"Aptekarze podobnie jak lekarze cieszą się powszechnie dużym zaufaniem społecznym. Dlatego wykorzystywanie swojej pozycji do zarobku kosztem ludzi zatroskanych o swoje zdrowie jest moim zdaniem nie ty...
Forsowana przez sieci apteczne koncepcja, jakoby przepisy ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne z 2017 r. nie miały zastosowania do aptek otworzonych przed dniem jej wejścia w życie, okazała się n...
Jeden z czołowych producentów suplementów diety podpisał umowę dotyczącą sprzedaży jego preparatów na stacjach dwóch koncernów paliwowych. Suplementy Olimp Labs będzie można też kupić w Żabce i Frisco...
Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu 2019 r. działalność prowadziło 12,3 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych, w których prac...
Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Elżbieta Gapińska, Jarosław Urbaniak, Krystyna Sibińska to posłowie, którzy wystosowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dyżurów aptek w porze nocnej...
W marcu polskie apteki przeżywały boom - ogromny wzrost obrotów i przychodów. Dość szybko przyszedł jednak przestój, który część aptek postawił w trudnej sytuacji. Skalę zjawiska obrazują dane opublik...
Od połowy maja farmaceuci uzyskali możliwość wystawiania refundowanych recept dla siebie oraz członków rodzinnych. Okazuje się, że w niektórych województwach pojawiły się problemy z tego typu receptam...
W marcu do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja farmaceutów sprzeciwiających się umieszczeniu w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, zapisów o Farmaceutycznym Egzaminie Weryfikacyjnym. W minionym t...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało podsumowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi. Okazją był ponad rok funkcjonowania ZSMOPL. W podsumowani...
Kierownicy aptek i punktów aptecznych zasypali Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny pytaniami o możliwość sprzedaży testów używanych w diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wszystko po komun...