REKLAMA
śr. 19 lutego 2020, 08:34

IGWPAiA chce zawalczyć o zaopatrzenie punktów aptecznych w leki

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której domaga się włączenia jej przedstawicieli do zespoły ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Zdaniem organizacji Główny Inspektor Farmaceutyczny i Naczelna Rada Aptekarsa nie są przychylne punktom aptecznym.

Czy uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego jest potrzebne? (fot. Shutterstock)
Technicy farmaceutyczni obawiają się, że nikt nie walczy o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych (fot. Shutterstock)

IGWPAiA zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję w sprawie włączenia Izby przez Ministra Zdrowia do Zespołu ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Przypomnijmy, że szef Łukasz Szumowski powołał taki zespół dnia 19 lipca 2019 r. w obliczu nagłośnienia przez media kryzysu lekowego. Miał on zajmować się przygotowywaniem rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych (czytaj również: Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków).

W skład zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu właściwego do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie Zespołu:
  • co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:
   • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
   • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
   • Narodowego Funduszu Zdrowia,
   • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
   • Naczelnej Izby Aptekarskiej,
   • Naczelnej Izby Lekarskiej
  • przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, będą mogły uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, bez prawa głosu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

W punktach aptecznych też brakuje leków

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek skarżą się, że jako organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące sprzedaż produktów leczniczych w punktach aptecznych, nie mają możliwości podejmowania działań zapobiegających brakom asortymentowym. Wspomniany zespół został powołany właśnie w celu analizowania i zapobiegania chronicznym brakom lekowym w aptekach i punktach aptecznych (czytaj również: Jak pracuje zespół do przeciwdziałania brakom w dostępności leków?).

– Sytuacja z zaopatrywaniem aptek i punktów aptecznych jest dramatyczna. Brakuje podstawowych leków diabetologicznych, endokrynologicznych, alergicznych. Są to leki powszechnie stosowane, a mi jaki podmiot zrzeszający punkty apteczne z całej Polski nie mamy głosu w dyskusji nad brakami – czytamy w petycji IGWPAiA

Zdaniem jej autorów, technicy farmaceutyczni prowadzący punkty apteczne są w tej sytuacji nierówno traktowani. Nie mają bowiem samorządu zawodowego, który by obligatoryjnie został zaproszony do rozmów (czytaj również: Braki leków to efekt wojny sieci aptek z aptekami indywidualnymi).

– Nasza Izba wystosowała w tej sprawie pismo do MZ jednak wniosek został przemilczany. Sprawa braków leków jest poważna dla punktów aptecznych bowiem, pacjenci wiejscy nie mają alternatywy „za rogiem” jaka to ma miejsce w miastach – uważa IGWPAiA.

Właściciele punktów aptecznych przekonują, że udział ich przedstawiciela wniósłby nowe wątki dyskusyjne, co przełożyłoby się na lepszą informację pacjentów na wsiach oraz możliwość interwencyjnego zaopatrzenia.

– W naszej ocenie udział w w/w zespole tylko Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Naczelnej Rady Aptekarskiej to zbyt mało, bowiem od dawna powszechnie wiadomo w środowisku, że akurat te dwa podmioty nie są przychylne istnieniu punktów aptecznych, uważając je za konkurencję aptek. Zachodzi obawa, że o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych nie walczą – twierdzi IGWPAiA.

Źródło: ŁW/MZ


Skan_dokumentu_18022020
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

 • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
 • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

 1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
 2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
 6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
 7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]