REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptekom łatwiej będzie raportować braki leków. Zmiany w KS-Apteka…

12 września 2019 08:42

Wszystkie polskie apteki mają obowiązek zgłaszania przez ZSMOPL informacje o braku możliwości zapewnienia dostępu pacjentowi do leków. Najnowsza wersja oprogramowania aptecznego firmy Kamsoft wprowadza usprawnienie w tym zakresie. O szczegółach pisze Śląska Izba Aptekarska.

Izba sugeruje, aby prowadzić korespondencję z producentami wyłącznie e-mailowo (fot. Shutterstock)
Nowa funkcjonalność znacząco ułatwia raportowanie braków dostępu za pomocą ZSMOPL (fot. Shutterstock)

Na początku września Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że od 6 września przestaje przyjmować zgłoszenia o odmowach hurtowni na realizację zamówień na leki za pośrednictwem internetowego formularza. Od tego dnia obowiązkowe będzie ich zgłaszanie za pośrednictwem ZSMOPL (czytaj więcej: Od 6 września apteki będą zgłaszać braki leków tylko przez ZSMOPL ).

Obowiązek przesyłania takich informacji nakłada na apteki, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Jeżeli taka placówka nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jest obowiązana w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grodzi kara pieniężna do 50 000 zł.

REKLAMA

Ułatwienia w KS-Apteka

Śląska Izba Aptekarska informuje, że w najnowszej wersji oprogramowania aptecznego firmy Kamsoft (KS-APW 2019.2.10.50 w module „APW68 – interfejsy” dodano możliwość tworzenia raportów braków do ZSMOPL z listy braków z hurtowni. To rozwiązanie ułatwi aptekom raportowanie tzw. „braków”.

REKLAMA

– Lista będzie zawierała braki z hurtowni, które trzeba pobrać w module Zamówienia, za ostatnie 24h. Nowa funkcjonalność znacząco ułatwia raportowanie braków dostępu za pomocą ZSMOPL z poziomu oprogramowania aptecznego firmy Kamsoft – informuje Izba.

Jednocześnie na jej stronie można znaleźć zrzuty ekranu przedstawiające tworzenie raportów braków do ZSMOPL z listy braków z hurtowni.

Poniżej zrzuty ekranu przedstawiające tworzenie raportów braków do ZSMOPL z listy braków z hurtowni.

Źródło: Śląska Izba Aptekarska
Źródło: Śląska Izba Aptekarska

 

REKLAMA
Źródło: Śląska Izba Aptekarska
Źródło: Śląska Izba Aptekarska

 

Źródło: Śląska Izba Aptekarska
Źródło: Śląska Izba Aptekarska

 

Źródło: Śląska Izba Aptekarska
Źródło: Śląska Izba Aptekarska

 

Źródło: Śląska Izba Aptekarska
Źródło: Śląska Izba Aptekarska

Źródło: ŁW/Śląska Izba Aptekarska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W alternatywnym sofcie aptecznym automatyczne generowanie listy braków i ich automatyczna wysyłka działa już od kilku miesięcy ;-)
I co , mamy skakać z radości ? serio ?
Tak sobie to póki co działa, zdecydowanie brakuje przycisku "dodaj wszystko", a najlepiej opcji w administratorze "wysyłaj bzdurne wymysły ministerstwa automatycznie".
Kompletnie tego nie rozumiem. Mając KOWALa, ZSMOPL, e-receptę można by zrobić OBIEKTYWNY, rzetelny i wiarygodny system, który by informował władnych ile leków jest, ile jest wypisanych, więc i ile/czy brakuje. A tak, mi się nie chce raportować, to se nie zaraportuje... Więc mają informację, że a może jest, a może nie ma...
Ja nie rozumiem dlaczego to apteki miały wysyłać informacje o odmowach z hurtu ? Chodziło chyba tylko o to żeby mało komu chciało się to wysyłać ? Powody odmowy zaopatrzenia jakie wymyślał hurt to też swego rodzaju kuriozum : "lek niedostępny do sprzedaży" , "dostawa w drodze" , "towar podlegający reglamentacji" itp. :-)
A niby czemu ma mi się chcieć , podaj jeden sensowny powód i niech to nie będzie robienie w gacie przed jakąś karą.
Dokładnie. To raportowanie to jakaś pomyłka. Nawiązując też do poprzedniego komentarza Marka. Przecież to od razu powinien być obowiązek hurtowni i powinno to iść automatem.
Rozumiem, że mamy raportować brak leków Rp., zamawianych pod receptę , których nie udało nam się dostać w hurtowni.

Powiązane artykuły

Sąd wstrzymał decyzję o zamknięciu jedynej apteki w miejscowości… Sąd wstrzymał decyzję o zamknięciu jedynej apteki w miejscowości…

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sp...

Młody farmaceuta bez kwalifikacji do samodzielnej pracy? Młody farmaceuta bez kwalifikacji do samodzielnej pracy?

Ten wyrok podciął skrzydła młodym farmaceutom. Nie wiem, czy gdybym była na miejscu studentów farmac...

ZSMOPL coraz bliżej – najnowsze informacje ZSMOPL coraz bliżej – najnowsze informacje

Zespół CSIOZ wdrożył wersję 1.7.1 systemu ZSMOPL. Ponadto doprecyzowano wytyczne na temat komunikató...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz