REKLAMA
śr. 15 lutego 2023, 08:01

10 000 zł kary za złe ułożenie suplementu diety na półce w aptece?

Od 10 000 zł do nawet 1 000 000 zł kary może grozić aptece za prezentację lub reklamę suplementu diety niezgodnie z nowymi przepisami. Naczelna Rada Aptekarska sprzeciwia się tak wysokim karom i proponuje niższą – 500 zł.

W ocenie NRA zaproponowano w projekcie kary pieniężne w wysokości nieproporcjonalnej do skali ewentualnych naruszeń w aptekach (fot. Shutterstock)
W ocenie NRA zaproponowano w projekcie kary pieniężne w wysokości nieproporcjonalnej do skali ewentualnych naruszeń w aptekach (fot. Shutterstock)

Niedawno zakończyły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dokument ten zakłada kolosalne zmiany dotyczące funkcjonowania na rynku suplementów diety – szczególnie jeśli chodzi zasady ich reklamy. Zawarte w projekcie propozycje spotkały się z krytyką producentów tego typu produktów oraz zrzeszających ich organizacji. Problemy w nowych regulacja dostrzega także samorząd zawodu farmaceuty i dotyczą one prezentacji suplementów diety w aptekach (czytaj również: Zmniejszenie sprzedaży suplementów diety wywoła kryzys? Przedsiębiorcy alarmują).

Naczelna Rada Aptekarska zgłosiła trzy uwagi do projektu nowelizacji wspomnianej ustawy (załączone pod artykułem). Przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty w piśmie przekazanym do Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreślają, że kwestia „prawidłowego unormowania zasad i warunków prezentacji i reklamy suplementów diety” jest bardzo ważna i co do zasady popierają tę inicjatywę legislacyjną. Ich obawy budzi jednak szereg nieprecyzyjnych określeń, które pojawiają się w projekcie.

Tymi określeniami są „prezentacja”, „w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta” i „w polu widzenia kupującego”. Pojęcia te dotyczą bowiem nowych zasad reklamy i obecności suplementów diety w aptekach. W ocenie NRA pojęcia te wymagają doprecyzowania – szczególnie, że przewidziano konsekwencje w przypadku naruszenia zaproponowanych przepisów (czytaj również:  Koniec z suplementami diety w „przykasówkach”? Idą duże zmiany…).

– Nieprecyzyjne sformułowania spowodują mnogość sytuacji, w których normy dotyczące kar pieniężnych będą mogły być niezasadnie zastosowane – uważa NRA.

Absurdalnie wysokie kary

Druga uwaga samorządu zawodu farmaceuty do projekty dotyczy zresztą właśnie wspomnianych kar pieniężnych. Projekt mówi bowiem, że „kto prowadzi prezentację lub reklamą niezgodne z wymaganiami określonymi w art 27a podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł”.

– Za nieuzasadnioną należy uznać propozycję przewidującą możliwość nakładania kar pieniężnych w wysokości nie niższej niż 10 000 zł, w sytuacji gdy dochodzi do naruszenia regulacji w aptekach i w punktach aptecznych w zakresie nieprawidłowego wyodrębnienia miejsca prezentowania suplementów diety od miejsc, na których prezentowane są produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki – wskazuje NRA.

Analogicznie sytuację Naczelna Rada Aptekarska ocenia w przypadku kary za umieszczenie suplementu diety w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta (czytaj również: Producenci suplementów diety krytycznie o planowanych zmianach. Mówią o przeregulowaniu i dyskryminacji…).

– Zawarte w projekcie rozwiązania prawne przewidują kary pieniężne w wysokości nieproporcjonalnej do skali ewentualnych naruszeń w aptekach lub punktach aptecznych. Jednocześnie wysokość kar pieniężnych jest niewspółmiernie wysoka do regulacji zawartych w art. 129e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, który przewiduje karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł za niezgodne z prawem wydawanie produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnych – wskazuje NRA.

O pomyłkę nie trudno…

Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że znaczna liczba producentów produktów leczniczych OTC podejmuje decyzje o kontynuowaniu wytwarzania produktów jako suplement diety. Jednocześnie część z nich oferuje swoje produkty w opakowaniach, które są niemal identyczne z opakowaniami leków (czytaj również:  Przepisy bezlitosne dla farmaceutów. Ludzki błąd skończy się zamknięciem apteki?).

– Duża częstotliwość zmian produktów leczniczych z kategorią dostępności OTC w suplementy diety może spowodować nieuzasadnione stosowanie przedstawionej w projektowanej regulacji sankcji, w tym względem podmiotów, które nieświadomie dopuszczą się naruszenia przepisów ustawy – przekonuje samorząd zawodu farmaceuty.

W rezultacie Naczelna Rada Aptekarska zaproponowała, aby zmienić projektowane przepisy i obniżyć karę pieniężną dla aptek i punktów aptecznych do 500 zł.

Trzecia uwaga NRA do projektu ustawy dotyczy kwestii wyodrębnienia miejsca prowadzenia prezentacji suplementu diety w aptekach i punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych. Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że wytyczne w tym zakresie, są niespójne z istniejącymi regulacjami prawnymi dopuszczającymi do sprzedaży produktów leczniczych w sklepach ogólnodostępnych bezpośrednio przy kasach obsługi klienta. Innymi słowy NRA wskazuje, że absurdem jest zabranianie sprzedaży suplementów jako „przykasówki”, skoro w sklepach mogą w ten sposób być sprzedawane leki.

©MGR.FARM


Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A ile kary będzie za to dla marketów??