REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie będzie wyjątku dla Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek

28 lutego 2020 10:38

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski rozwiał nadzieje IGWPAiA, na dołączenie przedstawiciela tej organizacji do zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Według resortu zdrowia przeszkodą jest to, że Izba ta nie jest ustawowym ciałem reprezentującym właścicieli punktów aptecznych, a dobrowolną organizacją pewnej grupy przedsiębiorców.

Zagraniczni farmaceuci w warunkach polskich szybko się wypalą i zniechęcą, a braki kadrowe będą coraz większe (fot. MGR.FARM)
Zdaniem Ministerstwa nie ma uzasadnienia, by w drodze wyjątku, do prac Zespołu dołączyć akurat zrzeszenie właścicieli punktów aptecznych i aptek (fot. MGR.FARM)

Pod koniec lutego Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której domaga się włączenia jej przedstawicieli do zespoły ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Zdaniem organizacji Główny Inspektor Farmaceutyczny i Naczelna Rada Aptekarska nie są przychylne punktom aptecznym. Właściciele punktów aptecznych przekonywali, że udział ich przedstawiciela wniósłby nowe wątki dyskusyjne, co przełożyłoby się na lepszą informację pacjentów na wsiach oraz możliwość interwencyjnego zaopatrzenia (czytaj również: IGWPAiA chce zawalczyć o zaopatrzenie punktów aptecznych w leki).

– W naszej ocenie udział w w/w zespole tylko Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Naczelnej Rady Aptekarskiej to zbyt mało, bowiem od dawna powszechnie wiadomo w środowisku, że akurat te dwa podmioty nie są przychylne istnieniu punktów aptecznych, uważając je za konkurencję aptek. Zachodzi obawa, że o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych nie walczą – twierdzi IGWPAiA.

REKLAMA

Minister odmawia po raz drugi

Petycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia, które niedawno udzieliło na nią odpowiedzi. Wynika z niej, że już w styczniu IGWPAiA otrzymała w tej sprawie odpowiedź odmowną. W rezultacie organizacja skierowała petycję do Prezesa Rady Ministrów, który i tak odesłał ją do resortu zdrowia (czytaj również: Jak pracuje zespół do przeciwdziałania brakom w dostępności leków?).

REKLAMA

– Minister Zdrowia wskazuje, iż odpowiedź na pismo Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek z dnia 9 stycznia 2020 r. w przedmiotowej sprawie została już udzielona przez Ministra Zdrowia jako Przewodniczącego Zespołu pismem o znakach PLD.051.10.2020.PG z dnia 28 stycznia 2020 r. Minister Zdrowia jednocześnie informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w ww. piśmie o niewłączeniu do Zespołu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek – czytamy w odpowiedzi resortu.

Minister Zdrowia wskazuje w niej, iż na mocy zarządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. w skład Zespołu zostały powołane osoby piastujące funkcję centralnych organów administracji publicznej, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz aptekarskiego (czytaj również: Braki leków to efekt wojny sieci aptek z aptekami indywidualnymi).

– Przedstawiciele samorządu aptekarskiego i lekarskiego są zatem ustawowymi przedstawicielami środowisk lekarskiego i aptekarskiego. W pracach Zespołu nie uczestniczą inni przedstawiciele tych zawodów ani przedstawiciele innych zawodów zrzeszających się na zasadach dobrowolności – pisze wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Podkreśla on, że Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek nie jest ustawowym, samorządowym ciałem reprezentującym właścicieli punktów aptecznych, ale dobrowolną organizacją reprezentującą pewną grupę takich przedsiębiorców (czytaj również: Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków).

REKLAMA

– Nie ma zatem uzasadnienia, by w drodze wyjątku, do prac Zespołu dołączyć akurat zrzeszenie właścicieli punktów aptecznych i aptek – podsumowuje Miłkowski.

Źródło: ŁW/MZ


Odp_na_petycję_IGWPAiA_-_24012020
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szkocja: wzrośnie znaczenie farmaceutów w walce z koronawirusem Szkocja: wzrośnie znaczenie farmaceutów w walce z koronawirusem

Szkocki rząd zadecydował, że zwiększy się rola farmaceutów w zwalczaniu rozprzestrzeniającego się no...

Postawiono zarzuty techniczce farmaceutycznej za pomyłkę w aptece w Jarocinie Postawiono zarzuty techniczce farmaceutycznej za pomyłkę w aptece w Jarocinie

Blisko rok po tym jak w jarocińskiej aptece techniczka farmaceutyczna wydała 10-krotnie wyższą dawkę...

W czwartek przerwa w działaniu ZSMOPL W czwartek przerwa w działaniu ZSMOPL

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje niedostępności do ZSMOPL, która nastąpi w ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz