Grupa posłów zapytała Ministra Zdrowia czy kierownicy aptek mają narzędzia prawne do pełnej weryfikacji podmiotów leczniczych, które zgłaszają zapotrzebowanie na wydanie produktów leczniczych. ...
Uniknięcie konfliktów w zespole pracowników jest niezwykle trudnym zadaniem. Lider zespołu powinien umiejętnie poradzić sobie z ich rozwiązaniem, tak aby wykorzystać ich pozytywne aspekty. W aptece to...
Okręgowy Sąd Aptekarski Lubuskiej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze wydał orzeczenie w sprawie farmaceutki, która sprzedawała swoje uprawnienia kierownicze firmie prowadzącej apteki. W ogóle nie bywa...