REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Konflikt w zespole aptecznym

10 lutego 2020 11:34

Uniknięcie konfliktów w zespole pracowników jest niezwykle trudnym zadaniem. Lider zespołu powinien umiejętnie poradzić sobie z ich rozwiązaniem, tak aby wykorzystać ich pozytywne aspekty. W aptece to zadanie spoczywa na jej kierowniku…

Rozwiązywanie konfliktów, jakie pojawiają się wśród współpracowników należy rozpocząć od zidentyfikowania przyczyn, które je wywołały (fot. Shutterstock)
Rozwiązywanie konfliktów, jakie pojawiają się wśród współpracowników należy rozpocząć od zidentyfikowania przyczyn, które je wywołały (fot. Shutterstock)

Zespół pracowników to tak naprawdę grupa indywidualistów, z których każdy charakteryzuje się innymi cechami. Te pojawiające się w wielu kwestiach różnice prowadzą do rozwoju konfliktów. Nie zawsze mają one negatywny wydźwięk. Lider zespołu powinien umiejętnie poradzić sobie z ich rozwiązaniem, tak aby wykorzystać ich pozytywne aspekty. Po pierwsze, pojawienie się trudnych sytuacji może ujawnić wiele cech pracowników, które do tej pory były tłumione. Ponadto, w trakcie rozwiązywania konfliktów często pojawiają się nowe pomysły wnoszące innowacyjne rozwiązania do działania danej placówki. Nie inaczej jest w aptece. Konflikty między współpracownikami były, są i będą. Pytanie, tylko jak skutecznie je rozwiązywać.

Jakie mogą być przyczyny konfliktów między współpracownikami?

Konflikt w zespole pracowników rozpoczyna się zazwyczaj od niewerbalnych znaków, które wysyłają jego obydwie strony. Może to być brak kontaktu wzrokowego, unikanie przebywania w tym samym pomieszczeniu, zdawkowe odpowiadanie na zadawane pytania, czy ciągłe utrzymywanie dystansu. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być powstałe niedomówienia, subiektywny odbiór danej osoby przez drugą stronę, czy stereotypowe myślenie. Prowadzi to do zaburzenia relacji pomiędzy współpracownikami.

REKLAMA

Innym powodem inicjacji trudnych sytuacji w zespole może być konflikt wartości jaki pojawia się między właścicielem apteki, a jego pracownikami. Pierwszemu z nich zależy przede wszystkim na wygenerowaniu jak największych zysków z prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Wielu pracowników natomiast na pierwszym miejscu stawia chęć pomocy pacjentom w rozwiązywaniu problemów z jakimi przyszli do apteki. Dla nich liczy się rozmowa, jakość doradztwa, a nie wartość koszyka sprzedażowego, wygenerowana marża i ilość obsłużonych pacjentów. Nieporozumienia w tej kwestii coraz częściej pojawiają się w naszych aptekach i są zarzewiem dla powstających konfliktów.

REKLAMA

Do konfliktu na linii pracownik- pracownik, a także pracownik- przełożony (może to być zarówno właściciel apteki, jak i jej kierownik) dochodzi również wtedy, gdy zostaje zaburzony proces przekazywania informacji między nimi. Przełożony może wybiórczo przekazywać ważne dla funkcjonowania apteki wiadomości, które ostatecznie nie docierają do wszystkich podwładnych.

Kolejnym motywem, który może inicjować konflikty wśród współpracowników jest zaburzenie wcześniej ustalonej struktury. Chodzi o sytuacje, w których jedna z osób wchodzi w kompetencje drugiej. Przykładowo, zostało ustalone w aptece, że za rozmowy z przedstawicielami medycznymi odpowiada tylko i wyłącznie jej kierownik i tylko on może podejmować wszelkie związane z takimi wizytami decyzje. Jednak pewnego dnia, kierownika w aptece nie było, a rozmowę z przedstawicielem podjął jeden z magistrów farmacji. Różnych przykładów “wchodzenia” w obowiązki drugiej osoby można mnożyć, gdyż takie sytuacje zdarzają się dość często.

