Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski rozwiał nadzieje IGWPAiA, na dołączenie przedstawiciela tej organizacji do zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Według re...
Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której domaga się włączenia jej przedstawicieli do zespoły ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktó...