Po zaledwie pięciu dniach od zmiany w wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny dopisuje do niej produkty związane z profil...
Po naszej publikacji dotyczącej przeszkód w wykonywaniu przez apteki środków odkażających, otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. ...
Śląska Izba Aptekarska zachęca apteki do umieszczania w widocznym miejscu informacji dla pacjentów, dotyczącej zasad wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzed...
Redakcja serwisu subiektywnieofinansach.pl otrzymała sygnał, że w jednej z sieci aptek sprzedawany jest żel antybakteryjny w pakietach z chusteczkami i witaminą C. Dziennikarze udali się na miejsce, b...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o planowanej przerwie w dostępie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. System będzie niedostępny w środę w go...
W aptekach od tygodni brakuje środków dezynfekujących. Na fali niepokoju wywołanego epidemią koronawirusa, większość tego typu produktów została już wykupiona. Farmaceuci przekonują, że mogliby wykony...
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych zaapelował o zmianę uprawnień techników farmaceutycznych, tak aby mogli oni wydawać wszystkie leki w aptece podczas nieobecności farmaceuty. Od...
Podobno maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem koronawirusem, a przesyłki z miejsc zakażonych mogą stanowić źródło infekcji. Czy aby na pewno? Szybkości z jaką rozprzestrzenia się epidemia koron...
Pod koniec stycznia Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy zaskarżoną przez spółkę z Polkowic decyzję Dolnośląskiego WIF. Obaj inspektorzy uznali, że nie jest możliwe przeniesienie zezwolenia...
W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce, w aptekach wzrosła sprzedaż preparatów stosowanych w leczeniu infekcji. Wiele osób chce się w ten sposób zabezpieczyć i zrobić z...