Rozwiązywanie konfliktów- szukaj pozytywów

Rozwiązywanie konfliktów, jakie pojawiają się wśród współpracowników należy rozpocząć od zidentyfikowania przyczyn, które je wywołały. Na wszelkie trudne sytuacje należy natychmiast reagować, podejmować rozmowę i starać się szukać rozwiązań. Każda ze stron konfliktu powinna wyrazić własne zdanie na temat zaistniałej sytuacji. Wtedy istnieje szansa na poznanie poglądów, przekonań, czy potrzeb jakie posiada każda z osób zaangażowanych w to zdarzenie. Umiejętna konwersacja pomiędzy dwoma stronami konfliktu powinna być poprowadzona przez lidera zespołu. Najczęściej jest to kierownik apteki, ale jeśli i on jest zaangażowany w konflikt to “pałeczkę” powinien przejąć właściciel, bądź w przypadku sieci aptecznych, koordynator.

Rozwiązywanie konfliktu nie powinno polegać na pouczaniu i wywieraniu presji na jednej ze stron. Raczej należy wykazać zrozumienie, odszukać powód takiego zachowania i ewentualnie zasugerować, że jego zmiana może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego zespołu. Należy przede wszystkim postawić na współpracę, tak aby każdy ze współpracowników wykazywał się w sytuacjach, w których czuje się najlepiej, a jednocześnie unikał tych, które generują konflikty. Podczas rozmowy należy również podyskutować o kompromisach, na które strony mogłyby przystać. Najgorszym z rozwiązań jest unikanie jakiejkolwiek konfrontacji,  a także przeistoczenie trudnej sytuacji w rywalizację, w której biorą udział skonfliktowane strony. Takie rozwiązanie zawsze doprowadzi tylko i wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb, z krzywdą dla całego zespołu.

REKLAMA

Czy można zapobiegać powstawaniu konfliktów wśród współpracowników? 

Uniknięcie konfliktów w zespole pracowników jest niezwykle trudnym zadaniem. Jednym ze sposobów na to by zminimalizować ryzyko ich powstawania jest określenie procedur. Powinny one być ogólnodostępne, a każdy pracownik musiałby zostać z nimi zaznajomiony w tym samym czasie. Dzięki takiemu działaniu zapobiegniemy sytuacji, w której jedna ze stron konfliktu będzie zarzucać stronniczość mediatorowi. Wszyscy będą traktowani na jednych i tych samych zasadach. Co niezwykle istotne, do życia zawodowego ponadto nie należy przenosić problemów osobistych i rodzinnych. Muszą one pozostać poza murami apteki, gdyż nie mogą one wpływać na atmosferę jaka tworzy się między współpracownikami.

Umiejętne rozwiązanie konfliktów, które pojawiły się w danej placówce może wywołać pozytywne efekty. Nowe rozdysponowanie obowiązków czy stworzenie nowych reguł powinno korzystnie wpłynąć na atmosferę wśród pracowników, a co za tym idzie lepsze wyniki apteki, w której pracują. Tylko i jedynie ucieczka od powstałego konfliktu i unikanie rozmowy może wpłynąć destrukcyjnie na cały zespół pracowników. Każda próba rozwiązywania powstałych problemów jest krokiem naprzód w rozwój zespołu pracowników.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Gorzej jak kierownik ma konflikt z pracownikami ;)
Nie ma chyba miejsca pracy bez wzajemnych konfliktów. Co najwazniejsze? Kompromis?
Dystans, wyluzowanie, opanowanie. Trzeba pamiętać że nikt nie jest idealny.

Powiązane artykuły

Trwa nabór na podyplomowe studia Marketing na rynku farmaceutycznym Trwa nabór na podyplomowe studia Marketing na rynku farmaceutycznym

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką i stale rosnącym znaczeniem marketingu na rynku farmaceu...

Faktura na podstawie paragonu. Co zmienia się od 1 stycznia 2020 roku? Faktura na podstawie paragonu. Co zmienia się od 1 stycznia 2020 roku?

Przedsiębiorcy zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że co roku 1 stycznia budzą się z bólem głowy w...

Fałszerz recept złapany. Grozi mu do 5 lat więzienia… Fałszerz recept złapany. Grozi mu do 5 lat więzienia…

Nawet 5 lat więzienia grozi 32- latkowi, zatrzymanemu w czwartek przez funkcjonariuszy z Wydziału do...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz