim nie dokonamy odpowiedniego wyliczenia w portalu…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Totalna kpina z przedsiębiorcy. Nieważne czy apteka czy kiosk z gazetami. To jest totalny skandal, żeby przedsiębiorcy robili rzeczy które do niczego, nikomu i nigdy nie będą potrzebne. Dramat!
Niestety ale takich biurokratycznych obowiązków ciągle nam przybywa. Urzędnik musi mieć co robić , sprawdzając terminy złożenia dokumentów i wlepiając kary za niedotrzymanie terminu. Raport z leków przekazanych do utylizacji też jest wymagany, nie mówiąc już o liczeniu toreb foliowych wydanych z apteki...to wszystko wygląda absurdalnie i groteskowo dopóki nie przyjdzie mandat karny który należy zapłacić ! :-(
Mogliby się już z tym odp...

Powiązane artykuły

Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC

W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa farmaceutycznego, która zmieniła przepisy, jak...

„Nie chce mi się” jako największy demotywator „Nie chce mi się” jako największy demotywator

„Nie chce mi się”- ile razy to stwierdzenie wypowiadamy w ciągu całego dnia? Może się zdziwicie, ale...

Ekopłatnik 2019. Poradnik dla aptek… Ekopłatnik 2019. Poradnik dla aptek…

Do 31 marca 2020 r. każda apteka jest zobowiązana dostarczyć raport z korzystania ze środowiska. Do ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz