Naczelna Izba Aptekarska udostępnia schemat zarządzania alertami w aptekach ogólnodostępnych, pochodzącymi z systemu PLMVS. To instrukcja podpowiadająca w jaki sposób minimalizować występowanie alertó...
1 lipca 2020 upływa termin vacatio legis dla przepisów dot. weryfikacji autentyczności leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował w związku z tym odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ...
Dziś kończy się okres przejściowy dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. Od jutra aptekom grożą wysokie kary finansowe, za nieprawidłowości w weryfikowaniu autentyczności produktów lecz...
Do 20 000 zł będzie grozić aptece ogólnodostępnej, szpitalnej lub punktowi aptecznemu, za nierealizowanie obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych. Znacznie wyższe kary...
Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wycofał z obrotu serię aerozolu wziewnego Ventolin. Przyczyną jest problem z kodem serializacyjnym, który wskazuje odczyt serii jak...
Od 1 lipca inspekcja farmaceutyczna będzie mogła nakładać kary na apteki, w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących funkcjonowania w Polsce systemu weryfikacji autentyczności leków (PLMVS...
Fundacja KOWAL nadzorujące funkcjonowanie Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS) informuje, że wykorzystuje robotyzację i automatyzację w komunikacji z farmaceutami. W rezultacie m...
Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że hospicjum nie jest zwolnione z obowiązku serializacji wynikającego z Dyrektywy Fałszywkowej. Tego typu placówki mają obowiązek utworzenia apteki lub działu ...
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje o możliwości otrzymania przez użytkowników końcowych PLMVS komunikatu o konieczności zmiany hasła dostępowego. Zbliża się rocznica urucho...