REKLAMA
śr. 2 lutego 2022, 08:01

Aptekarze między młotem, a kowadłem. NRA apeluje do Ministra Zdrowia…

Jak najszybszego wydania obwieszczenia z nowymi cenami produktów refundowanych, które od 1 lutego mają obniżoną stawkę VAT, oczekuje Naczelna Rada Aptekarska w piśmie do Ministra Zdrowia. Obecna sytuacja stawia aptekarzy między młotem, a kowadłem…

Ustawa o petycjach nakłada obowiązek publikacji „odwzorowania cyfrowego petycji”. Naczelna Izba Aptekarska do tej pory tego nie zrobiła (fot. MGR.FARM)
Aptekom mogą grozić kary z NFZ albo popełnienie przestępstwa skarbowego (Fot. Shutterstock)

– W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, reprezentującej zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy zawodu farmaceuty, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie niezbędnych działań i możliwie najszybsze wydanie nowego obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes NRA w piśmie do Adama Niedzielskiego.

Powodem tego apelu jest wejście w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła obniżkę stawki VAT na niektóre produkty, które znajdują się w wykazie leków refundowanych (czytaj więcej: Problem z zerową stawką VAT w aptekach. Kuriozalne działanie Ministerstwa Zdrowia, a aptekom grożą kary…).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia 31 stycznia został zamieszczony „Komunikat w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”. Znalazły się w nim informacje o obniżeniu stawek podatku VAT w odniesieniu do niektórych pozycji z wykazu leków refundowanych. Aptekarze zwracają uwagę, że takie rozwiązanie jest bardzo dyskusyjne.

– Wydanie przez Ministerstwo Zdrowia wyłącznie komunikatu, zamiast uregulowania przedmiotowej kwestii w obwieszczeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uniemożliwia aptekom wykonanie w sposób prawidłowy zawartych z Funduszem umów na realizację recept, z których podmioty prowadzące apteki zobowiązały się do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia – wskazuje prezes NRA.

Umowy aptek z NFZ i kary…

Jednocześnie wskazuje, że takie właśnie zobowiązanie wynika z umowy na realizację recept, jaką podmiot prowadzący aptekę podpisuje z NFZ. Z kolei za naruszenie jej warunków grożą aptece kary (czytaj również: WAŻNE: Od 1 lutego zmiany stawki VAT w aptekach. Tańsze będą m.in. suplementy diety…).

Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że występuje sprzeczność w systemie prawnym, wynikająca z obowiązku stosowania przez apteki zmienionych stawek VAT oraz konieczności realizacji recept według cen określonych w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

– Realizacja recept przez apteki z zastosowaniem niższych cen od wynikających z obwieszczenia stanowić może potencjalną podstawę do żądania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwrotu refundacji, natomiast w przypadku realizacji recepty według cen zawarty w obwieszczeniu, spowodować może naruszenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rodzić odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe – wskazuje prezes NRA.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w obliczu aktualnej sytuacji, zaistniała konieczność wydania przez Ministra Zdrowia nowego obwieszczenia spełniającego wymagania delegacji ustawowej (czytaj również: Od 1 lutego 88 refundowanych produktów w aptekach z niższą ceną po obniżce VAT).

– Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się o jak najszybsze wydanie obwieszczenia, które umożliwi aptekom ogólnodostępnym realizowanie umów na realizację recept z Funduszem, zgodnie z wymogami ustawowymi i umownymi – czytamy w piśmie do Ministra Zdrowia.

Prezes NRA jednocześnie prosi i potraktowanie tej sprawy jako pilnej i bezzwłoczne podjęcie działań eliminujących powstały problem natury prawnej.

Źródło: ŁW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]