REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Australia: coraz więcej osób zatrutych paracetamolem

4 września 2019 10:42

W Australii w ciągu 10 lat zatrucia wynikające z przedawkowania paracetamolu wzrosły o 44%. Z czego 200 osób zmarło. Takie dane przedstawił „Medical Journal od Australia”.

Pozytywną opinię otrzymała Spravato (esketamina) na leczenie skojarzone u dorosłych z oporną na leczenie depresją (fot. Shutterstock).
W Australii w ciągu 10 lat zatrucia wynikające z przedawkowania paracetamolu wzrosły o 44% (fot. Shutterstock).

Z badań opublikowanych w gazecie wynika także, że w analizowanym okresie odnotowano aż 95 tys. hospitalizacji wynikających z przyjmowania paracetamolu. Dodatkowo podwoiła się liczba uszkodzeń wątroby – pisze portal politykazdrowotna.com.

Lek bezpieczny do czasu

Australijscy naukowcy zanalizowali także dane zbierane przez koronerów (czytaj również: W Norwegii najpopularniejszy jest paracetamol). Wskazały one, że w przypadku ponad 200 pacjentów przyczyną zgonu było przedawkowanie popularnego leku przeciwbólowego.

REKLAMA

Eksperci ds. bezpieczeństwa farmakoterapii wskazali, że profil bezpieczeństwa leku nie uległ zmianie. Bezpieczna dla dorosłych dawka to 4 g na dobę, co odpowiada ośmiu tabletkom 500 mg. Przyjęcie wyższych dawek może wiązać się z nudnościami, wymiotami oraz bólami brzucha. W dłuższej perspektywie może to skutkować poważnymi uszkodzeniami wątroby i jej niewydolnością.

REKLAMA

Potrzebne ograniczenie w sprzedaży

Aby ograniczyć te fatalne skutki, należałoby zmienić sposób dystrybucji leku (czytaj również: Kalkulator dawek paracetamolu i ibuprofenu). Obecnie w Australii w ramach sprzedaży pozaaptecznej pacjenci mogą nabyć opakowanie do 20 tabletek leku, natomiast w aptekach (bez konieczności konsultowania się z farmaceutą) – do 100 tabletek. Nie ma również żadnych ograniczeń związanych z liczbą nabywanych jednorazowo opakowań.

Jednym z modelowych rozwiązań są regulacje brytyjskie, zgodnie z którymi poza aptekami pacjenci mogą kupić opakowania maksymalnie 16-tabletkowe, natomiast w aptekach dostępne są opakowania 32-tabletkowe. W Danii paracetamol mogą otrzymać tylko pacjenci, którzy ukończyli 18. rok życia (czytaj również: Młodzież truje się lekami. Na pierwszy miejscu… paracetamol).

Źródło: IK/politykazdrowotna.com

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Do tego prowadzi nadmierne zużycie analgetyków, trochę boli to tabletka i droga do przedawkowania bardzo prosta
Bo uchodzi za taki bezpieczny, ale nie chcą słuchać i przeczytać ile tabletek można zdarzyć na dobę.
Bo po co stosować się do dawkowania? Na ogół pacjent zawsze wie lepiej ;)
A firmy tylko tworzą coraz to większe opakowania po 100 tabletek. I o hiperterapie nie trudno..
a do tego jeszcze w domu gripex bądź theraflu w saszetkach się zażyje i dawka dobowa przekroczona za pierwszym razem..
realia są takie, ze leki to zarobek.........a o tym, ze to nie cukierki zapomniano dawno
To prawda, chociaż staramy się informować kiedy jeden pacjent kupuje jednocześnie i paracetamol i apap i jeszcze czasem codiparem poprawi
Ale nie przewidzimy co ma w domowej apteczce i jak zamierza to wszystko stosować.
Miałam dziś panią co chciała apap i paracetamol. Jak wyjaśniłem że to jedno i to samo to wielkie oczy postawiła
Nie i koniec apap działa paracetamol nie :)

Powiązane artykuły

Senat: Zgłoszono poprawkę do przepisów o recepcie farmaceutycznej Senat: Zgłoszono poprawkę do przepisów o recepcie farmaceutycznej

Podczas zakończonej przed chwilą senackiej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z...

Biodostępność substancji przeciwbólowej stosowanej zewnętrznie – kiedy jest wadą, a kiedy zaletą? Biodostępność substancji przeciwbólowej stosowanej zewnętrznie – kiedy jest wadą, a kiedy zaletą?

Efektywność przeciwbólowej terapii leczniczej uzależniona jest od wielu czynników. Dotyczy to zarówn...

Celon Pharma chce przeprowadzić badania kliniczne nowego leku Celon Pharma chce przeprowadzić badania kliniczne nowego leku

Firma Celon Pharma złożyła wniosek do Prezesa URPL o udzielenie zgody na rozpoczęcie badań kliniczny...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz