Sen określany jest jako stan czynnościowy, w którym ośrodkowy układ nerwowy (OUN) znajduje się w fazie relaksacji. Stanowi on podstawową, biologiczną potrzebę organizmu, która przybiera fundamentalną ...
Przedwczesne budzenie, zaburzona ciągłość snu, a w końcu zła jego jakość nieprzynosząca wypoczynku – te wszystkie objawy składają się na definicję bezsenności. Jak sobie z nią radzić?...